EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Pasai Donibane - Places - EODA

Pasai Donibane (Udalerriko auzo nagusia)

Entity:
Populamendua/Herri ofiziala
Status of decision:
Commission's publication 
Situation: Pasaia
Locations:
 • el pasaje de allende - (1621 [1771, 1992]) UA.DON , C sekz., 5. negoz., 1. sail., 1. libur., 1. exp., 37. or. g. [OV.08, 45-46. or.]
  (...)
  Iskanbila haietan ez zen faltako piperra eta gatza jarriko zituenik, nahiz eta gero kronistak txantxabidea kendu nahi izan. lkus, bestela, 1556ko ekainaren 14ean Gipuzkoako korregidore Mandojana jaunak bi mugarriri egindako bisitaldiaren berri XVIII garren mendeko kronistak emana: // "Señor Corregidor Mandejana sobre el repaso de los mojones el uno, en el lugar de Lezo, y, el otro, en el Pasaje de allende, junto a la casa de Martisco de Villaviciosa. Y ante señor corregidor le trabucan su apellido de Mandejana en termino vascongado de Mandojana, que quiere decir en idioma vascongado mordisco de macho, o comido // de macho, vilipendiando con la mudanza de la e en la o una persona tan respetable de Justicia y autoridad, de que se deja conocer a lo que se atreberan con San Sebastian y sus Alcaldes" [80. DAM.: C Sekz., 5. Negoz., 1. Sail., 1. Libur., 1. Exp., 37. or. g]
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Pasaia
  Origin: OV.08

 • le passage - (1756-1815) CASS , 139

  What: Herria (Pasaia Donibane)
  Situation: Pasaia
  Origin: CASS

 • pasage - (1802) DRAH , II, 241
  (...)
  v. en la prov. de Guipuzcoa, ob. de Pamplona, á 43º 20' 10" sept. 14º 41' 30" de longitud. Está situada á espaldas del monte Jaizquivel y á orilla del Océano, siendo su término de unas dos leguas de circunferencia, y confina por la costa con el lugar de su propio nombre, y por tierra con la universidad de Lezo. Su poblacion que hácia el año de 1399 solo era de una docena de casas, segun una sentencia del doctor Gonzalo Moro del mismo año, ahora es de 160, entre ellas la de ayuntamiento, varias posadas y plaza pública, con un barrio extramuros llamado de Vizcaya, y tres caserías. Hasta 1770 fué de la jurisdiccion de Fuenterrabía; pero hoy es independiente, y la exerce un alcalde ordinario. La iglesia parroquial, dedicada á S. Juan Bautista, y erigida por los años 1545, está servida por un cura párroco, 3 beneficiados enteros y dos medios de provision de la misma villa, como patrona. La fábrica es bastante antigua y sólida, y en ella existe la mejor estatua que trabajó el célebre escultor Felipe Arizmendi, y es un S. Juan Bautista, de la qual habla D. Juan Cean Bermudez en el diccionario de los ilustres profesores de las bellas artes. Hay ademas 4 ermitas, á saber: el santuario del santo Cristo de Bonanza, la de santa Ana, nuestra Señora de la Piedad y S. Roque. Las armas de la villa son dos remos en figura de cruz y una flor de lis, que se dice concedida por el rey de Francia en premio del servicio que sus vecinos hiciéron con sus lanchas socorriendo la armada francesa que estaba bloqueada en la Rochela por los ingleses. G. A.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DRAH

 • pasage de fuenterrabía - (1829 [1587]) CENS.CAST.XVI , Ap. 305a
  (...)
  Pasage de Fuenterrabía / [VECINOS:] 150 / [PILAS:] 1
  (...)

  What: Herria [Pasai Donibane]
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: CENS.CAST.XVI

 • pasaia biak - (1847) Izt.C , 103
  (...)
  *Pasaia biak itsas bazterrean daudelarik arkitzen dira iturri on garbi geza-gozo anitzekin ondo janziak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • pasaia - (1847) IZT.KOND.EL , 183, 119, 202
  (...)
  Toki-izena: erria.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IZT.KOND.EL

 • pasaia... san juangoa - (1847) Izt.C , 119
  (...)
  Mendi oetatik jatxitzen da bere Errira, eta onen ordeka zelai luzeak ondo ureztaturik bera eskuirontz lagatzen debala, igarotzen da *Errenteriara, zeñetara iritsi ezkeroztik ugarotu ditekean errazkiro; Erri au ezkerrerontz, eta *Lezo eskuitara utzirik aurkeztutzen da *Pasaia bien erdian; non egiñeratzen deban itsas-arte bat, bai ta edozein ontzidientzako suple dan portu segurua ere; eta eskuitara lagarik San *Juangoa, eta ezkerrerontz San *Pedrokoa, menperatzen zaio itsaso andiari emekiro pozkida bete betean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • pasaia bien - (1847) Izt.C , 119
  (...)
  Mendi oetatik jatxitzen da bere Errira, eta onen ordeka zelai luzeak ondo ureztaturik bera eskuirontz lagatzen debala, igarotzen da *Errenteriara, zeñetara iritsi ezkeroztik ugarotu ditekean errazkiro; Erri au ezkerrerontz, eta *Lezo eskuitara utzirik aurkeztutzen da *Pasaia bien erdian; non egiñeratzen deban itsas-arte bat, bai ta edozein ontzidientzako suple dan portu segurua ere; eta eskuitara lagarik San *Juangoa, eta ezkerrerontz San *Pedrokoa, menperatzen zaio itsaso andiari emekiro pozkida bete betean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • pasaia biak - (1847) Izt.C , 202
  (...)
  Amairu erritaraño badira *Gipuzkoan, esan dedan moduan itsasoaren ertzean daudenak, zeintzuk diraden *Irun *Aranzu, *Ondarribia, *Lezo, *Errenteria, *Pasaia biak, *Donostia, *Orio, *Zarauz, *Getaria, *Zumaia, *Deba, eta *Motriku
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • pasaia bietako - (1847) Izt.C , 127
  (...)
  *Pasaia bietako onzitegietan egin izan dirala ontzi andi ospatsu anitz, badaki mundu guztiak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • s.juan: [pasaia] donibane - (1974) TXILL.EHLI , 176 A

  What:
  Situation:
  Origin: TXILL.EHLI

 • pasai donibane[k] - (1974) LIZ.LUR , 36. or.
  (...)
  Oiartzunalde hau Irunek, Hondarrabiak, Lezok, Pasai Donibanek (gaur hiru Pasaiek udal bat osatzen dute), Errenteriak eta Oiartzunek, eskualdearen izena daraman udalak, osatzen dute
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Pasaia
  Origin: LIZ.LUR

 • pasai donibane - (1981-1982) MEND , --
  (...)
  Zonaldea: Oria-Urumea.; Donostialdea.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • PASAI DONIBANE: PASAI DONIBANE - (1986) HPS.EAE , 33

  What: Entitatea
  Situation:
  Origin: HPS.EAE

 • pasaia - (1989) MU.ETM , 07, 332

  What:
  Situation: Pasaia
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane - (1991) NOM.1991 , Gip. 26

  What:
  Situation: Pasaia
  Origin: DEIKER.HPS

 • san juan - (1992) OV.08 , 44-46. or.
  (...)
  San Juan // Hondarribiko udal barrutian sartzen zen honek gozatu ahal izan zuen halako askatasunaz herri barruko gauzetan. Izan ere, erregidoreak aukeratu eta bere errentak administratzea, besteak beste direla, bere esku baitzituen. Portuan, ordea, hura eta bertako mareak noraino, haraino heltzen zen Donostiako jurisdikzioa. // 1549tik, horra hor la iglesia parroquial de San Juan de Larrivera dokumentuetan [74. PAM.: C Sekz., 5. Negoz., l. Sail., l. Leg., 3. Exp., 402. or. a., Venta de Catalina de Lezo de una huerta que la compró la iglesia del Pasaje]. // Pasaiako herriaren kutizia izan den zezen festak 1595. urterako bazuen estimaziorik: // "...la muger de Bartolome de Arbide y la muger de la Tor me han pedido les alquile una bentana para her los toros y no he podido menos azer...” [75. PAM.: Relacciones del Ayuntamiento (1525-1899), E Sekz., 8. Negoz., 1. Sail., 1. Leg., 1. Exp., or. gabe (27 de Junio de 1595)]. // 1597-1598. urteetako izurriteak gaitz eraso zion San Juani, ia populazioaren erdia hilaz. Hark egoera ekonomiko latz batean utziko zuen herria [76. IMAZ, J. M.: "La peste en Pasajes”, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País II, San Sebastián 1946, 105-108. orr.]. // 1621ean, Santa Isabel gazteluaren lehen harria jartzen da. Handik piska batera: // "...antes pasan por la proximidad de su Castillo de Santa Isabel, que, como llave y defensa de dicho Puerto, se mantiene armado con tropa y guarnicion" [77. DAM.: C Sekz., 5. Negoz., 1. Sail., 3. Libur., 1. Exp., 16. or. a., Documentación referente al pleito litigado entre esta ciudad y la villa de Pasajes (1771)]. // Ugari dira merkatu librea ukatu izanagatik ematen diren pleitoak: // "Informe hecho por el Coronel e Ingeniero en Gefe D. Phe. Crame en 28 de Junio de 1760 en virtud de Provision ... obtenida en 14 de Enero del presente año por la expresada villa del Pasage contra San Sebastian, y para que esta Ciudad no prohiva a las personas de Lasarte, ni otras Republicas de esta Provincia, comprar trigo y venderlo en pan cocido a los individuos de la mencionada villa del Pasage, ni de otros pueblos del Reyno" [78. Ibid., 47. or. g.]. // Eta ez gutxi arrain saltzaileek, aginduz, saldu behar ez zuten tokietara saltzeagatik beren burua sarturik ikusten duten liskarrak: // "...el haber dicha Brigida conducido a Renteria seis arrobas de merluza que para el fin la entregaron las benderesas de la villa del Pasage" [79. Ibid., 20. or. a]. // Iskanbila haietan ez zen faltako piperra eta gatza jarriko zituenik, nahiz eta gero kronistak txantxabidea kendu nahi izan. lkus, bestela, 1556ko ekainaren 14ean Gipuzkoako korregidore Mandojana jaunak bi mugarriri egindako bisitaldiaren berri XVIII garren mendeko kronistak emana: // "Señor Corregidor Mandejana sobre el repaso de los mojones el uno, en el lugar de Lezo, y, el otro, en el Pasaje de allende, junto a la casa de Martisco de Villaviciosa. Y ante señor corregidor le trabucan su apellido de Mandejana en termino vascongado de Mandojana, que quiere decir en idioma vascongado mordisco de macho, o comido // de macho, vilipendiando con la mudanza de la e en la o una persona tan respetable de Justicia y autoridad, de que se deja conocer a lo que se atreberan con San Sebastian y sus Alcaldes" [80. DAM.: C Sekz., 5. Negoz., 1.Sail., 1.Libur., 1. Exp., 37. or. g]. // 1643an, parrokia berria eraikitzen da barnekaldean, itsas ertzetik haratago, ondoan egoteak zekarzkien arazoei saihestuta. // Ondoko mendeetan, diru kontuak direla bide, herri lurrak pixkana-pixkanaka salduz doaz: // "...desde el dia siete de Junio ultimo en adelante se havilito a esta dicha villa ... para la venta de propiedades y terrenos concegiles e imposiciones de sisas para la satisfaccion de cuotas señaladas en los repartos hechos por la nominada Provincia, para ocurrir a los gastos que ocasionan las tropas francesas en su distrito" [81. OPA.: Pasaiako Eskribaniak , 2.321b Leg., 31. or. a]. // Harez gainera, zenbait baserriren hondamendiak kaxkartu zuen oraindik ere gehiago nekazal bizitza: 1833ko karlista gerran lur jota gelditutako baserrien zerrenda ez da nolanahikoa, alajaina: // "'Bordalaborda, enteramente derruida; Bordandia, desvaratada; Arrieder, enteramente derruida con sus tierras; Vidagurutzeta, idem; Gaztelucho, desvaratada; Vidagaray, con su campo destruido; Buena Vista, inhabitable, idem; Eyro, con su campo destruido, idem; Puscazarreta, idem, idem; lzubideta, enteramente arruinada, idem; Charticu, idem, idem; Buenos Aires, idem, idem; Londres, aunque bastante desvaratada, ocupa un inquilino, idem" [82. PAM.: D Sek z., 2. Negoz., 2. Sail., 1. Leg., 1.Exp., or. gabe]
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Pasaia
  Origin: OV.08

 • donibane - (1992) FK , 064-07-057-2
  (...)
  pasaia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane - (1992) OV.08 , mapak

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • donibane - (1994) KINT.PI , XXXIX (1994, 3), 1377. or.
  (...)
  Lehenengo eta behin saindu-izenen tradizio zaharra aipatu behar dugu, hau da, gehien bat toponimian fosildua geratu zaigun saindu-izenen ondarea: Jaundone Bikendi Arana, Donezte-be, Donibane, Jaundone Jurgi e.a. Baina elizaren eraginez XIV. gizalditik aurrera nagusitu zen joera ere aipatu behar dugu, h.d., ponte-izen gisa saindu-izenen erabilkera eta joera horren ondorioz sarturikoak: Ageda, Ana, Daniel, Joanes, Kosme, Leon, Marta, Pilare, e. a.
  (...)

  What: Ponte-izena
  Situation:
  Origin: KINT.PI

 • Pasai Donibane - (1995/03/10) EJ.ENT95 , 2644. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Pasaia.
  (...)

  What: Biztanleria-entitatea
  Situation: Pasaia
  Origin: EJ.ENT95

 • pasai donibane: pasai donibane - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1221. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.GOR.EAE

 • Pasai Donibane: Pasai Donibane - (2001) EUDEL , 142

  What: Biztanle-entitatea
  Situation:
  Origin: EUDEL

 • donibane - (2005) EUST.KALE , Gipuzkoa
  (...)
  Pasai Donibane
  (...)

  What:
  Situation: Pasaia
  Origin: DEIKER.HPS

 • donibane - (2005) EUST.KALE , Gipuzkoa
  (...)
  Pasai Donibane
  (...)

  What:
  Situation: Pasaia
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane - (2005) GIP.ERREP , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane - (2007) EAE.ERREP , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane (pasaia) - (2007) NOM.GEOGR , 0064-2
  (...)
  UTM X.586900 Y.4797650 / GAKOA: 299411
  (...)

  What:
  Situation: Pasaia
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai-donibane - (2007) NOM.GEOGR , Gip. MTN,25

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane - (2007) NOM.GEOGR , 0064-2
  (...)
  UTM X.586900 Y.4797650 / GAKOA: 299412
  (...)

  What:
  Situation: Pasaia
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane - (2007) GFA.TOP.5 , L: 13775
  (...)
  64-7
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai donibane auzoa - (2007/11/08) DEIKER.HPS , 54044
  (...)
  064-07 057
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • pasai-donibane - (2009) MTNA100 , 580/4780

  What: Auzoa
  Situation: Pasaia
  Origin: MTNA100

 

 • Pasai Donibane ()
UTM:
ETRS89 30T X.587866 Y.4797650
Coordinates:
Lon.1º54'54"W - Lat.43º19'40"N

cartography:

064-07 [FK]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper