EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Agauntza - Places - EODA

Agauntza (Ibaia)

Entity:
Hidrografia/Ibaia
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Ataun, Beasain, Lazkao
 • agaunza - (1802) DRAH , I, 8 A
  (...)
  pequeño rio de la pr. de Guipuzcoa, que nace en las faldas de los montes de Aralar, corre de s. á n. con alguna inclinación á o. por jurisdiccion de la villa de Ataun y concejo de Lazcano, que dexa á la derecha y se pierde en el Oria poco ántes de Villafranca
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • agaunza - (1802) DRAH , I, 8
  (...)
  pequeño rio de la pr. de Guipuzcoa, que nace en las faldas de los montes de Aralar, corre de s. á n. con alguna inclinacion á o. por jurisdicción de la villa de Ataun y concejo de Lazcano, que dexa á la derecha y se pierde en el Oria poco ántes de Villafranca. M.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DRAH

 • agaunza ó ataun - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 13 A-B
  (...)
  r. en la prov. de Guipúzcoa [...] tiene origen en las faldas del monte Aralar, y corriendo de S á NO pasa por Ataun [...] se dirige a Lazcano [...] y desde aquí marcha á buscar el Oria, con el cual mezcla sus aguas
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • agaunza - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 13, s.v. Agaunza o Ataun

  What:
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: DEIKER.HPS

 • ibai agauntzacoa - (1847) Izt.C , 115, s.v. Oria
  (...)
  andic [Beasaindik] laster itsasten zaiozca Aralarco mendi ospatsuan jaiotaco ibai Agauntzacoa, Ataun eta Lazcau igaroric
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • agauntzakora - (1847) Izt.C , 81
  (...)
  Erri zabaldu onek bere mugapean dauzkan iturri ioritsuen bidez, egiñeratzen dira bertan amar erreka ziztor pizkortxoak; zeintzuk batutzen diran *Aralarko menditik jatxitzen dan ibai *Agauntzakora
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • agauntzaco ibaia - (1847) IZT.KOND.EL , 81, 115
  (...)
  Toki-izena: Ataun-en.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IZT.KOND.EL

 • agauntzakoa - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  andik laster itsasten zaiozka *Aralarko mendi ospatsuan jaiotako ibai *Agauntzakoa, *Ataun eta *Lazkau igarorik *Olaberriko itur-urakin datorrena eskuiko aldetik, eta ezkerrekotik *Mariarasko erreka pizkor *Murumenditik amiltzen dana: iru Erri oek eskuitara utzirik, eta ezkerrerontz *Billafranka, zeñaren ordeka zelaiak ureztatzen dituen, bere bide zuzenari jarraituaz naierara, iristen da Erri onen, eta *Aramaren mugako *Arkarte esaten zaion tokira; emen artzen du beregana *Zaldibiako mugapean jaiorik Erria eskuitara utzi eta bere ogei ta bi erreka ziztorretako urakin jatxitzen zaion ibai pizkor amorraitsua; Erri au, *Gainza, *Alzaga, eta *Arama eskuirontz lagarik igarotzen da *Isasondora, eta au ezkerreko aldera utzirik, badoa *Legorretan barrena *Beroztegiko urak arturik *Ikaztegietara; Erri oek biak eskuirontz lagarik iristen da *Alegeriara, zeñaren eskuiko aldetik sartzen zaion *Amezketatik datorren ibai bizitxoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • agaunza - (1862) GOR.DHGDG , 67, s.v. Ataun
  (...)
  El cuerpo principal de ella está asentado en una encañada llana y estrecha á orillas del rio Agaunza
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • agaunza - (1934) IGNE.50 , 0114 (Alsasua)

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • r. agaunza - (1944) IGNE.50 , 0088 (Vergara)

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 089-III

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 089-III

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 089-III

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 114-I

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 114-I

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 114-I

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 114-I

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1979) IGNE.25 , 114-I

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 088-IV

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 089-III

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 089-III

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 089-III

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza, rio - (1979) IGNE.25 , 114-I

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1981) GOIK.ARLR81 , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza - (1986) GFA.MAP200 , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza - (1989) MU.ETM , 05, 129

  What:
  Situation: Beasain
  Origin: DEIKER.HPS

 • agaunza - (1989) MU.ETM , 09, 076

  What:
  Situation: Ataun
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza - (1991) EHA.IB , 21

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • rio-agauntza-ibaia - (1992) FK , 088-56-292-16
  (...)
  beasain
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio-agauntza-ibaia - (1992) FK , 088-56-292-21
  (...)
  lazkao
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio-agauntza-ibaia - (1992) FK , 089-49-086-10
  (...)
  lazkao
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agauntza ibaia - (1992) FK , 114-01-097-11
  (...)
  ataun
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agauntza ibaia - (1992) FK , 114-09-076-10
  (...)
  ataun
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agauntza ibaia - (1992) FK , 114-10-037-8
  (...)
  ataun
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agauntza ibaia - (1992) FK , 114-17-033-8
  (...)
  ataun
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agauntza ibaia - (1992) FK , 114-18-036-8
  (...)
  ataun
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agaunza ibaia - (1992) FK , 089-57-049-17
  (...)
  ataun
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agaunza ibaia - (1992) FK , 089-57-049-22
  (...)
  lazkao
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agaunza-ibaia - (1992) FK , 088-48-007-16
  (...)
  beasain
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • rio agaunza-ibaia - (1992) FK , 088-48-007-21
  (...)
  lazkao
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1993/06/12) DEIKER.HPS , 74343
  (...)
  114-18 036
  (...)

  What:
  Situation: Lazkao
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1994) EJ.25 , 06. mapa

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza - (1996) JM , B-25

  What:
  Situation: Zaldibia
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (1999) SUA.EH , --

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • agauntza erreka - (1999) HM.LZK , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (2002) GFA.EJ.PARK , 11 (Aralar)
  (...)
  1:20000
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (2002) DEIA.CAV25 , 13 (Tolosa)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza - (2003) EUSTAT.IB , 1

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • agauntza - (2005) GIP.ERREP , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza ibaia - (2007) HM.BSN , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza - (2007) GFA.TOP.5 , L: 16160
  (...)
  114-18
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (2007) NOM.GEOGR , Gip. MTN,25

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza eta oria ibaien elkargunea - (2007) NOM.GEOGR , 0088-4
  (...)
  UTM X.565960 Y.4766650 / GAKOA: 3457
  (...)

  What:
  Situation: Beasain
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza erreka - (2007/07/17) DEIKER.HPS , 74343
  (...)
  089-49 086
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • agauntza - (2008) IM.EAE , --

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.EHIBAL

 • Agauntza - (2011) ARAUA.166 , 5. orrialdea
  (...)
  A.12.03 / Arroa: Oria. Mapa: 2
  (...)

  What: Ibaia
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: ARAUA.166

 

UTM:
ETRS89 30T X.566492 Y.4764611
Coordinates:
Lon.2º10'57"W - Lat.43º1'56"N

cartography:

114-10 [FK]; 114-17 [FK]; 114-18 [FK]; 114-09 [FK]; 114-01 [FK]; 088-48 [FK]; 088-56 [FK]; 089-57 [FK]; 089-49 [FK]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper