EODA

Bidartea - Places - EODA

Bidartea (-a) (Etxea)

Entity:
Eraikuntzak/Etxebizitza
Status of decision:
a researcher's regulation proposal 
Situation: Behauze
 • bidart - (1826) IP.KAT.Z , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • bid-art-ia - (1874) LU.RNLPB , 13. or.
  (...)
  Ier. Affixes commençant par une voyelle [...] Ea et par adoucissemente ia. Affixe usité pour les noms de maisons ou de très-petites localités: par ex.: Bide-gain-ia, Art-ia, Bid-art-ia, Haran-ia, etc.
  (...)

  What: Etxea edo auzo txikia
  Situation: Ipar Euskal Herria
  Origin: LU.RNLPB

 • bidartia - (1970) IP.KAT.B , --

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • bide artea - (1985) JIM.ESTN , 74. or.
  (...)
  V. Toponimia en Iruñerria: Sistemas de denominación y localización [en Euskera, núm. 30, Bilbao: Euskaltzaindia, 1985, pp. 527-532] [...] 2. Topónimos compuestos [...] Son abundantes ios topónimos formados por dos o más conceptos. 2.1. Dos conceptos. Constituyen los topónimos más frecuentes del grupo los formados por un sustantivo básico y otro elemento, que puede ser otro sustantivo, un adjetivo o una posposición de carácter adverbial. Veamos unos ejemplos: [...] C. El sustantivo básico acompañado de posposiciones que expresan la situación geográfica de un paraje o predio en relación con aquél: al lado de (alde), junto a (ondo), encima de (gain), debajo de (pe, azpi, barren), delante de (aurrean, aurrun) detrás de, a espaldas de (gibel), a un lado (saeska, saeskan), al par de (pare, parean), pegante a (kontra), entre (arte), en medio de (erdi, erdian): Erreca aldea, Dorre ondo, Idoí ondoa, Aiz gaña, Elizpea, Legua azpian, Mendi barren, Lagarreta barrena, Garaje aurrea, Elizguibela, Unzearen parean, Larrain contra, Bide artea, Ardanze artea, Unze bern erdian. Las voces aurka (‘frente a, enfrente de’), begia (‘a la vista de, dando vista a’) y aldera (‘hacia, a la parte de’), suelen ser utilizadas para localizar fincas en un paraje relacionándolo con otro diferente, como podemos ver en estos casos de fincas de Astráin, situadas en «Legarreta, Zariquiegui aurquam», «Legarreta, Zariquiegui beguia», «Faceria bizcarra, Perdona aldera».
  (...)

  What: Osagai toponimikoak
  Situation: Euskal Herria
  Origin: JIM.ESTN

 • bidartéa - (1987) IGNF.25 , 1345 est

  What: Etxea
  Situation: BEHAUZE
  Origin: IGNF.25

 • arte - (1995) DRPLV , V, 198. or.
  (...)
  Berdintsu gertatzen da etxe-izenetan toponymo berak hurrengo argigarriren bat daramanean -gorago etxe-izen ez direnetan ere ikusi dugu-: Goitia / Beitia, Goikoa (Goikoetxea) / Bekoa, Goieaskoa (Goieaskoetxea) / Beaskoa (Beaskoetxea), Go(i)ena (Go(i)enetxea) / Barrena (Barrenetxea), Go(i)enengoa / Barrenengoa (Barrenengoetxea), Onaindia / Araindia, Aruzkoa / Onuzkoa, Garaia / Beherea, Ga(i)nekoa eta Goitikoa / Azpikoa (Azpitikoa) (Azpikoetxea), Garaikoa (Garaikoetxea) / Beherekoa, Aurrekoa (Aurrekoetxea) /Ostekoa (Osteikoa, Ostaikoa, Ostenkoa, Ostaikoetxea) [142. oin oharra: Eta baita Osteingoechea ere, Fog. 1704, Gatikan] eta Atzekoa (Atzekoetxea), Emetikoa (Emendikoa) / Andikoa (Andikoetxea), Zaharr(a) / Berri(a) (Barria), Erdikoa, Aurtena (Aurtenetxea), Aurtenekoa, Aurtenengoa, Auzokoa (Auzokoetxea), Urrutia (Urrutikoetxea, Urritikoetxea), Bengoa (Bengoetxea / Beingoetxea) (Beingoa), Goia, Ga(i)na, Bein, Beina (Beiña) [143. oin oharra: Bada Beinacoa baserria Ipazterren, Fog. 1796, aurretik finkaturiko Beina formari artikulurik kendu gabe sorturikoa, agian pertsona bati hala deitzen zitzaiolako, gaztelaniaz '(la) casa de Beina' litzateke formazio derivatuaren itzulpen jatorrizkoa], Azpia, Bitarte, Aurre, Aldea, Aldekoa, Basterra (Basterretxea), Zearra, Etxenagusia, Urrengoa, Errota, Etxaun, Soloa, Zelaia, Buru, Arte, Ondo, Uriarte, Arteetxe, Saletxe, Abeletxe, Jauregi, Torre(a) (Torretxea), Etxabarria, Etxatxua, Ormaetxea, Nagusia (Etxenagusia), Andia (Etxeandia) / Txiki(a), Txikerra, eta baita -txu edo -txo berrekailu diminutivoa ere bestea baino tipiagoa dela adierazteko, eta horren ondorik Txikerrena, eta abar. Badira Urazurrutia eta Urazandi ere, bigarrenak kasuren baten Urazemendi ere izan dezakeela, uren nongo aldetik begiratzen den [144. oin oharra: Hori gertatzen da Deban, uraz bestaldean dagoen etxeari Urazandi deitu izan baitzaio, baina Mutrikuarrek Urazemendi. Hala erran zidan Gerardo Elortza irakasle eta ene adiskide on denak]. Batzutan dokumentazioan ikusten da Goitia bat Goikoa bihurtu dela, eta Beitia berriz Bekoa. Dokumentazioa mapetan jarririk agian zerbait argituko litzateke khronologiari dagokion arazoa. Horretarako gai asko bildu beharko litzateke aurretik
  (...)

  What: Oikonimo-osagaia
  Situation: Euskal Herria
  Origin: DRPLV

 • bidarte - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 101. or.
  (...)
  Les positions relatives sans référence à la hauteur etc.: intermédiaire, au delà, avant, arrière, séparé, isolé etc. // Dans ce vaste ensemble sémantique, où la position sur le terrain s’exprime sans référence au relief, aux passages, limites etc., le sens de loin le plus utilisé est celui de la position intermédiaire, ce qui est situé “entre” deux ou plusieurs points de référence topographique, désignés ou non: le mot arte prend alors, selon le contexte, 1° le sens de “entre, lieu intermédiaire” formant la base des composés sur des noms habituellement géographiques, référant au relief, aux caractères du sol, à la végétation, aux cours d’eau, aux routes et passages, dans aitzarte, ibarrarte, ain(t)ziarte, iztilarte, larrarte, oihararte, haritzarte, otharte, uharte, latsarte, errekarte, bidarte, où se trouvent quelques-uns des noms les plus répandus de la toponymie basque “entre (ou “au milieu des”) rocs, vaux, terrains marécageux, terrains boueux, landes, forêts, chênes, ajoncs, eaux, cours d’eau, ravins, chemins” etc.
  (...)

  What: Leku-izena
  Situation: Euskal Herria
  Origin: ORP.MAISMED

 • bidarte - (2000) ORP.MAISMED , IV. kap., 185. or.
  (...)
  arte “intervalle, lieu intermédiaire, milieu” complété par aintzi “lieu marécageux”, baratze “jardin”, bide “chemin”, eihera “moulin”, erreka “ravin, cours d’eau”, haltz “aulne”, ibarr “plaine”, inda “passage marécageux”, larre “lande”, lats “cours d’eau”, oihan ou baso “forêt”, ur “eau (au sens de “cours d’eau”)” etc., qui font les très nombreux aintziarte, baratz(e)arte, bidarte, eiherarte, errekarte, haltzarte, ibarrarte, indarte, larrarte, latsarte, oihanarte, basarte, uharte etc.
  (...)

  What: Etxe-izena
  Situation: Euskal Herria
  Origin: ORP.MAISMED

 • bidarte - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 162. or.
  (...)
  ces qualifiants diffèrent beaucoup par leur fréquence, au profit du premier: arte “intermédiaire” en qualifiant, “position intermédiaire, intervalle” comme substantif qui forme le plus grand nombre de noms par endroits avec iriarte, bidarte ou etxarte (voir ci-dessus), alternant avec les notions de hauteur aussi bien que d’écart etc, ce qui fait que le même lieu peut comporter des séries fournies comme 1350-1412 echegoyen, etchabehere, irigoyen behere, yribarren, yriart à Ahaïce ou echegoyen, echenyque, echevarren, iriart à Iriberry en Ossès, indart, vidart, elgart, goyheneche, yriart, aynciartea à Oticoren d’Occos etc.; arte est très rarement antéposé et l’on peut supposer alors le paronyme arta “chêne-vert, buisson” (voir ci-dessus les noms botaniques): arteche à Aroue, artaxete à Barcus, artapiete à Chéraute, artaberro à Ibarolle
  (...)

  What: Etxe-izenak
  Situation: Euskal Herria
  Origin: ORP.MAISMED

 • bidart - (2000 [1249]) ORP.MAISMED , I. kap., 27. or. [Enquête]
  (...)
  Maisons d’Ossès [...] Il est difficile de situer Irryvarren (maisons à Ahaiz, Horza, Etsaba), Bidart (plusieurs maisons en Ossès et ailleurs), Herriart (une maison dans chaque hameau), Orisbusti (peut-être pour “Orpuztan” cité au siècle suivant à Ugarzan), Murusco (sans doute à Horza ou Ugarçan). Zufaratsu (cité au Livre d’Or) pour Zuharatzu, est sans doute nom d’origine, quoique cité à Ossès, puisqu’on le retrouve plus tard à Ustaritz
  (...)

  What: Etxe batzuk
  Situation: Ortzaize e. a.
  Origin: ORP.MAISMED

 • bidart - (2000 [1551]) ORP.MAISMED , V. kap., 275. or.
  (...)
  Un grand nombre de noms nouveaux apparaît dans la liste de 1551: ahidçain, ayçaguer, ayhartz, appesseche, bidart, bidegain, çabal, celhay, eliçalde, ermichi, etchegaray, etchegoyen, garay, heguilor, ybarsoro, yribarne, minarte, mogar, montro, pochelu, portau, uhalde, uharte
  (...)

  What: Etxea
  Situation: Behauze
  Origin: ORP.MAISMED

 • bidartéa - (2004) IGNF.TDAT , 1345

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • bidartea (-a) - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • bidartea (-a) - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • bidartea (-a) - (2008) IP.TOP.IKER , 6196
  (...)
  64105 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: ECAR: Hameau, gpe d'habit°, habit° isolée, maison forest. IGNF UTM X: 32134; UTM Y: 12308
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IP.TOP.IKER

 • Bidartéa ()
 • Bidartéa ()
UTM:
ETRS89 30T X.653817 Y.4802009
Coordinates:
Lon.1º6'2"W - Lat.43º21'23"N

cartography:

1345 [RAND.25]; 1345 est [IGNF.25]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper