Euskararen Gramatika

Euskararen Gramatika - Aurkibide analitikoa

hesitzaileak (→ izena: kuantifikazio izenak: hesitzaileak), hau da, izen hesi- tzaileak “izena” sarrerako “kuantifikazio izenak” azpisarreran sailkatu da, “hesitzaileak” moduan, eta han ikus daitezke erreferentziak, beharrezko infor- mazioa; ezizena 12.3.2m (↘ izena: izen bereziak): 12. kapituluko 3. atalean eta 2m azpiatalean aurkitzen da ezizena, baina “izena” gaiko “izen bereziak” azpisarreran ematen den erreferentzian ere ikus daiteke ezizenari buruzko azalpena. Sarrera batek azpisarrerak ere baldin baditu, horien ondoren eta pa- rean ematen da sarrerari buruzko informazio osagarria (↘).