EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Filipinak - Places - EODA

Filipinak (-ak) (Estatua)

Entity:
Antolakuntza/Estatua
Inhabitant:
filipinar 
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Asia
Locations:
 • manilasko ugarteak - (1847) Izt.C , 492
  (...)
  D, *Juan eta D, *Migel *Ezkibel ezagungarrituak izan ziran *Moluka, eta *Manilasko Ugarteak berriro artu ziradenean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • filipinasetan - (1847) Izt.C , 479
  (...)
  QQ jeneral Don *Franzisko *de *Ezteibar zori onean izan zan Erregeren indar leorreko ta itsasokoen agintari *Filipinasetan Txino eta Ingelesen kontra, non egin izan zituen serbitzo andiak ogei ta bost urtean, eta emendik biurtzen zala ill zan *Verakruzen milla seieun irurogei ta bederatzigarren urteko uztaillaren emezortzigarren egunean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • filipinasetako - (1847) Izt.C , 463
  (...)
  Jeneral Don *Lorenzo *de *Ugalde *Orella, zeñaren azañak dira guztiz andiak, batez ere *Filipinasetako itsasoetan milla seieun berrogei ta seigarren urtean eta berrogei ta zazpigarrenean Holandesaren armada emezortzi bajel gudakoen kontra egindako pelea gogorra, zeñak iraun zeban arratsaldeko zazpi orduetatik bigaramun goizeraño, gizon bat bakarra ere Kapitanatik galdu bage; eta bost baizik ez Almirantetik ere
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • filipinasetarako - (1847) Izt.C , 464
  (...)
  *Filipinasetarako bidajean lagundu zion Jeneral Don *Juan *Ronkillori milla seieun ta amargarren urtean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • pilipinaetako - (1847) Izt.C , 456
  (...)
  *Zuazolako etxe argidotarrak orobat eman izan ditu gizon baleroso jakintsu anitz, eta batez ere D, *Lorenzo *de *Zuazola, zeña *Pilipinaetako armadaren Jeneral zala, ill zan doakabero
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • filipinasko - (1847) Izt.C , 508
  (...)
  *Zumarragak baditu anitz seme txit gogoangarriak; Don *Migel *Lopez *de *Legazpia *Jauregiko etxean jaioa izan zan *Filipinasko Ugarteak agertaratu zituztenetatik bat amaseigarren eunkidaren azkenalderontz
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • pilipinasko - (1847) Izt.C , 127
  (...)
  Erri onetako onzitegien artean bat esleitua zan, *Pilipinasko merkataritzak bear zituen ontziak egiteko bere gaiñ zeukana
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • filipinasetako - (1847) Izt.C , 498
  (...)
  *Usurbilko semea zan D, *Franzisko *de *Etxebeste, *Filipinasetako galeraen Jenerala, *Txinaren agindeko *Tunkingo Erregerengana Enbajadore joan izan zana, Priore ta Konsul *España berrikoa, zeñak bere gostuz eragin zeban Elizako ezkillategi berria
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • filipinasetako - (1847) Izt.C , 478
  (...)
  Orobat izan zan Erri onetan jaioa, edo beintzat bertako jatorria, Jeneral ospatsu *Migel *Lopez *de *Legazpia, *Filipinasetako Ugarteen irabazkintzallea
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • filipinak - (1991) EG.PAL.GD , 143
  (...)
  Filipinas (gazt.); Filipinak (eusk.); Philippines (fr.).
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EG.PAL.GD

 • filipinas, islas: filipina (pl.), filipina uharte (pl.) - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1066. or.
  (...)
  Ik. gorago 2.0
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: SAR.EEF

 • filipinak / filipinetako errepublika (filipinar) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1435. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.IRAZ.MUND

 • Filipinak / Filipinetako Errepublika: filipinar - (1995) ARAUZ.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 902. or.
  (...)
  Izen laburtua: Filipinak
  (...)

  What: Estatua
  Situation: Asia
  Origin: ARAUZ.038

 • Filipinak, Filipinetako Errepublika: filipinar - (2019) ARAUA.038 , Euskera - LII, 2007, 1. 464 or.
  (...)
  Hizkuntza ofiziala(k) [mugagabean]: ingeles, filipinera (tagalo hizkuntzaren aldaera estandarizatua da). Hiriburua; hiriburuko herritarra: Manila; manilar
  (...)

  What: Estatua
  Situation: Asia
  Origin: ARAUA.038

 

 • Filipinetako Errepublika ()
 • Filipinas ()
 • Philippines ()
UTM:

				
Coordinates:
Lon.123º39'38"E - Lat.11º20'23"N

cartography:

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper