Euskararen Gramatika

Iturriak eta bibliografia

Iturriak eta bibliografia

1. Iturriak

Euskararen Gramatika honetan ageri diren adibide gehienak egun sarean diren hiztegi eta corpusetatik bildu dira (§ 1.2). Gure tradizioko idazle nagusien testuak eta gaur egungo idazleenak eskura ditugunez, bada, adibideen iturriak era laburtuan eman dira: egilea nor den esaten da, lanaren izenburua eta gainerako datuak erantsi gabe, eta itzulpenen kasuan ere itzultzailearen izena bakarrik jarri da.

Egilea(k) zehazteko orduan, lehen deitura jaso da eta, zenbaitetan, izenaren lehen letra(k), deitura bereko egileak daudenean; inoiz edo behin, izen osoak idatzi dira, inizial eta deitura berekoak direnean. Lanak egile ezagunik ez badu, izenburua ipini da modu laburtuan. Batzuetan OEHko laburdurak erabili dira (AstLas, AzpPr, etab.), eta han bilduak diren egileen deiturak gaurko grafiara egokitu dira (Etxamendi = Etchamendy; Joanategi = Joannateguy eta abar). Testuan parentesi artean jarri diren erreferentzia laburtu horiek lehen lekuan eman dira zerrendan, egilearen izenaren iniziala(k) deituraren ondotik d(ir)ela, testuan ez bezala. Alboan izen-deitura eta izenburu osoak zehaztu dira, eta OEHko iturrietan badira, han ageri diren eran bildu dira. Sareko baliabideak —corpusak eta hiztegiak— § 1.2 atalean zerrendatu dira.

1.1. Adibideen iturriak

Abadia = Abbadie, Arnaud

Adéma, Gratien “Zalduby”: ikus Zaldubi

Agirre = Aguirre, Domingo de

Agirre, A. = Agirre, Alaine

Agirre, E. = Agirre, Edorta

Agirre, Jon

Agirre, Joxean

Agirre, Jose Maria “Xabier Lizardi”: ikus Lizardi

Agirre, K. = Agirre, Katixa

Agirre, Tomás “Barrensoro”: ikus Barrensoro

Agirre Asteasukoa = Aguirre, Juan Bautista

Aierbe = Ayerbe, Bartolo

Aiesta = Ayesta, Lino

Aiestaran = Aiestaran, Ignazio

Aintziart = Aintziart, Piarres

Aintziburu = Aintziburu, Angel

Aintziburu eta Etxarren = Aintziburu, Angel eta Etxarren, Jean Baptiste

Aire, Fernando “Xalbador”: ikus Xalbador

Aitzol = Ariztimuño, José de “Aitzol”

Akesolo = Akesolo, Lino

Akizeko katixima = Catichima […] Charles Auguste Le Quien de Laneufville, Aquiçeco Jaun Apezpicu ossoqui Illustre eta Ohoregarriaren manuz araimprimatia. c. 1780. Akize

Albeniz = Albeniz, Leon “Iruntxiberri”

Alberdi = Alberdi, Pedro

Alcain, Juan José “Udarregi”: ikus Udarregi

Aldasoro = Aldasoro, Irene

Alf. Rodriguez = Alphonsa Rodriguez Jesusen Compagnhaco Aitaren Guiristhinho perfeccioniaren praticaren pparte bat Heuzcarala itçulia, Heuzcara becic eztakitenen daco. 1782. Aviñon

Alkain, I. eta Zavala, A. = Alkain, Iñaki eta Zavala, Antonio

Alkorta = Alkorta, Itziar

Almanaka = Armanak [Almanak] Uskara edo Ziberouko egunaria. 1887-1914. Paris, Maule, etab.

Alonso = Alonso, Jon

Althabe = Althabe, Jean Baptiste

Altuna, J. = Altuna, Joseba

Altuna, P. = Altuna, Patxi

Altzaga = Alzaga, Toribio

Alvarez Enparantza, Jose Luis “Txillardegi”: ikus Txillardegi

Alzola Guerediaga, Nicolás “Bitaño”: ikus Bitaño

Amundarain= Amundarain, Antonio

Amuriza, M. = Amuriza, Miren

Amuriza, X. = Amuriza, Xabier

Anabitarte = Anabitarte, Agustin

Andre-dena = Andre-dena Mariaren ilhabethea. 1838. Baiona

Anduaga = Anduaga, Graziano

Anso = Anso, Martin

Antia = Antia, Manuel Antonio

Antxustegi = Antxustegi, Esteban

Añibarro = Añibarro, Pedro Antonio

Apalategi, F. = Apalategui, Franzisko

Apalategi, U. = Apalategi, Ur

Apaolaza = Apaolaza, Antero

Arana, A. = Arana, Aitor

Arana, J. I. = Arana, José Ignacio de

Arana, O. = Arana, Oskar

Arana Ezpeleta, Juan “Loramendi”: ikus Loramendi

Arana Martija = Arana Martija, Jose Antonio

Aranbarri = Aranbarri, Iñigo

Aranbillaga = Arambillaga (apaiza)

Aranburu, I. = Aranburu, Iñaki

Aranburu, M. = Aranburu, Martin

Aranburu, X. = Aranburu, Xabier

Araque, I. = Araque Barriuso, Itxaso

Arbelbide, J. P. = Arbelbide, Jean Pierre

Arbelbide, X. = Arbelbide, Xipri

Arburua = Arburua, Teodoro

Arejita = Arejita, Adolfo

Aresti = Aresti, Gabriel

Argainaratz = Argaignarats, Pierre d’

Argia aldizkaria

ArgiDL: Argi Done Laburra. 1928. Donostia

Aristi: Aristi, Pako

Arizmendi = Arizmendi Barnes, Luis Jesús

Ariztimuño, José de “Aitzol”: ikus Aitzol

Arkotxa: Arkotxa, Aurelia

Arotzarena = Arotçarena, Abbé (Sauvier)

Arrantzaleen bizitza (Zavala, A. arg. 1978. Tolosa)

Arranz = Arranz, Iñaki

Arratibel = Arratibel, José

Arregi, R. = Arregi, Rikardo

Arregi, X. = Arregi, Xabier

Arrese, E. = Arrese, Emeterio

Arrese Beitia = Arrese Beitia, Felipe

Arretxe = Arretxe, Jon

Arrieta, A. = Arrieta Urtizberea, Agustin

Arrieta, J. A. = Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin

Arrigain = Arrigain, Isabel

Arrosagarai = Arrosagaray, Joanes

Arrue, A. = Arrue, Antonio

Arrue, G. = Arrue, Gregorio de

Arrula = Arrula, Garazi

Arrula eta Roque = Arrula, Garazi eta Roque, Iñigo

Artola, J. = Artola, Joxe

Artola, X. = Artola, Xabier

Artola Sagarzazu, Fernando “Bordari”: ikus Bordari

Artxu = Archu, Jean Baptiste

Arzadun = Arzadun, Martin de

Arzak = Arzak, Antonio

Asisko Frantzisko, Asisko Klara (idazkiak, biografiak eta garaiko dokumentuak. Askoren artean. 2002. Oñati, Arantzazu)

Astarloa = Astarloa, Pedro de

Astete = Astete, Gaspar (S.I.). (1869). Le petit Catéchisme Espagnol du P. Astete, traduit en trois dialectes basques: 1. Aezcoan, […]; 2. Salazarais, […]; 3. Roncalais, […]. Londres. Ed. del Príncipe Bonaparte

AstLas = Astolasterrak (Urkizu, P. arg. 1984)

Ataño = Zapirain, Salvador “Ataño”

Atxaga = Atxaga, Bernardo

Atxaga, M. = Atxaga, Mikel

Axular = Axular, Pedro de

Azkargorta = Azkargorta, Jon

Azkona = Azkona, Josetxo

Azkue = Azkue, Resurrección M.ª de

Azkue, E. = Azkue, Eusebio M.ª

Azpilkueta = Azpilkueta, Martin

Azpiroz = Azpiroz, Jose

AzpPr: Azpeitiko premiyoaren bertsoak (1893-1895). (Zavala, A. arg. 1963. Tolosa)

Azurmendi = Azurmendi, Joxe

Baionako katixima = Catichima edo fedea laburzki François-Antoine Jauffret Baionaco Jaun Aphezpicuac publicatua. 1902. Baiona

Bakaikoa = Bakaikoa, Baleren

Baladak = Euskal Baladak (Lakarra, J. A. et al. arg. 1983)

Barandiaran, B. = Barandiaran, Bizente

Barandiaran, I. = Barandiaran, Iker

Barandiaran, J. M. = Barandiaran, Joxe Migel

Baratziart = Baratciart, André

Barbier = Barbier, Jean

Barrensoro = Agirre, Tomás “Barrensoro”

Barriola = Barriola, Avelino

Barrutia = Barrutia, Pedro Ignacio

Basarri = Eizmendi Manterola, Inazio “Basarri”

Basterretxea = Basterrechea, Agustín de

Basterretxea, José de “Oskillaso”: ikus Oskillaso

Basterretxea, J. I. = Basterretxea Polo, Jose Inazio

Baztango katixima = Cristau-doctrina Aita Gaspar Astetec erdaraz escribitua eta orai escuaraz publicatzen duena […] Baztango Valleco Parroco batec. 1826. Pamplona

Belapeire = Belapeyre, Athanase

Beobide = Beovide, Crispín

Beriain = Beriayn, Juan de

Berria = Berria egunkaria

Berrizbeitia = Berrizbeitia, Luis

Berrondo = Berrondo, Pedro

Bertso bizkaitarrak [Lakarra, J. A. arg. 1984. “Bertso bizkaitarrak (1688)”, ASJU 18-2 (89-184)]

Berzaitz = Berzaitz, Pierre Paul

Betolaza = Perez de Betolaça, Juan

Bidart = Bidart, Felipe

Bidegain = Bidegain, Eneko

Bidetxea = Bidetxea, Iñigo

Biguri = Biguri, Koldo

Bilbao, B. = Bilbao, Begoña

Bilbao, F. = Bilbao, Felix

Bilbao, J. B. = Bilbao, Juan Bautista

Bilintx = Bizcarrondo, Indalecio “Bilintx”

Bitaño = Alzola Guerediaga, Nicolás “Bitaño”

Bizcarrondo, Indalecio “Bilintx”: ikus Bilintx

Borda = Borda, Itxaro

Bordari = Artola Sagarzazu, Fernando “Bordari”

Bordel = Etxamendi, Juan “Bordel”

Bozas Urrutia = Bozas Urrutia, Evaristo

Bustintza, E. = Bustintza, Errose

Bustintza, Evaristo “Kirikiño”: ikus Kirikiño

Calvariotaco Estacioac [in Ondarra, F. arg. 1989. “Nafarroako Bertitzaranan aurkitutako euskal testuak”, ASJU 23-3 (701-755)]

Cano = Cano, Harkaitz

Carton = Carton, Eider

Casenave-Harigile = Casenave-Harigile, Junes

Cerquand = Cerquand, Jean François [1985-1986. Ipar Euskal Herriko legenda eta ipuinak (arg. Anuntxi Arana; 1874tik 1885era idatzitako ipuinak)]

Chourio, Michel de: ikus Xurio

Cillero = Cillero, Javier

Constantin = Constantin, Jean Baptiste

Consumer = Consumer aldizkaria

Dagorret = Dagorret, Bernard

Daskonagerre = Dasconaguerre, Jean Baptiste

Dassanza = Dassança, Mongongo

Davant = Davant, Jean Louis

De la Fuente = De la Fuente, Juan Cruz

De la Quadra = De la Quadra, Nicolás

Dechepare: ikus Etxepare

Decrept = Decrept, Etienne

Deia = Deia egunkaria

Diaz, M. = Diaz, Marcelo [“Olatu erraldoien”, 2008-02-02 (prentsa)]

Diaz de Ultzurrun = Diaz de Ultzurrun, Itziar

Dibarrart = Dibarrart, Pierre

Diharasarri = Diharassarry, Laurent

Diharce, Jean Marie “Iratzeder”: ikus Iratzeder

Dirassar = Dirassar, Janbattitt

Dolhare-Zaldunbide = Dolhare-Zaldunbide, Katixa

Duhalde = Duhalde, Martin

Duhau = Duhau, Henri

Duvoisin = Duvoisin, Jean

Egaña = Egaña, Andoni

Egia = Egia, Lutxo

Egiategi = Eguiateguy, Jusef

Egunkaria

Eguzkitza = Eguzkitza Meabe, Juan Bautista

Eizagirre, I. = Eizagirre, Itziar

Eizagirre, J. = Eizagirre, José

Eizmendi Manterola, Inazio “Basarri”: ikus Basarri

Elberdin = Elberdin Bilbao, Luis

Elexpuru = Elexpuru, Juan Martin

Elissalde, Jean “Zerbitzari”: ikus Zerbitzari

Elizalde = Elizalde, Francisco

Elizanburu, J. B. = Elissamburu, Jean Baptiste

Elizanburu, M. = Elissamburu, Michel

Elizegi Maiz, Pedro Jose “Pello Errota”: ikus Errota, P.

Elizen arteko Biblia (1994)

Elizondo = Elizondo, Edurne

Elorriaga = Elorriaga, Unai

Elosegi = Elosegi, Joxan

Elustondo = Elustondo, Miel Anjel

Enbeita, B. = Enbeita, Balendin

Enbeita, K. = Enbeita, Kepa

Epaltza = Epaltza, Aingeru

Erdozaintzi-Etxart = Erdozaintzi-Etxart, Manex

Erkiaga = Erkiaga, Eusebio

Errasti = Errasti, Iñigo

Errekondo = Errekondo, Jakoba

Erro = Erro, Angel

Errota, P. = Elizegi Maiz, Pedro Jose “Pello Errota”

Eskualdun Kozinera = Escualdun cocinera ceinarekin nornahic cocina ona errechki eguin baitaçake. 1864. Baiona

Etxabe = Etxabe Zulaika, Xabier

Etxaburu, Jose Maria “Kamiñazpi”: ikus Kamiñazpi

Etxagarai = Echagaray, José Vicente

Etxahun = Topet, Pierre “Etchahun”

Etxaide = Etxaide, Yon

Etxamendi, E. = Etxamendi, Eñaut

Etxamendi, Juan “Bordel”: ikus Bordel

Etxamendi, M. = Etchamendy, Mañex

Etxaniz = Etxaniz, Nemesio

Etxarren = Etxarren, Jean Baptiste

Etxebarne = Etchebarne, Erramun

Etxebarria, F. = Etxebarria, Faustino

Etxebarria, M. = Etxebarria, Monika

Etxebarria, T. = Etxebarria, Toribio

Etxeberri, J. B. = Etcheberry, Jean Baptiste

Etxeberri, P. = Etxeberri, Piarres

Etxeberri, R. = Etxeberri, Ramuntxo

Etxeberri Sarakoa = Etcheberri, Joannes d’

Etxeberri Ziburukoa = Etcheberri, Joannes

Etxeberria, H. = Etxeberria, Hasier

Etxeberria, J. C. = Echeverria, José Cruz (Fray Jose Cruz Echeverria)

Etxegarai = Etxegarai, Karmelo

Etxehandi = Etchehandy, Marcel

Etxeita = Echeita, José Manuel

Etxemendi = Etchemendy, Paul

Etxenike = Echenique, Bruno

Etxepare = Dechepare, Bernard

Etxepare, J. = Etchepare, Jean

Etxepare, J. B. = Etchepare, Jean Baptiste

Etxezarreta = Etxezarreta Aizpuru, Ramon

Euskal Esnalea = Euskal Esnalea aldizkaria

Euskal Jokoak = Euskal Jokoak Bertsotan (I, II. Zavala, A. arg. 1984, 1985. Tolosa)

EZBB = Esaera zaarren bilduma berria (I, II. Zavala, A. arg. 1985. Tolosa)

Ezkiaga = Ezkiaga, Patxi

Fedearen Propagacioneco urtecaria = Fedearen Propagacioneco urtecaria, edo Fedearen Propagacioneco berriac urteca ematen dituena, bi ilhabeteric agertzen dena. (1877-1912). Baiona

Frai Bartolome = Madariaga, Bartolomé (Fr. Bartolomé de Santa Teresa)

Friera = Friera, Iñaki

Gabikagojeaskoa = Gabikagojeaskoa, Alberto

Gabiria = Gabiria, Julen

Gamiz = Gamiz, Juan Bautista

Gandiaga = Gandiaga, Bitoriano

Garate = Garate, Gotzon

Garde = Garde, Luis

Garikano, A. = Garikano, Asun

Garikano, An. = Garikano, Anton

Garikano, M. = Garikano, Maria

Garitaonandia = Garitaonandia, Bitor

Garmendia, P. = Garmendia, Pedro

Garmendia, Tx. = Garmendia, Txomin

Garro, Bernardo “Otxolua”: ikus Otxolua

Garro, L. = Garro, Lander

Garzia, Joxerra

Garzia, Juan

Gavon-Sariac: ikus Munibe

Gaxitegi eta Agerre = Gachiteguy, Adrien eta Aguerre, Léon

Gaztelu = Goikoetxea, Juan Ignacio “Gaztelu”

Gazteluzar = Gasteluçar, Bernard

Gerrikagoitia = Gerrikagoitia, Tomas

Gerriko = Guerrico, José Ignacio de

Goiburu = Goiburu, Florentino

Goienkaria = Goienkaria aldizkaria

Goihetxe = Goyhetche, Martin

Goikoetxea, J. L. = Goikoetxea, Juan Luis

Goikoetxea eta Egiguren = Goikoetxea, Jose Ramon eta Egiguren, Rafa

Goikoetxea, Juan Ignacio “Gaztelu”: ikus Gaztelu

Goikoetxea Maiza = Goikoetxea Maiza, Jon

Gonzalez = Gonzalez, Sonia

Goñi = Goñi, Francisco

Gorrotxategi = Gorrotxategi, Aritz

Goti = Goti, Zuriñe

Granja, J. L. = Granja, José Luis de la [Granja, J. L. de la eta Pablo, S. de (koord) (2010). Laurak bat. Euskadi eta Nafarroa XX. mendean. UPV/EHU]

Gure Herria = Gure Herria aldizkaria

HAEE/IZO = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea/Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala

Haranburu, J. = Haramburu, Jean de

Haranburu, L. = Haranburu Altuna, Luis

Haraneder = Haraneder, Joannes

Harispe = Harispe, Piarres

Haritxelhar = Haritschelhar, Jean

Harizmendi = Harizmendi, Cristóbal

Harriet, Martin

Harriet, Maurice

Heras = Heras, Iñaki

Hermosilla = Hermosilla, Gotzon

Hernandez Abaitua = Hernández Abaitua, Mikel

Herria = Herria aldizkaria

Hiriart-Urruti = Hiriart-Urruty, Jean

Hiribarren = Hiribarren, Jean Martin

Hualde = Hualde Mayo, Prudencio

Iantzi, J. = Yanzi, Jose

Ibinagabeitia = Ibiñagabeitia, Andima

Igerabide = Igerabide, Juan Kruz

Illarramendi = Illarramendi, Ramón

Imaz, F. = Imaz, Fermin (in Zavala, A. arg. Frantzesteko bertsoak [I, II]. 1991. Tolosa)

Imaz, L. = Imaz, Leire

Insausti = Insausti, Jose

Intxauspe = Inchauspe, Emmanuel

Inza = Inza, Dámaso (Migel Olasagarre)

Iñurrieta = Iñurrieta, Iñaki

Iparragirre = Iparragirre, Jose Maria

Iraizoz = Iraizoz, Policarpo

Iraola = Iraola, Victoriano

Iratzeder = Diharce, Jean Marie

Iraultza: Frantziako Iraultza eta Konbentzioko gerra bertsotan (Zavala, A. arg. 1989. Donostia)

Irazu, Jose: ikus Atxaga, Bernardo

Irazusta = Irazusta, Juan de

Irazusta, J. A. = Irazusta, Juan Antonio

Irigarai, J. = Irigarai, Jean

Irigarai, J. A. = Irigarai, Jose Angel

Irigarai, Pablo Fermín “Larreko”: ikus Larreko

Irigoien = Irigoien, Joan Mari

Irizar = Irizar, Ander

Iruretagoiena, J. = Iruretagoiena, Juan

Iruretagoiena, S. = Iruretagoiena, Santiago

Iturbe = Iturbe, Arantxa

Iturbide = Iturbide, Amaia

Iturralde = Iturralde, Joxemari

Iturriaga, A. P. = Iturriaga, Agustin Paskual

Iturriaga, U. = Iturriaga, Unai

Iturzaeta = Iturzaeta, Andrés

Iza = Iza, Ixiar

Izagirre, C. = Izaguirre, Cándido

Izagirre, K. = Izagirre, Koldo

Izeta = Izeta, Mariano

Iztueta = Iztueta, Juan Ignacio

Jaio = Jaio, Karmele

Jakin = Jakin aldizkaria

JanEd = Jan-Edanaren Bertsoak (I, II. Zavala, A. arg. 1982, 1985. Tolosa)

Jauregi, Luis “Jautarkol“: ikus Jautarkol

Jauretxe = Jauretche, Abbé

Jautarkol = Jauregi, Luis “Jautarkol“

Jean de Paris. Pastorala

Jesu Kristoren Berri Ona. 1974

Jesusen Bihotz = Jesusen Bihotz Sakratuaren alderako deboçionearen exerçiçio izpiritualac, arrimatuac Bayonaco Dioçesan altchatua den konfardioaren usaïako. 1831. Baiona

Jimenez = Jimenez, Edorta

Jimeno = Jimeno Aranguren, Roldán

Joanategi = Joannateguy, Basile

Juanena = Juanena Alustiza, Agurtzane

Juaristi = Juaristi, Felipe

Kamiñazpi = Etxaburu, Jose Maria “Kamiñazpi”

Kapanaga = Ochoa de Capanaga, Martin

Kardaberaz = Cardaberaz, Agustín

Karrika = Mendisco Eyherabide, Bernard (“Beñat Karrika”)

Kerexeta = Kerexeta, Jaime

Kintana = Kintana, Xabier

Kirikiño = Bustintza, Evaristo “Kirikiño”

Knörr, G. = Knörr, Garikoitz

Kortazar, J. J. = Kortazar, Jose Juan

Labaien = Labayen, Antonio Maria

Ladron Arana = Ladrón Arana, Alberto

Lafitte = Lafitte, Pierre

Landa = Landa, Josu

Landart = Landart, Daniel

Laneufville: ikus Akizeko katixima

Lapeire = Lapeyre, Étienne

Laphitz = Laphitz, Francisco

Laplace = Laplace, Julien

Lardizabal = Lardizabal, Francisco Ignacio de

Larramendi = Larramendi, Manuel de

Larrañaga = Larrañaga Sueskun, Mirentxu

Larre = Larre, Émile

Larregi = Larreguy, Bernard

Larreko = Irigarai, Pablo Fermín “Larreko”

Larzabal = Larzabal, Pierre

Lasarte = Lasarte Arribillaga, Manuel

Lauaxeta = Urquiaga, Esteban “Lauaxeta”

Laudioko katixima = Cristiñau Doctrinia Aita Gaspar Astetec erderaz escribidua […] Orain eusquerara biyortuta, urteiten dau arguitara cerbaist gueiyagoturic Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz. 1828. Bilbo

Lazarraga = Perez de Lazarraga, Juan

Legaz = Legaz, Dámaso

Legorburu, M. = Legorburu, Mailux

Leizarraga = Leiçarraga, Joannes

Lekuona, J. M. = Lekuona, Juan Mari

Lekuona, M. = Lekuona, Manuel

Leon = Leon, Léon

Lertxundi = Lertxundi, Anjel

Lertxundi, J. M. = Lertxundi, Juan Manuel

Lhande = Lhande, Pierre

Linazasoro = Linazasoro, Karlos

Lizardi = Agirre, Jose Maria “Xabier Lizardi”

Lizarraga = Lizarraga, Joaquín

Lizarralde, A. = Lizarralde, Amaia

Lizarralde, P. = Lizarralde, Pello

Lizeaga eta Zapirain = Lizeaga, J. eta Zapirain, Josetxo

López Alén = López Alén, Franzisko

Lopez de Arana = López de Arana Arrieta, Iñaxio

Lopez Mendizabal = Lopez Mendizabal, Isaac

Loramendi = Arana Ezpeleta, Juan “Loramendi”

Lorenzo eta Uranga = Lorenzo, Arantza eta Uranga, Ane Miren

Lujanbio, N. = Lujanbio, Nere

Lujanbio Retegi, Jose Manuel “Txirrita”: ikus Txirrita

Luku = Luku, Antton

Luzaideko kantiak = Luzaideko kantiak (Satrustegi, J. M. arg. 1967. Tolosa)

Luzarraga = Luzarraga, Asel

Madariaga, Bartolomé (Fr. Bartolomé de Santa Teresa): ikus Frai Bartolome

Maia = Maia, Jon

Maister = Maister, Martin

Makirriaingo katixima = “El catecismo manuscrito de Maquirriain de 1828”

Malagon = Malagon, Ana

Manezaundi = Zubiri, Enrique “Manezaundi”

Manterola = Manterola, Gabriel

Mardo = Mardo, Beñat

Markuleta = Markuleta, Gerardo

Martínez de la Cuadra = Martínez de la Cuadra, Alberto

Matauko = Matauko, Eduardo

Materre = Materre, Esteban

Mattin = Treku, Mattin

Meabe = Meabe, Miren Agur

Mendaro = Muguerza, Eusebio “Mendaro Txirristaka”

Mendiage = Mendiage, Jose

Mendiburu = Mendiburu, Sebastián

Mendiburu, J. P. = Mendiburu, Jean Pierre

Mendigatxa = Mendigacha, Mariano

Mendiguren, I. = Mendiguren Bereziartu, Iñaki

Mendiguren Bereziartu, X. = Mendiguren Bereziartu, Xabier

Mendiguren Elizegi, X. = Mendiguren Elizegi, Xabier

Mendizabal, F. = Mendizabal, Fernando

Mendizabal, J. M. = Mendizabal, Juan Mari

Mercy = Mercy, Alexis

Mestrot = Mestrot, Pierre

Mihura = Mihura, Alexandre

Mikoleta = Micoleta, Rafael de

Mintegi, M. A. = Mintegi, Migel Angel

Mirande = Mirande, Jon

Mitxelena = Mitxelena, Koldo

Mitxelena, S. = Mitxelena, Salbatore

Mogel = Moguel, Juan Antonio

Mogel, B. = Moguel, Vicenta

Mogel, J. J. = Moguel, Juan José

Mokoroa, B. = Mocoroa, Valeriano

Mokoroa, J. = Mokoroa, Justo

Monasterio = Monasterio, Nuria

Monho = Monho, Salvat

Monreal = Monreal, Haritz

Montoia = Montoia, Xabier

Montorio = Montorio, Bego

Montorio eta Elexpuru = Montorio, Bego eta Elexpuru, Juan Martin

Morales = Morales, Jose

Morillo = Morillo Grande, Fernando

Morris = Morris, Anthony Edwin James

Moulier, Jules “Oxobi”: ikus Oxobi

Mujika, E. = Mujika Gallastegi, Eskarne

Mujika, G. = Mujica, Gregorio

Mujika, I. = Mujika Iraola, Inazio

Mujika, J. A. = Mujika, Jose Antonio

Mujika, M. = Mujika, Matias

Mujika, P. = Mujika, Plácido

Munibe = Munibe, Franzisko Xabier M.ª (Gavon-Sariac edo aurtengo gavonetan Azcoytico Eleiza nagussian cantatuco diran Gavon-Cantaac edo Otsaldiac. 1762)

Munita = Munita, Inozenzio

Muñoz, Jon

Muñoz, Jokin

Narbaitz = Narbaitz, Pierre

Navarro = Navarro, Koro

Nekazaritzako Irakurraldiak (1933. Donostia. G. Mujikaren itzulpena)

Nevadara joan nintzen (kantua)

Nik badakit… (kantua)

Oihenart = Oihenart, Arnaud

Oihenarte, J. = Oihenarte, Jakes

Oiz = Oiz, Joxan

Olabide = Olabide, Raimundo

Olaetxea = Olaechea, Bartolomé

Olaizola, Jesus Mari “Txiliku”: ikus Txiliku

Olaizola, Manuel “Uztapide”: ikus Uztapide

Olano = Olano, Antton

Olarra = Olarra, Xabier

Olasagarre = Olasagarre, Juanjo

Olmo = Olmo, Karlos del

Onaindia = Onaindia, Santiago

Oñatibia = Oñatibia, Yon

Oñederra = Oñederra, Lourdes

Orixe = Ormaechea, Nicolás “Orixe”

Oronoz = Oronoz, Michel

Oskillaso = Basterretxea, José de “Oskillaso”

Osoro = Osoro, Jasone

Otaegi = Otaegui, Claudio

Otamendi = Otamendi, Martxelo

Otaño = Otaño, Pedro Mari

Otegi = Otegi, Itziar

Otsoa = Otsoa, Agustin

Otxalde = Otxalde, Joanes

Otxoa Arin = Ochoa de Arin, Joseph

Otxolua = Garro, Bernardo “Otxolua”

Oxandabaratz = Oxandabaratz, Menane

Oxobi = Moulier, Jules “Oxobi”

Payá = Payá, Xabier

Peillen = Peillen, Txomin

Penades = Penades, Josu

Pérez Iglesias = Pérez Iglesias, Juan Ignacio

Pérez Iglesias eta Urrutia, M. B. = Pérez Iglesias, Juan Ignacio eta Urrutia, Miren Bego

Peruarena, M. = Peruarena Ansa, Mikel

Perurena = Perurena, Patziku

Petriarena, Juan Francisco “Xenpelar”: ikus Xenpelar

Pouvreau = Pouvreau, Silvain

Ramirez de Okariz = Ramirez de Okariz Telleria, Iñigo (1994. Oñati gure herria)

Refranes y sentencias: ikus RS

Reguero = Reguero, Urtzi. [2019. “Baztango 1750eko eliza-agindua: edizioa eta azterketa”, FLV 128 (437-454)]

Rekalde, P. = Rekalde, Paddy

Rekalt = Rekalt, Dominika

Rey = Rey, Fernando

Rodriguez, E. = Rodriguez, Eider

RS = Refranes y sentencias comunes en Bascuence, declarados en Romance (1596)

Sagarna = Sagarna, Andoni

Sagastizabal = Sagastizabal, Joxean

Saint-Pierre = Saint-Pierre, Jean

Saizarbitoria = Saizarbitoria, Ramon

Salaberri, E. = Salaberry, Étienne

Salaberri, J. D. = Sallaberry, Jean Dominique Julien

Salaberria, D. = Salaberria, Denise

Salaberria, S. = Salaberria, Sebastian

Salaburu = Salaburu, Pello

San Martin = San Martin, Juan

Sarasola = Sarasola, Ibon

Sarasua = Sarasua, Jon

Sarrionandia = Sarrionandia, Joseba

Sastre = Sastre, Pablo

Satrustegi = Satrustegi, Jose Maria

Segurola = Segurola, Iñaki

Sokarros = Sokarros, Allande

Soroa = Soroa, Marcelino

Soto = Soto, Iñaki eta Soto, Mikel

Tartas = Tartas, Jean de

Testament Berria = Jesus-Christo gure Jaunaren Testament Berria. Lapurdico escuararat itçulia. 1828. Baiona

Tolosa, J. M. = Tolosa, J. M. (Euskal Esnalea)

Topet, Pierre “Etchahun”: ikus Etxahun

Touyarou = Touyarou Phagaburu, Elena

Treku, Mattin: ikus Mattin

Trounday = Trounday, Piarres

Txiliku = Olaizola, Jesus Mari “Txiliku”

Txillardegi = Alvarez Enparantza, Jose Luis “Txillardegi”

Txirrita = Lujanbio Retegi, Jose Manuel “Txirrita”

Ubillos = Ubillos, Juan Antonio

Udarregi = Alcain, Juan José “Udarregi”

Ugalde = Ugalde, Martin

Ultzamako katixima = Cristau Doctriñe Aite Gaspar Astetec erdaraz escribitue eta Ulzamaco Apezac Balle ontan yarduquitzen den usquerara biurtue. 1906. Iruñea

Unzurrunzaga = Unzurrunzaga, Imanol

Urain = Urain, Jokin

Uranga, J. I. = Uranga, Juan Ignazio

Uriarte = Uriarte, José Antonio

Uribarri = Uribarri, Ibon

Uribe = Uribe, Kirmen

Urkixo = Urkixo, Joanes

Urkiza = Urkiza, Ana

Urquiaga, Esteban “Lauaxeta”: ikus Lauaxeta

Urretabizkaia = Urretabizkaia, Arantxa

Urrutikoetxea = Urrutikoetxea, Urtzi

Urruzuno = Urruzuno, Pedro Migel

Urte = Urte, Pierre

Urteaga = Urteaga, Joxemari

Urzelai = Urzelai, Andoni

Uscara libria = Uscara libria, confessioniaz, comunioniaz, eta meçaco sacrificio saintiaz, bicitceco erreglamentu bateki. 1814. Bayona

Uskara Libru berria. (c. 1837). Oloron

Uztapide = Olaizola, Manuel “Uztapide”

Uztaro = Uztaro aldizkaria

Videgain, X. = Videgain, Xarles

Villasante = Villasante, Luis

Vitoria-Eleizbarrutirako Kristiñau-Ikasbidea = Vitoria-Eleizbarrutirako Kristiñau-Ikasbidea Gotzain (Obispo) Jaunaren ardurapean Jaungoiko-Jakituriaren Irakasle-Batzordeak atondu dau. Bizkaiko euskeraz. Iru mallatan. 1921. Zornotza

Voltoire = Voltoire (XVII. m.)

Webster = Webster, Wentworth

Xarlem = La tragérie du Charlemagne. Pastorala

Xarriton = Xarriton, Piarres

Xenpelar = Petriarena, Juan Francisco “Xenpelar”

Xurio: Chourio, Michel de

Yetano = Yetano, Iraia

Zabala, A. M. = Zabala, Alfonso Maria

Zabala, J. L. = Zabala, Juan Luis

Zabala, J. M. = Zavala, Juan Mateo de

Zabala, K. = Zabala, Karlos

Zabala, P. = Zabala, Pello

Zabaleta, I. = Zabaleta, Iñaki

Zabaleta, J. = Zabaleta, Josu

Zaitegi = Zaitegi, Jokin

Zaldua = Zaldua, Iban

Zaldubi = Adéma, Gratien “Zalduby”

Zalgize = Sauguis, Bertrand de

Zamarripa = Zamarripa, Pablo de

Zapiain = Zapiain, Markos

Zapirain, Salvador “Ataño”: ikus Ataño

Zarate = Zarate, Mikel

Zavala, A. = Zavala, Antonio

Zehatz = Zehatz aldizkaria

Zelaia Jauregi = Zelaia Jauregi, Ana

Zendoia = Zendoia, Nikolas

Zerbitzari = Elissalde, Jean “Zerbitzari”

Zinkunegi, A. = Zinkunegi, Agustin

Zinkunegi, J. = Zinkunegi, Joseba Indalezio

Zuazo = Zuazo, Koldo

Zuberogoitia = Zuberogoitia, Aitor

Zubikarai = Zubikarai, Augustin

Zubillaga, J. R. = Zubillaga, Jose Ramon

Zubillaga, N. = Zubillaga, Naroa

Zubiri, Enrique “Manezaundi”: ikus Manezaundi

Zubizarreta = Zubizarreta, Patxi

Zugasti = Zugasti Iriondo, Aniceto

Zulaika = Zulaika, Joseba

Zurutuza = Zurutuza, Imanol

1.2. Sareko baliabideak: corpusak eta hiztegiak

1.2.1. Laburdurak

CH

=

Corpus Historikoa

EEH

=

Egungo Euskararen Hiztegia

EH

=

Euskaltzaindiaren Hiztegia

EHME

=

Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura

EKC

=

Euskal Klasikoen Corpusa

EPD

=

Ereduzko Prosa Dinamikoa

EPG

=

Ereduzko Prosa Gaur

ETC

=

Egungo Testuen Corpusa

OEH

=

Orotariko Euskal Hiztegia

PKC

=

Pentsamenduaren Klasikoak Corpusa

ZIO

=

Zientzia irakurle ororentzat corpusa

ZTC

=

Zientzia eta Teknologiaren Corpusa

ZTH

=

Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa

1.2.2. Corpusak

Euskara Institutua. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU):

Corpus Historikoa (CH)

Egungo Testuen Corpusa (ETC)

Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD)

Ereduzko Prosa Gaur (EPG)

EUDIMA corpusa

Euskal Klasikoen Corpusa (EKC)

Goenkale corpusa

Pentsamenduaren Klasikoak Corpusa (PKC)

Zientzia irakurle ororentzat corpusa (ZIO)

Zuzenbide Corpusa

Euskal Herriko Unibertsitateko IXA taldea eta Elhuyar Fundazioa:

Zientzia eta Teknologiaren Corpusa (ZTC)

Euskaltzaindia:

Lexikoaren Behatokia Corpusa

XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

1.2.3. Hiztegiak

Egungo Euskararen Hiztegia (EEH). Euskara Institutua. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura (EHME). Euskara Institutua. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Euskaltzaindiaren Hiztegia (EH). Euskaltzaindia.

Orotariko Euskal Hiztegia (OEH). Euskaltzaindia.

Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa (ZTH). Elhuyar.

2. Bibliografia orokorra

2.1. Laburdurak

ASJU

=

Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio Urquijo”. EHUren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldizkaria, Donostia-Gasteiz. (1954-1955, 1967-).

BAP

=

Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País / Euskalerriaren Adiskideen Elkartea erakundearen aldizkaria, Donostia. (1945-).

BSL

=

Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. Paris: Société de Linguistique de Paris. (1869-).

DRA

=

Diccionario Retana de autoridades de la lengua vasca (10 libk.). Sota, M. de la, Lafitte, P. y Akesolo, L. (1976-1991). Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca.

EBE

=

Euskara Batuaren Eskuliburua. Euskaltzaindia. (2018). Bilbo: Euskaltzaindia.

EEH

=

Egungo Euskararen Hiztegia. Euskara Institutua. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

EGLU

=

Euskal Gramatika: Lehen Urratsak, I-VII. Gramatika Batzordea, Euskaltzaindia. (1985-2011). Bilbo: Euskaltzaindia.

EGPB

=

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna [EGLU Laburra]. Gramatika Batzordea, Euskaltzaindia. (1993). Bilbo: Euskaltzaindia.

EH

=

Euskaltzaindiaren Hiztegia. Euskaltzaindia.

EHHA

=

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa. Euskaltzaindia. (2008-2020). Bilbo: Euskaltzaindia.

EIMA

=

Euskarazko Ikasmaterialgintza. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzua. (1982-).

FHV

=

Fonética Histórica Vasca. Mitxelena, K. (1977b) [1961]. ASJUren Gehigarriak 4. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. [Berrarg. 2011. Obras Completas VI. Lakarra, J. A. eta Ruiz Arzalluz, I. (arg). Gasteiz, Donostia: UPV/EHU, Gipuzkoako Foru Aldundia].

FLV

=

Fontes Linguae Vasconum. Vianako Printzea Erakundearen aldizkaria, Iruñea. (1969-).

GCC

=

Gramàtica del català contemporani (3 vol). Solà, J., Lloret, M. R., Mascaró, J. y Pérez Saldanya, M. (dir). (2008). Barcelona: Empúries.

GDLE

=

Gramática descriptiva de la lengua española (dirigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte). Real Academia Española. (1999). Madrid: Espasa Calpe.

LH

=

Lengua e historia. Mitxelena, K. (1985). Madrid: Paraninfo.

MEIG

=

[Mitxelenaren] Euskal Idazlan Guztiak (9 libk.). Mitxelena, K. (1988a). Altuna, P. et al. (arg). Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 21-29.

MIH

=

Mitxelenaren idazlan hautatuak. Mitxelena, K. (1972b). Altuna, P. (arg). Bilbao: Mensajero.

OC

=

Obras Completas (15 libk.). Mitxelena, K. (2011). Lakarra, J. A. eta Ruiz Arzalluz, I. (arg). ASJUren Gehigarriak 54-68. Gasteiz, Donostia: UPV/EHU, Gipuzkoako Foru Aldundia.

OEH

=

Orotariko Euskal Hiztegia. Mitxelena, K. eta Sarasola, I. (1987-2005). Bilbo: Euskaltzaindia.

PT

=

Palabras y textos. Mitxelena, K. (1987). Gorrotxategi, J. (arg). Bilbo: UPV/EHU.

RAEL

=

Revista Electrónica de Lingüística Aplicada.

RIEV

=

Revista Internacional de Estudios Vascos. Julio Urquijoren eta Eusko Ikaskuntzaren aldizkaria, Paris-Donostia. (1907-1936, 1983-).

SEG

=

Sareko Euskal Gramatika. Euskara Institutua, UPV/EHU.

SHLV

=

Sobre Historia de la Lengua Vasca (2 libk.). Mitxelena, K. (1988b). Lakarra J. A. et al. (arg). ASJUren Gehigarriak 10.

2.2. Bibliografia

Agirre, E., Aldezabal, I., Etxeberria, J., Izagirre, E., Mendizabal, K., Pociello, E. eta Quintian, M. (2005). “EuskalWordNet: euskararako ezagutza-base lexiko-semantikoa”, Euskalingua 7 (212-219).

Agirre Berezibar, J. M. (1991). Euskal gramatika deskriptiboa. Bilbo: Labayru Ikastegia.

Agirre Ibarra, X. (2017). Euskal adjektibozko adberbioak aztergai. Gradu Amaierako Lana. UPV/EHU.

Aguilar, L. et al. (2006). “Los marcadores discursivos en la lengua oral informativa”. In Casado, M., González, R. y Romero, M.ª V. (ed), Análisis del discurso: lengua, cultura, valores. Actas del I Congreso Internacional (2002, Universidad de Navarra) (61-92). Madrid: Arco/Libros.

Aierbe, A. (2008). “Birformulazio-estrategiak eta komunikagarritasuna administrazio testuetan” [ahozko aurkezpena]. In Salaburu, P. eta Ugarteburu, I. (arg), Espezialitate Hizkerak eta Terminologia III (Jardunaldiak, 2008). Espezialitate hizkeren didaktika eta komunikazioa (237-239). Bilbo: UPV/EHU.

Aikhenvald, A. Y. (2004). Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.

Alarcos Llorach, E. (1999). Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Alberdi, X. (1986a). “Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I. Historia apur bat”, ASJU 20-1 (149-202).

______(1986b). “Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II. Markinaldeko kasua”, ASJU 20-2 (419-486).

______(1989). “Euskararen morfologiazko ikerketak (1900-1936)”, ASJU 23-3 (769-796).

______(1993). “Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak”, FLV 64 (425-442).

______(1994). Euskararen tratamenduak: erabilera (1996).

______(1996). Euskararen tratamenduak: erabilera. IKER 9. Bilbo: Euskaltzaindia. (1994. Doktore tesia. UPV/EHU).

______(2003). “The transitivity of borrowed verbs in Basque: an outline”. In Oyharçabal, B. (ed), Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque. ASJUren Gehigarriak 46 (23-46). Donostia, Bilbo: Gipuzkoako Foru Aldundia, UPV/EHU.

______(2008-). “Euskararen tratamenduak eta aditz alokutiboa”. In Sareko Euskal Gramatika (SEG). Bilbo: Euskara Institutua, UPV/EHU.

______(2011a). “Diskurtso-markatzaile berri bat: hurrenez hurren birformulatzailea”, ASJU 45-1 (301-325).

______(2011b). “Erran nahi baita birformulatzaile esplikatiboa gaurko prosan”, ASJU 45-2 (277-304).

______(2014a). “Birformulatzaile esplikatiboak (alegia, erran nahi baita, hau da, hots) egungo euskara estandarrean: erabat baliokide ote?”, Euskera 59-2 (629-670).

______(koor) (2014b). Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz. Bilbo: UPV/EHU.

______(2015). “Diskurtso-markatzaile berri batzuk: beste hitz batzuetan (esanda/esateko), beste hitzetan (esanda/esateko)”. In Ezeizabarrena M.ª J. eta Gómez, R. (arg), “Eridenen du zerzaz kontenta”. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008) (1-25). Bilbo: UPV/EHU.

______ eta Ezeiza, J. (2012). “Birformulazioa eta birformulatzaile esplikatiboak hizkera juridikoan”, Euskera 57-3 (607-657).

______eta Landa, J. (2013). “EUDIMA corpusetik adibideak erauzteko lan-tresna: unitate fraseologiko-diskurtsiboak aztertzeko lanabesa”. In Alberdi, X. eta Salaburu, P. (arg), Ugarteburu Terminologia Jardunaldiak (V). Terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira (34-49). Bilbo: Euskara Institutua, UPV/EHU.

______eta Salaburu, P. (arg) (2013). Ugarteburu Terminologia Jardunaldiak (V). Terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. Bilbo: Euskara Institutua, UPV/EHU.

______eta Sarasola, I. (2001). Euskal estilo libururantz: gramatika, estiloa eta hiztegia. Bilbo: UPV/EHU.

Albizu, P. (1997). “Generalized person-case constraint: a case for a syntax-driven inflectional morphology”. In Uribe-Etxebarria, M. & Mendikoetxea, A. (ed), Theoretical issues at the morphology-syntax interface. ASJUren Gehigarriak 40 (1-33). Donostia, Bilbo: Gipuzkoako Foru Aldundia, UPV/EHU.

______(2009). “Construcciones inacusativas con dativos posesivos y dativos de interés en vasco: un análisis derivacionalista”. Seminario de Lingüística Teórica. Madrid: CSIC (11 mayo).

______eta Fernández, B. (arg) (2004). Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, UPV/EHU.

Aldezabal, I. (2004). Aditz-azpikategorizazioaren azterketa sintaxi partzialetik sintaxi osorako bidean. Doktore tesia. UPV/EHU.

Allières, J. (1960-1961). “Petit Atlas Linguistique Basque Français Sacaze”, Via Domitia VII, 1960, (206-211, + 15 mapa); Via Domitia VIII, 1961, (82-126, I-IX + 58 mapa).

Alonso i Alemany, L. (2006). Lexicon of prototypical discourse markers parallel in Catalan, Spanish and English.

Altube, S. (1920). De sintaxis euskérica. San Sebastián: Imprenta de Martín, Mena y Comp.

______(1929). Erderismos (1930).

______(1930). Erderismos. Bermeo: Gaubeka.

Altuna, P. (1986). “Juntagailu kopulatiboak”, FLV 47 (47-97).

______(1987). “Perpaus adbersatiboak”. In Salaburu, P. (arg), Euskal morfosintaxia eta fonologia: eztabaida gaiak (53-81). Bilbo: UPV/EHU.

Álvarez de Miranda, P. y Polo, J. (coord) (2002). Lengua y diccionarios. Estudios ofrecidos a Manuel Seco. Madrid: Arco/Libros.

Álvarez Rosa, C. V. (2011). Análisis discursivo del género homilético actual. Doktore tesia. Salamanca: Universidad de Salamanca. (2012 arg. Universidad de Salamanca. Colección Vítor 301).

Anscombre, J.-C., Donaire, M. L. & Haillet, P. P. (ed) (2013). Opérateurs discursifs du français. Eléments de description sémantique et pragmatique. Berne: Peter Lang.

Añibarro, P. A. (1969) [~1800]. Gramática Bascongada (ed. Villasante, L). ASJU 3 (3-169).

Arakama, J. M. et al. (2005). IVAPeko estilo liburua. IVAP/HAEE.

Arejita, A. (1985). Euskal joskera. Bilbao: Labayru Ikastegia, Bizkaiko Aurrezki Kutxa.

______(1998). “Bizkaieraren eredu idatzirako norabideak. I. Atze-hitz eta atzizki batzuk”. In Mendebaldeko euskeraren ekarria (1998ko Jardunaldiak. 167-224). Bilbo: Mendebalde Kultura Alkartea.

Arotçarena, A. (1951). Grammaire basque: (dialectes navarro-labourdins). Tours: Mame. [2. arg. (1976) Bayonne: Jakin].

Arrieta, A. et al. (2003). Galdezka: euskarazko zalantzei erantzunez. [Oñati]: IVAP/HAEE.

Arrigarai, B. (1919). Euskel-irakaspidea o sea Gramática del Euskera (dialecto guipuzcoano). Totana: Tip. San Buenaventura. [2. arg. faksimilea (1971) San Sebastián: Auñamendi].

Artiagoitia, X. (1995). “Garri atzizkiaren izaera bikoitzaz: zergatik den maitagarria bezain mingarria”, ASJU 29-2/3 (355-405).

______(1997). “DP predicates in Basque”, University of Washington Working Papers in Linguistics 15 (161-198).

______(2000). Hatsarreak eta parametroak lantzen. Arabako Foru Aldundia, EHU.

______(2002a). “-(t)ar atzizkidun hitzen jokabide sintaktikoaren inguruan”, FLV 91 (443-462).

______(2002b). “The functional structure of the Basque noun phrase”. In Artiagoitia, X., Goenaga, P. eta Lakarra, J. A. (arg), Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk. ASJUren Gehigarriak 44 (73-90). Bilbo: UPV/EHU.

______(2003). “The case of an enlightening, provoking and admirable Basque derivational suffix with implications for the theory of argument structure”. In Oyharçabal, B. (ed), Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque. ASJUren Gehigarriak 46 (147-183). Donostia, Bilbo: Gipuzkoako Foru Aldundia, UPV/EHU.

______(2004). “Izen-sintagmaren berziklatzea: IS-tik izenaren inguruko funtzio-buruetara”. In Albizu, P. eta Fernández, B. (arg), Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak (11-38). Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, UPV/EHU.

______(2006). Euskarazko izen-sintagma: arkitektura eta egitura funtzionala. UPV/EHU (unibertsitatean sartzeko lehiaketa, “Euskal Gramatika: Sintaxia” ikerlanerako proiektua).

______(2011). “Osagarria hautatzen duten izenak”. In Sareko Euskal Gramatika (SEG). Bilbo: Euskara Institutua, UPV/EHU.

______, Goenaga, P. eta Lakarra, J. A. (arg) (2002). Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk. ASJUren Gehigarriak 44. Bilbo: UPV/EHU.

Arzubialde, T. (2016). “Jokatu gabeko perpaus osagarri burutuen aldaera erdi ahantzia”, Administrazioa Euskaraz 93 (22-23).

Aschenberg, H. y Loureda, Ó. (ed) (2011a). “Introducción. Marcadores del discurso: descripción, definición, contraste”. In Marcadores del discurso: de la descripción a la definición (9-31). Madrid, Frankfurt: Iberoamericana, Vervuert.

______(ed) (2011b). Marcadores del discurso: de la descripción a la definición. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana, Vervuert.

Astarloa, P. P. (1803). Apología de la lengua bascongada ó Ensayo crítico filosófico de su perfección y antigüedad sobre todas las que se conocen. Madrid: Geronimo Ortega.

Azkarate, M. (1990a). “Euskal -garri vs. latinezko -bilis: bi balio desberdin”. In Perez Gaztelu, E. eta Urkizu, P. (arg), Patxi Altunari omenaldia (19-39). Donostia: Deustuko Unibertsitatea, Mundaiz.

______(1990b). Hitz elkartuak euskaraz. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.

______(1995). “Sobre los compuestos de tipo sustantivo + sust/adj deverbal en euskera”. In Goenaga, P. (ed), De Grammatica Generativa. ASJUren Gehigarriak 38 (39-50). Gasteiz, Donostia: UPV/EHU, Gipuzkoako Foru Aldundia.

______(2008). “Gertaera- eta emaitza-izenak”. In Artiagoitia, X. eta Lakarra, J. A. (arg), Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez. ASJUren Gehigarriak 51 (93-106). Bilbo: UPV/EHU.

______(2009). “Du contrat social-etik gizarte-hitzarmenera, edo nominalizazioen eragina diskurtso berezituetan”. In Etxepare, R., Gómez, R. eta Lakarra, J. A. (arg), Beñat Oihartzabali gorazarre. Festschrift for Bernard Oyharçabal. ASJU 43-1/2 (137-157). Bilbo, Donostia: UPV/EHU, Gipuzkoako Foru Aldundia.

______(2015). “Hain zuzen (ere) diskurtso-markatzailea: lokailu ala operadore?”. In Ezeizabarrena, M.ª J. eta Gómez, R. (arg), “Eridenen du zerzaz kontenta”. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008) (191-207). Bilbo: UPV/EHU.

______(2019). “Adjektibo erreferentzial ala erreferentzia-adjektibo? Euskaltzaindiaren gomendio baten hariari tiraka”. In Epelde, I. eta Jauregi, O. (arg), Bihotz ahots. M. L. Oñederra irakaslearen omenez (99-113). Bilbo: UPV/EHU.

______eta Altuna, P. (1992). “-ko / -dun atzizkiez”. In Luis Villasanteri omenaldia. IKER 6 (91-112). Bilbo: Euskaltzaindia.

______eta Altuna, P. (2001). Euskal morfologiaren historia. Donostia: Elkar.

______& Gràcia, L. (1995). “Agentivity and modality in deverbal adjectives in Basque and in Catalan”, Rivista di Grammatica Generativa 20 (3-32).

______eta Perez Gaztelu, E. (2014). Hitz-elkarketa/2. Bilbo: Euskaltzaindia.

Azkue, R. M. (1905-1906). Diccionario vasco-español-francés (2 libk.). Bilbao. [2. arg. faksimilea (1969) Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca].

______(1923-1925). Morfología vasca (gramática básica dialectal del euskera). Bilbao: Editorial vasca. [2. arg. (1969) Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca].

Azpeitia, A. (2012). Koldo Mitxelenaren zinema- eta liburu-kritiketako diskurtso-estrategiak: enuntziatu parentetikoak. IKER 29. Mondragon Unibertsitatea, Euskaltzaindia.

Bach, C. (2002). Els connectors reformulatius catalans: anàlisi i proposta d’aplicació lexicogràfica. Doktore tesia. Barcelona: IULA, Universitat Pompeu Fabra.

Báez, V., Fernández, G. y Loma-Osorio, M. (2011). “Marcadores del discurso”. In Báez, V., Fernández, G. y Loma-Osorio, M. [“Presupuestos generales para un estudio de las expresiones causales y consecutivas en español”], Lorenzo Hervás. Documentos de trabajo de Lingüística teórica y general 21 (84-89). Madrid: Universidad Carlos III.

Baker, M. C. (2003). Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. Cambridge University Press.

Barandiaran, A. y Casado, M. (2011). “Marcadores discursivos: calas contrastivas en los reformuladores del español y el euskera”. In Aschenberg, H. y Loureda, Ó. (ed), Marcadores del discurso: de la descripción a la definición (375-395). Madrid, Frankfurt: Iberoamericana, Vervuert.

Barrutia, E. (1997). “Pertsona-izenordainen erabileraren gainean”. In Mendebaldeko euskara XX. mende goienean (1997ko Jardunaldiak. 159-173). Bilbo: Mendebalde Kultura Alkartea.

Bath, D.N.S. (1991). Grammatical Relations. London & New York: Routledge.

Bauer, L., Lieber, R. & Plag, I. (ed) (2013). The Oxford Reference Guide to English Morphology. Oxford: Oxford University Press.

Bernabé, A. et al. (coord) (2002). Presente y Futuro de la Lingüística en España. La Sociedad de Lingüística, 30 años después. Actas del II Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. Madrid: SEL.

Bernal, E., Torner, S. & DeCesaris, J. (ed) (2010). Estudis de lexicografia 2003-2005. Barcelona: IULA, Universitat Pompeu Fabra.

Berro, A. (2017). Pluractionality and more. The lexical plural -ka in Basque. Eskuizkribua.

Berwick, R. & Piattelli-Palmarini, M. (ed) (2012). Rich Languages from Poor Inputs. Oxford: Oxford University Press.

Bidart, P. (dir) (1980). La nouvelle société Basque: ruptures et changements.

Oharra
Euskararen Gramatika Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordearen ekarria da. Beraz, lanak ez du eragozten edo baldintzatzen Euskaltzaindiaren Osoko bilkurak etorkizunean ondu edo moldatu ditzakeen alor honetako bestelako lanak, arauemaileak ere aintzat harturik.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper