EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Goierri - Places - EODA

Goierri (Eskualdea)

Entity:
Antolakuntza/Eskualdea
Inhabitant:
goierritar 
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Gipuzkoa
Locations:
 • goi-erriko - (1847) Izt.C , 138
  (...)
  Begiratzea dago bada *Goi-erriko Etxalde Purubetar anziñakoetara, eta ez da arkituko bat bakarra ere, bere dolare eder galant erazkoak ez dauzkanik
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • goierriko - (1847) Izt.C , 142
  (...)
  Modu onetan saldutzen dan sagardoaren balioa, orain diru asko egiten daben denporan zertxobait izan arren, ugaritasunak merkatzera dakarrenean, utsera biurtzen da *Goierriko sagar-jabeetara iritsi orduko
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • goierri-alderontz - (1847) Izt.C , 104
  (...)
  *Goierri-alderontz irteteko atakaren ondoan dauka jarria, abereai edan-erazotzeko toki zabal eder bat arlanza bikañakin egiña, ur garbia naroro beti dijoakiola
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • goierri - (1921-1925) AZK.CPV , 0448. zkia., I. lib., 0577. or. [06-a lib., 023. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Errenteria, Artamendiko]: Goierritik etorri nintzan onuntza
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.CPV

 • goierri - (1921-1925) AZK.CPV , 0546. zkia. [0498], II. lib., 0677. or. [07. lib., 031. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Hernani, Ernaniko azokan]: bazoazke Goierrin diraden azokegunez
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.CPV

 • goierri - (1921-1925) AZK.CPV , 0662. zkia., II. lib., 0784. or. [08. lib., 059. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Elgoibar, Mila zortzireun eta]: txasko bat pasatu zat Goierri aldean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.CPV

 • goierri - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 164. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • goierriak, urolagaraia - (1974) LIZ.LUR , 34. or.
  (...)
  Urolalde honek ez du homogeneitasun handirik; adibidez, honen Goierriak -guk Oriakoagandik bereizteko, eta Goierri izena honentzat utziaz, Urolagaraia deitzen dugunak- ez du harreman asko Aizpurutxotik beherako alderdiarekin. // Urolagarai alderdiko hiru herriak oso industriadunak dira, *burdinola asko dituztelarik
  (...)

  What: Azpieskualdea
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: LIZ.LUR

 • goierri, goierri [...] oriakoa[gandik] - (1974) LIZ.LUR , 24 (mapa), 34, 34-35. or.
  (...)
  Urolalde honek ez du homogeneitasun handirik; adibidez, honen Goierriak -guk Oriakoagandik bereizteko, eta Goierri izena honentzat utziaz, Urolagaraia deitzen dugunak- ez du harreman asko Aizpurutxotik beherako alderdiarekin [...] Goierri: edozein lekutan da goialdeko herria, edo herri baten barnean goien dagoen baserri hauzoa. Honela, Erandio, Zaldibar, Garai, Aulestia, Barrika, Murueta eta Zenarrotza Bizkaiko herrietan Goierri izeneko hauzoak aurkitzen ditugu. Baina denen gainetik entzunena, Gipuzkoako Goierri da. Zentzu zabal batean, Gipuzkoaren behealdea Beterri baldin bazen -eta ez zen gauza jakina nondik norakoa zen Beterri hori-, Goierri goialdea zen, honen nondik-norakoa ere mugatu gabe. Astiro astiro, bere zentzua eta izatea zehazten joan da eta, gaur, Goierri berezitzat Oria hibaiaren goialdea jotzen da, buru biko hiriburuak, Beasain-Ordiziak, besarkatzen duena. // Gabiria, Ezkioga-Itxaso, Ormaiztegi, Zerain, Mutiloa, Segura, Zegama, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Lazkano, Ataun, Zaldibia, Gaintza, Itsasondo, Altzaga, Arama eta Legorreta: 18 udal, 309,83 km2 eta 41.866 bizilagun. Goierritarrei galdatu ondoren, Legorreta jarri dugu Goierriko azken herri bezala: Ikaztegietatik behera, Tolosarekin hasten baitira harremanak, Beasain-Ordiziarekin baino gehiago. // Eskualde honek baserrian eta batez ere artzaintzan izan badu bere lehengo ekonomia (Idiazabalgo gazta, Aralar eta Aizkorri aldeko *partzonerietako *bazkaleku famatuak, Ordiziako eskualdeko merkatua, dira honen lekuko) gaur, ordea, industriara izuli du bere bizi ekonomiaren *gurpila
  (...)

  What: Eskualdea
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: LIZ.LUR

 • goierri - (1986) IRI.TVC , 237. or.
  (...)
  80. En formaciones antiguas es perfectamente normal que el elemento de significación local, que suele tener también valor temporal, según los casos, vaya antepuesto en composición, pues tenemos: Goenola, caserío en la feligresía de Albiz, Mendata, Fog. de 1704, con goen, variante de goien, 'parte más alta', es decir, 'sel más atto', con significación temporal udagoiena, '(el) otoño', Aurtenola, barrio de Aramayona, AEF, XVII (1957-1960), p. 139, 'sel del medio', con significación temporal aurten, 'este año, el presente año', o aurtentsu, 'hace pocos días', o aurtemein, < de aurten más behin, 'hace poco tiempo', Ostalaza, término en la Sierra de Encía, Ostolaza, término en Legaire, AEF, XXVI (1975-1976), p. 222, probablemente con oste, 'parte trasera', igual que gibel, que en composición tendría osta-, de donde ambas variantes, que llevan, además, el sufijo colectivo -tza, 'seles de la parte trasera', con significación temporal bazkalostean, 'después de comer', Beola (1090, Leire, f. 36), con be < behe, 'parte baja', es decir, 'sel de la parte baja', si bien Beterri, 'tierra baja', contrapuesto a Goierri, 'tierra alta', tiene bet- como primer miembro de composición, que aparentemente es lo que se ve en Betolaza, localidad alavesa, -Micoleta en 1653 da bea- en beatu, 'enterrar'-, aunque bet- también lo es de behi, 'vaca', sobre cuya último significado L. Michelena establece la etimología del mencionado Betolaza en Apell. vascos, nº 144, señalando oportunamente en el nº 485 la existencia de beiolatza como apelativo, 'albergue de vacas', recogido por Fr. J. A. Lizarralde entre las voces pastoriles empleadas en la zona del Monte Artia. Urruiti / urruti y urrun / urrin, pueden utilizarse también en contextos de sentido temporal, según los casos
  (...)

  What: Eskualdea
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: IRI.TVC

 • goierri - (1986) IRI.TVC , 149. or.
  (...)
  En dicha localidad de Ceberio existe también Orbétzù, -Fog. de 1704 Orbezu (mayor y menor), cfr. nota (5)-, con base en Orbe, topónimo difundido ampliamente en el País, e incluso en área aragonesa, acaso con forma de composición *Orbet-, como sucede en Larrabetzu, cast. Larrabezúa, probablemente con base en Larrabe, con -be, ‘parte baja’, de < behe, en comp. bet-, cfr. Beterri, opuesto a Goierri
  (...)

  What: Eskualdea
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: IRI.TVC

 • goierri, goiherri - (1986) IRI.TVC , 153-154. or.
  (...)
  En cualquier caso el trabajo está iniciado con la publicación en Euskera, XXI (1976) de "Herri eta herritarren izendegia", cfr. nota (9), cuyo trabajo sigue siendo válido, aunque debe ser completado, y en cualquier caso comprobado, y quizá corregido en algún detalle ortográfico, pues creo, por poner un solo ejemplo, que Goierri no debe ser escrito con -h-, es decir, Goiherri, pues su estratificación toponímica no se realizó en tal forma, aunque etimológicamente sea correcta. En Aulesti la pronunciación es Go/dž/erri, en relación con el nombre de un barrio de la localidad
  (...)

  What: Eskualdea, auzoak
  Situation: Euskal Herria
  Origin: IRI.TVC

 • goierri (ez goiherri) - (1993/09/24) OB.AG , 1.2.2
  (...)
  Onomastika batzordeak Iruñean izandako bileran onartutako izena
  (...)

  What: Toponimoa (eskualdea, auzoa)
  Situation: Leku askotan
  Origin: OB.AG

 • goierri - (1994/03/18) OB.AG , 1.3.1
  (...)
  Onomastika batzordeak Bilbon izandako bileran onartutako izena
  (...)

  What: Eskualdea
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: OB.AG

 • Goierri - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1018. or.

  What: Eskualdea
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: ARAUA.140

 • Goierri - (2005) ARAUA.143 , 5. or.
  (...)
  Gipuzkoako eskualdea; Bizkaiko Aulesti, Barrika, Erandio, Garai eta Zaldibarko auzo ofizialak; Nafarroako Esteribarko Eugi, Iragi eta Urtasun aldea; Araizko Azkarate, Gaintza, Intza eta Uztegi aldea Oharra: Azken haran honetako Beierri izenari kontrajarria
  (...)

  What: Eskualdea
  Situation: Euskal Herria (errege-erreginak; herrialdeak)
  Origin: ARAUA.143

 • goierri: goierri - (2005/05/12) OB.AG , 2.1
  (...)
  Onomastika batzordeak Donostian eginiko bilkuran onartutako izena. 2.1.- Euskal Herriko eskualdeen izenak // Izenak aztertu eta Trebiñu gehitu da. Mahai gainaen utzi den izen bakarra Aiara / Aiaraldea da [...] Goierri - Goierri - Goierri G
  (...)

  What: Eskualdea
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: OB.AG

 • goierri - (2012) IZ.02 , 30. or.
  (...)
  Banaketa hau, hala ere, ez da gaur egun ezagutzen; eta izenok galdu arren, ezin di- ra nolanahi baztertu, nekez asma baitzitzakeen administrazioak horrelakoak eta benetako erabileraren isla izan behar zuten. Ezagunena nonahi aurkitzen dugun Goierri bada ere, horrelako asko daude Euskal Herri osoan, ohikoa izan baita auzo edo inguru zabalak izendatzeko herri hitza erabiltzea; batzuetan, hiri izen batekin, Estellerri (Lizarra ingurua) edo Toloserri (egun Tolosaldea) kasuetan bezala; beste- etan hitz arruntekin, Kokoerri, Sugerria edo hurbil dugun Txorierri
  (...)

  What: Auzoak, eskualdeak
  Situation: Euskal Herria
  Origin: IZ.02

 

 • Goierri ()
 • Goierri ()
UTM:
ETRS89 30T X.565665 Y.4765743
Coordinates:
Lon.2º11'37"W - Lat.43º2'29"N

cartography:

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper