EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Haranburua - Places - EODA

Haranburua (-a) (Etxea)

Entity:
Eraikuntzak/Etxebizitza
Status of decision:
a researcher's regulation proposal 
Situation: Sara
Locations:
 • haramboure - (1505 [2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 213. or.

  What: Etxe noblea
  Situation: Sara
  Origin: ORP.MAISMED

 • haranburuko - (1712) ES.EHast , 157
  (...)
  Iskiribatzeko eginbidean ere halaber izatu dira enplegatu direnak: aita *Haranburu, Aita Serafikoaren ordenakoa, eta *Kristobal *de *Harizmendi jaun apheza, bata *Haranburuko semea, eta bertzea *Mendiondokoa: ordea guztien gainetik *P *Axular gure errotor famatua: eta nola hauk eskuaraz iskiribaturik argitara eman tuzten obra katholikoak baitzautdezin *Eskual-Herrikotzat bertze hitzkuntzen itzalaren azpian estaliak eta gordeak, halatan uste dut ezen arrozoinekin erran dezakedala *Saraz, *Casidorok *Severinori iskiribatu zioena: qq
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • haramburua - (1756-1815) CASS , 139

  What: Etxea
  Situation: Sara
  Origin: CASS

 • haranburua - (1839) IP.KAT.Z , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • haramburua - (1863) RAY.DTBP , 75a
  (...)
  HARAMBURUA, f. cne. de Sare. - Haramboure, XVIIIe se. (collat. du dioc. de Bayonne). - La prébende de Haramburua, fondée dans l'église de Sara, était à la nomination de l'évêque de Bayonne
  (...)

  What: Etxea
  Situation: Sara
  Origin: RAY.DTBP

 • Aranburua - (1962) ETSEC.SARA , III. liburukia, 85. or.
  (...)
  ARANBURUA. — Una de las seis casas infanzonas de Sara. En el dintel de la puerta de entrada hay una inscripción: PIERRE-HIRIBARREN-ET // MARIE-DE-SANDOVRE-SIEVR // ET-DAME-DE-HARANBOVRE // 1685 Y en el de la puerta exterior aparecen seis ruedas solares en relieve. En el L.B. figura el apellido Haramburua que alguna vez se transcribe Harambouru. En una de las actas de defunción de 1762 se da cuenta de la muerte de "Jean-Joseph Hiribarren Haranburu de la maison de Haranburua, chanoine trésorier de l'église de'Arles". En 1764 era señor de Haranburua Jean Hiribarren- Haranburu, notario real. En 1767 era heredero de Haranburua Jean-Bertrand Haranboure, "avocat au Parlament, capitaine au régiment de Labourt". En 1804 figura Martín Etcheto como vecino de "Haranburua" con su hijo Martín Etcheto y Jeanne Moulia, dueños de Jomildeguya, más tres de familia y una criada (L.S.). En 1940 vivía en Aranburua Jean Baptiste Errandonea con su familia. (Casa de Lehenbizkai)
  (...)

  What: etxea
  Situation: Sara
  Origin: ETSEC.SARA

 • haramburua - (1970) IP.KAT.B , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • haranbouroua - (1981) IGNF.25 , 1245 est

  What: Etxea
  Situation: SARA
  Origin: IGNF.25

 • haranburu - (1983) ORP.MMPB , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • buru - (1995) DRPLV , V, 198. or.
  (...)
  Berdintsu gertatzen da etxe-izenetan toponymo berak hurrengo argigarriren bat daramanean -gorago etxe-izen ez direnetan ere ikusi dugu-: Goitia / Beitia, Goikoa (Goikoetxea) / Bekoa, Goieaskoa (Goieaskoetxea) / Beaskoa (Beaskoetxea), Go(i)ena (Go(i)enetxea) / Barrena (Barrenetxea), Go(i)enengoa / Barrenengoa (Barrenengoetxea), Onaindia / Araindia, Aruzkoa / Onuzkoa, Garaia / Beherea, Ga(i)nekoa eta Goitikoa / Azpikoa (Azpitikoa) (Azpikoetxea), Garaikoa (Garaikoetxea) / Beherekoa, Aurrekoa (Aurrekoetxea) /Ostekoa (Osteikoa, Ostaikoa, Ostenkoa, Ostaikoetxea) [142. oin oharra: Eta baita Osteingoechea ere, Fog. 1704, Gatikan] eta Atzekoa (Atzekoetxea), Emetikoa (Emendikoa) / Andikoa (Andikoetxea), Zaharr(a) / Berri(a) (Barria), Erdikoa, Aurtena (Aurtenetxea), Aurtenekoa, Aurtenengoa, Auzokoa (Auzokoetxea), Urrutia (Urrutikoetxea, Urritikoetxea), Bengoa (Bengoetxea / Beingoetxea) (Beingoa), Goia, Ga(i)na, Bein, Beina (Beiña) [143. oin oharra: Bada Beinacoa baserria Ipazterren, Fog. 1796, aurretik finkaturiko Beina formari artikulurik kendu gabe sorturikoa, agian pertsona bati hala deitzen zitzaiolako, gaztelaniaz '(la) casa de Beina' litzateke formazio derivatuaren itzulpen jatorrizkoa], Azpia, Bitarte, Aurre, Aldea, Aldekoa, Basterra (Basterretxea), Zearra, Etxenagusia, Urrengoa, Errota, Etxaun, Soloa, Zelaia, Buru, Arte, Ondo, Uriarte, Arteetxe, Saletxe, Abeletxe, Jauregi, Torre(a) (Torretxea), Etxabarria, Etxatxua, Ormaetxea, Nagusia (Etxenagusia), Andia (Etxeandia) / Txiki(a), Txikerra, eta baita -txu edo -txo berrekailu diminutivoa ere bestea baino tipiagoa dela adierazteko, eta horren ondorik Txikerrena, eta abar. Badira Urazurrutia eta Urazandi ere, bigarrenak kasuren baten Urazemendi ere izan dezakeela, uren nongo aldetik begiratzen den [144. oin oharra: Hori gertatzen da Deban, uraz bestaldean dagoen etxeari Urazandi deitu izan baitzaio, baina Mutrikuarrek Urazemendi. Hala erran zidan Gerardo Elortza irakasle eta ene adiskide on denak]. Batzutan dokumentazioan ikusten da Goitia bat Goikoa bihurtu dela, eta Beitia berriz Bekoa. Dokumentazioa mapetan jarririk agian zerbait argituko litzateke khronologiari dagokion arazoa. Horretarako gai asko bildu beharko litzateke aurretik
  (...)

  What: Oikonimo-osagaia
  Situation: Euskal Herria
  Origin: DRPLV

 • haranburu - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 213. or.

  What: Etxe noblea
  Situation: Sara
  Origin: ORP.MAISMED

 • haranburu - (2000) ORP.MAISMED , IV. kap., 185. or.
  (...)
  Consonnes de liaison [...] occlusive dentale -t- d’emploi plus étendu et plus fréquent en environnement consonantique vélaire: elle est absente dans le composé sans doute très ancien jauregi (où le signe de composition est l’altération de la consonne finale de jaun: voir ci-dessus), mais apparaît ensuite systématiquement, entre voyelle et après sifflante de préférence, mais aussi sonorisée en -d- après nasale et latérale, ce qui fait l’importante série de domonymes, surtout concentrés en Cize, sur des anthroponymes au sens de “demeure de …” (voir le chapitre III): apheztegi, aroztegi, iphuztegi, gorriategi, prebostegi etc.; de même entre voyelles sur oki “emplacement”, sans consonne de liaison dans 1350 arroqui “lieu de pierre”, ordoki “plateau” et ses composés, 1366 mugoquy sur muga “limite” à Bussunarits, avec consonne dans 1264 çurçaytoquia à Amorots, 1412 arandoqui à Anhaux; entre sifflante et voyelle après aitz “pierre” ou lats “cours d’eau” dans 1150 aztoquie à Beyrie, 1293 lastiri à Jaxu, 1366 lastaun à Ispoure etc. La consonne de liaison peut aboutir à des formes plus rares et parfois ambiguës: à Saint-Jean-de-Luz 1257 burutharan qui semble la forme inversée, à consonne antihiatique (l’aspirée de haran n’est pas régulièrement articulée ni écrite, et de toute façon correspond ici à l’occlusive aspirée th), du commun haranburu “tête de vallée”; à Hélette 1350 larrategui est composé de hegi “bord, crête” avec disparition de l’aspirée (une autre analyse est possible à partir du dérivé ou composé larrate), à Uhart-Cize 1350 berrotegui de berro “broussaille”, ailleurs lohitegi de lohi “limon” etc., ce qui fait voir que les noms terminés par -tegi ne doivent pas s’entendre au sens de “demeure de…” chaque fois que le premier terme est incontestablement de sens toponymique
  (...)

  What: Etxeak
  Situation: Euskal Herria
  Origin: ORP.MAISMED

 • haranburu - (2000) ORP.MAISMED , IV. kap., 185. or.
  (...)
  La structure à double substantif “complément antéposé au complété”, qui correspond à l’ordre normal en syntaxe basque, est évidemment la plus productive en toponymie, à peu près toujours sans marque de génitif (l’antéposition simple d’un indéterminé vaut génitif en basque): haranburu “tête de vallée”, uhalde “côté de l’eau”, larregi “bord de lande” etc. Les noms où le premier terme est marqué au génitif dit “locatif” en -ko sont extrêmement rares, le premier terme indiquant en général une position: aitzinekoetxe, beherekoetxe, garaikoetxe, “maison d’avant, du bas, du haut”. Les premiers termes de très rares noms comme 1412 jancoeche à Leispars, xuricoberro à Barcus (Censier) sont des anthroponymes (surnoms) à diminutif “(maison du) petit seigneur”, “(broussaille) du petit blanc”, et entrent dans la catégorie des noms dont le complément antéposé est un nom de personne indéterminé, comme les communs jauregi “demeure du seigneur”, bereterretxe “maison du prêtre”, à Macaye 1245 apesmeheca “défilé de l’abbé” etc.
  (...)

  What: Etxeak
  Situation: Euskal Herria
  Origin: ORP.MAISMED

 • haramburu - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 96. or.
  (...)
  Le terrain bas et plat: vallée, plaine, plateau, terres et positions basses. // Haran/aran “val, vallée” est en concurrence avec ibarr “plaine” et aussi “vallée” par extension de sens comme l’indiquent les formes gasconnes, avec bat héritier direct du latin valle, Lantabat et Ostabat en basque “Landibarr” et “Oztibarr”. Les deux mots fournissent directement des toponymes comme le tautologique “Val d’Aran” aujourd’hui en zone romane des Pyrénées centrales et le village homonyme de Haute-Soule (1337 aran), ou celui de (Saint-Just)-Ibarre (1350 yvarra), et des composés ou dérivés comme Ibarrola (1167 ybarola réduit dans l’usage basque à “Ibarla”) dans le même Ostabarès, Ibarron (1233 ivarren) en Labourd, Larribar (1268 larrival, 1304 larraybat, 1308 larrayvarr) en Mixe. Pour les noms de maisons les noms simples sont assez rares: haran (1412 haranea) à Iholdy, Itxassou, ibarr (Censier ibarre) à Chéraute, Macaye (1245 ibar). Un peu partout de nombreuses maisons sont nommées par leurs divers composés ou dérivés: haramburu, haraneta, aranko, arandoki, arhanegoiti, arangoitz, haraneder, haranxipi, haranguren, ibarburu, ibarbeheiti, ibarbehere, ibarrondo, ibarguren, ibarmendiburu, ibarrarte…
  (...)

  What: Etxeak
  Situation: Euskal Herria
  Origin: ORP.MAISMED

 • haramboure - (2000 [1505]) ORP.MAISMED , III. kap., 158. or. [Mais.Sare]
  (...)
  handi “grand” et xipi “petit”: // 1) ils différencient des maisons de même nom sans qu’on puisse dire le plus souvent ce que recouvrait l’opposition et en quoi résidait notamment la “petitesse”, dimension du domaine ou de l’édifice, fondation plus tardive peut-être dans l’espace du domaine primitif etc, comme à Sare où le procédé est étendu (lehet maison noble principale du lieu et 1505 lehetchipi, et aussi lapitz et lapitzchipia, hitte et hitachipy, et avec d’autres qualifiants et compléments haranchipy à côté de haraneder, haramboure, haranguren), à Urrugne de même 1598 suhigaray et suhigaray chipy, osporrots et osporrotschipy, fagueards et fagueards chipy, à Bardos (à côté de 1594 heguy, 1619 heguichipy), à Çaro où version romane et basque se complètent selon les listes 1350 viscay chipia,1366 bitzcay lo mayor, 1412 bizcay lo gran, bizcay lo petit, de même à Ossas d’après le Censier echeverrichipia, echeberrie lo mayor (tous deux 1/4 de feu); à Eyharce en Ossès 1366 oyharbil lo menor à côté de oyharbil, à Saint-Palais 1350 la mora (nom roman) et morachipia, à Bidart le sens recouvre sans doute un rapport de hiérarchie sociale pour 1505 aguerrechipy qui est fivatière de la maison noble haritsaguerre
  (...)

  What: Etxea
  Situation: Sara
  Origin: ORP.MAISMED

 • haramboure - (2000 [1594]) ORP.MAISMED , IV. kap., 204. or.
  (...)
  autres voyelles finales: -i, -o et -u > -e dans 1249 larrayre de larrairi, 1265 lure de luro; en zone labourdine les noms avec -u final (et parfois analogiquement d’autres voyelles) ont été écrits -o avant de passer à -e: 1505 leguaaboro, harboro, subiboro, 1594 haramboure etc., et dans une liste de Macaye datée de 1245 mais probablement copie postérieure du document primitif sanchardo, etchardo, haranburo pour zainarte, etxarte etc.; ce traitement peut se produire en voyelle devant consonne finale 1292 bidassun > 1329 vidayxon > 1342 bidaxen et finalement “Bidache” déjà ponctuellement noté au XIVe siècle bidaxe
  (...)

  What: Etxea
  Situation: Sara
  Origin: ORP.MAISMED

 • haranburua - (2004) IGNF.TDAT , 1245

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • haranburua (-a) - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • haranburua (-a) - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • haranburua (-a) - (2008) IP.TOP.IKER , 11873
  (...)
  64504 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: ECAR: Hameau, gpe d'habit°, habit° isolée, maison forest. IGNF UTM X: 28151; UTM Y: 11842
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • haranburua - (2009) MTNA100 , 600/4780

  What: Auzoa
  Situation: Sara
  Origin: MTNA100

 • Haranburua ()
 • Haranburua ()
UTM:
ETRS89 30T X.614377 Y.4794791
Coordinates:
Lon.1º35'18"W - Lat.43º17'53"N

cartography:

1245 [RAND.25]; 1245 est [IGNF.25]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper