EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Argañeta - Places - EODA

Argañeta (Mendia)

Entity:
Orografia/Mendia
Altitude:
1004 
Status of decision:
accepted regulation proposal by the Commission 
Situation: Beartzun, Erratzu, Banka
 • moñoz-gaña, cima - (1787) NAN.ERRMUG , LG.3 N.2

  What:
  Situation:
  Origin: NA.TM

 • abracacoa - (1840) IP.KAT.Z , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • muñoz-gaina - (1856) TL.EF , --
  (...)
  Muñoz-gaina
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: BEL.DEMR

 • muñoz-gaina - (1856) TL.EF.TR.MUG , 48. or. [M.113]
  (...)
  En Muñoz-gaina a los 561 metros.
  (...)

  What: Mendia
  Situation: Banka, Baztan
  Origin: VIGSA.MUG

 • obraco - (1863) RAY.DTBP , 124a
  (...)
  OBRACO, montagne, cne. des Aldudes, sur la frontière d'Espagne
  (...)

  What: Mendia
  Situation: Aldude, Nafarroa
  Origin: RAY.DTBP

 • muñoz-gaina - (1950) IGNE.50 , 0091 (Valcarlos)
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IGNE.50

 • abrakil - (1950) EMF.100 , 50, N-3
  (...)
  1088 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • abrakil - (1956) EMF.100 , 56, N-3
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • abracoa - (1970) IP.KAT.B , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abracacoa - (1970) IP.KAT.B , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abrakil - (1972) EMF.100 , 72, N-3
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • abrakil ou abrakou - (1975) FEL350 , 001
  (...)
  1003 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: FEL350

 • abrakil - (1976) EMF.100 , 76, N-3
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • abrakil - (1982) EMF.100 , 82, N-3
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • abrakou - (1984) RAND.50 , 2
  (...)
  Geodesia-erpina. 1003 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: RAND.25

 • abrakou - (1986) IGNF.25 , 1346 ouest
  (...)
  1003 m. Bornea. Banka-Baztan. 113 mugarria hurbil
  (...)

  What: Mendia
  Situation: BANKA
  Origin: IGNF.25

 • abrakil - (1987) AR , GAR

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • abraku - (1987) AR , GAR

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • argañeta - (1987) AR , GAR
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • muñoz-gaina - (1989) AR , NAF

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • bagazaldeco arria - (1989) AR , NAF

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • bagazaldico abracua - (1989) AR , NAF

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • argañeta - (1989) AR , NAF
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • abrakil - (1989) AR , NAF

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • abrakua - (1989) AR , NAF

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • abraku - (1989) AR , NAF

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • argañeta - (1990) EMF.KAT , 90, N-29, NB-2
  (...)
  1003 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • argañeta - (1991) EMF.KAT , 91, N-29, NB-2
  (...)
  1003 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • abrakou - (1995) RAND.25 , 1346OT
  (...)
  Geodesia-erpina. 1003 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: RAND.25

 • abrakua (?) - (1996) AR , BEL

  What:
  Situation:
  Origin: AR

 • muñozgaña - (1998) NA.TM , LII-2, 84
  (...)
  OBS.- También conocido como ARGAÑETA. Relaciona Mikel Belasko (DMR) este nombre con Muñoz, topónimo o antropónimo y gain 'alto'. Indica además que "El nombre de esta cima, también conocida como Argañeta 'Alto de la(s) Peña(s)', presenta un primer elemento confuso. Podría tratarse del conocido apellido Muñoz pero también de un compuesto de muño, muño 'colina' seguido del sufijo abundancial o locativo -tz(e) 'Lugar de la(s) Colina(s)' u hotz 'frío'. 'Peña de la colina fría'. En la cima se ubica el mojón 113 entre España y Francia".
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: NA.TM

 • argañeta - (1998) NA.TM , LII-1, 224
  (...)
  OBS.- Del euskera (h)arri 'piedra', 'peña', gain 'parte superior', 'cima' y el sufijo de lugar -eta.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: NA.TM

 • argañetako harria - (1998) NA.TM , LII-1, 224
  (...)
  OBS.- Cumbre despejada y rocosa de 1008 m de altitud, en la muga entre Baztan y Alduides.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: NA.TM

 • argañeta - (1998) NA.TM , LII-2, 36
  (...)
  OBS.- 1008 metros de altitud. Según DMR " 'Alto de la(s) Peña(s). Del vasco ar- (variante en composición de harri 'peña'), gain 'alto' y el sufijo locativo -eta. La cima, despejada y rocosa, es conocida también como Muñozko Harria o Muñozgain".
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: NA.TM

 • abraku - (1998) NA.TM , LII-1, 213
  (...)
  OBS.- También conocido como ARGAÑETA. Abaraku parece un antiguo genérico desaparecido, que se repite además de en Aezkoa, en Ergoiena, Etxarri Aranatz, Olza, Añézcar, Maquirriain, etc.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: NA.TM

 • argañetako haitza - (1999) ALP , ALD
  (...)
  1008 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: ALP

 • argañeta - (1999) EMF.KAT , 99, N-25, NB-2
  (...)
  1003 m
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EMF.100

 • abrakou - (1999) MOR.MPB , 167. or.
  (...)
  Abrakou 885 m comm. des Aldudes. // Nous avons de nouveau affaire à abar “branchage” + suff. -ko. La contraction de abar(r)a en abra n'a rien de surprenant surtout dans les dialectes orientaux.
  (...)

  What: Mendia [885 garaiera mendi lepoari dagokio]
  Situation: Aldude [Banka-Nafarroa muga da]
  Origin: MOR.MPB

 • muñozgain. muñozko harria - (2000) BEL.DEMR , 293
  (...)
  Erratzu (1008 m). 'Alto de Muñoz'. 'Peña de Muñoz'. De Muñoz, topónimo o antropónimo, gain 'alto' y harri 'peña'. Comentario. El nombre de esta cima, también conocida como Argañeta 'Alto de la(s) Peña(s)', presenta un primer elemento confuso. Podría tratarse del conocido apellido Muñoz pero también de un compuesto de muño, muño 'colina' seguido del sufijo abundancial o locativo -tz€ 'Lugar de la(s) Colina(s)' u hotz 'frío'. 'Peña de la colina fría'. En 1779 se produjeron serios incidentes al pignorar los de Baigorri ganado de Eugi (183). En la cima se ubica el mojón fronterizo número 113.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: BEL.DEMR

 • argañeta - (2000) BEL.DEMR , 67
  (...)
  Erratzu (1008 m). Alto de la(s) Peña(s). Del vasco ar- (variante en composición de harri 'peña'), gain 'alto' y el sufijo locativo -eta. Comentario. La cima, despejada y rocosa, es conocida también como Muñozko Harria o Muñozgain.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: BEL.DEMR

 • abraku - (2004) IGNF.TDAT , 1346

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abrakou - (2004) IGNF.TDAT , 1346

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abaraku - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abaraku - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abraku - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abaraku - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abraku - (2008) IP.TOP.IKER , 5648
  (...)
  64092 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: MONT: Mont, colline, mamelon, sommet. IGNF UTM X: 29413; UTM Y: 9866
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • abaraku - (2008) IP.TOP.IKER , 4579
  (...)
  64016 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: CRET: Crête, arête, ligne de faîte. IGNF UTM X: 29117; UTM Y: 9222
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • argañeta edo abraku - (2009/02/16) OB.AG , 2.7
  (...)
  Onomastika batzordeak Altsasun izandako bileran onartutako izena
  (...)

  What: Mendia
  Situation: Ipar Euskal Herria
  Origin: OB.AG

 • argañeta / abraku - (2014) EMF.KAT , 04, N-23, NB-2
  (...)
  1005 m. Igolekuak: Beartzun, Erratzu. Aldude, Banka.
  (...)

  What: Mendia
  Situation: Nafarroa, Nafarroa Beherea
  Origin: EMF.KAT

 • argañeta, abraku - (2014/02/27) OB.AG , 3.3, 3
  (...)
  3.3. Nafarroako eskaera, mendi izenez. (Patxi Galé// Patxi Salaberrik egin zion ohar bat, baina kontua argitu zuen Patxi Galek eta lana ontzat eman da eta ondokoak onartu dira: […] 3. Atala. Nafarroako izen ofiziala eta Euskaltzaindiak eskaintzen duena ez datoz bat (izenaren egokitasuna). // Aintzioako harriak, Aiztondo, Balankaleku, Argañeta, Abraku, Egietako gain, Lizarretako gaina, Erroilbide, Jaun Done Jakue, Peñablanca, Larraineta, Montejulio, Taxoareko gaina / Alto del Monte eta Untzueko haitza
  (...)

  What: Mendia
  Situation: Banka, Baztan
  Origin: OB.AG

 • argañeta / abraku (1004) - (2018) EMF.KAT , N -23, NB-2

  What: Mendia
  Situation: Nafarroa , Nafarroa Beherea
  Origin: EMF.KAT

 • Argañeta - (2019) NA.TOF , 376302

  What: Espacio rústico
  Situation: Baztan
  Origin: NA.TOF

 • Argañetako Harria - (2019) NA.TOF , 376304

  What: Orografía
  Situation: Baztan
  Origin: NA.TOF

 • Abraku ()
 • Argañeta, Abraku, Muñozgaña (NA.TM); Argañeta, Abraku (EMF) ()
UTM:
ETRS89 30T X.628254 Y.4775890
Coordinates:
Lon.1º25'19"W - Lat.43º7'33"N

cartography:

091-33-A3 [KAT.10]; 1346 [RAND.25]; 1346 ouest [IGNF.25]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper