EODA

Aizarnazabal - Places - EODA

Aizarnazabal (Elizatea, kontzeju zaharra, udalerriko auzo nagusia)

Entity:
Populamendua/Herri ofiziala
Inhabitant:
aizarnazabaldar 
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Aizarnazabal
 • iohan lopez d'ayçarnaçával - (1390/08/12) FDMPV.006 , 149, 152. or. [UA.SEG, B/1/1/17]
  (...)
  Iohan Lopez d'Ayçarnaçával procurador de las villas de Çaraus e de Çumaya e de la Alcallia de Seyas [...] Iohan Lópes d'Ayçarnaçával procurador de Seyas
  (...)

  What: Ahalduna
  Situation: Zumarraga [Zarautz, Zumaia, Saiatz]
  Origin: FDMPV.006

 • aizarnazabal - (1625) SG.GIPTLOP , 6 dok. 139v. or.

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • ayzarnazabal - (1625) SG.GIPTLOP , 37 dok. 214v. or.

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 B
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AÑ.LPV

 • ayzarnazaval - (1802) DRAH , I, 137
  (...)
  conc. del part.de Zumaya, pr. de Guipuzcoa,dióc. de Pamplona y de su arcip. mayor: es uno de los 3 barrios de la villa de Zumaya,y elige todos los años 2 jurados mayor y menor, los quales, con los demas vecinos concejantes, tienen su gobierno político, económico y gobernativo, baxo la jurisdiccion real ordinaria del alcalde de dicha villa. Su iglesia parroquial, con la advocacion de S. Miguel, está servida por un rector párroco, cuya presentacion pertenece á los vecinos del concejo, que deben hacerla en hijos patrimoniales. Báñala el rio Urola, el qual poco mas adelante entra en la barra de Zumaya. V. este artículo. M.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DRAH

 • aicernazabal [sic], aizarnazabal - (1829 [1587, 1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 124, 304a
  (...)
  La villa de Zumaya, con su valle de Aicernazabal [sic; -zarn-] [...] Aizarnazaval / [VECINOS:] 24 / [PILAS:] 1
  (...)

  What: Ibarra [gaur herria]
  Situation: Zumaia [gaur bereiz]
  Origin: CENS.CAST.XVI

 • aizarnazabal - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 30, s.v. Azpeitia

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 231, s.v. Urola

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1847) IZT.KOND.EL , 113
  (...)
  Toki-izena: Echadia.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IZT.KOND.EL

 • aizarnazabal - (1847) Izt.C , 113
  (...)
  Jarraitzen du bere joaira *Azkoitira, eta *Azpeitira: bi Erri oetako ordeka zelaiak ureztatzen ditu murruak jotzeraño: lagatzen du ezkerrerontz *Azkoitia, eta eskuitara *Loiolako Jauregi ta Eliza andi ospatsu Erri bien bitartean dagoana: *Azpeitiko Erriaren ondoan artzen ditu eskui aldetik *Beizama, *Urrustilla, eta *Erreziltik jatxitzen diran urak, eta oekin ioritu ta andizkaturik igarotzen da ausardia betean *Lasaoko etxadia eskuitara utzirik, *Aizarnaren auzoko txuntxur batean dagoen Erri *Zestoakora, zeña inguratzen daben biribillerdiaren idurian; emendik jarraitzen du *Arroako ibarrera, eta andik *Iraetako etxadiara; *Aizarnazabal, eta *Oikiñaren gertutik igarotzen du *Zumaiara; eta emen egonaldi batzuk egiñaz Erri au ezkerrerontz, eta *Getaria, ez urrun, eskuitara lagarik, *Kantauriako itsaso gozoari laztantzen zaio naitasun bero bizi gartsuarekin
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • aizarnazábal - (1857) NOM.1857 , 0001

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazábal - (1857) NOM.1857 , 0001

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizaŕnazabal'en - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 113, 114. or.
  (...)
  Seroretegi (Aizaŕnazabal'en...) [...] Konzeju-etxe (Aizaŕnazabal'en...) 113. or.; Plazabaŕena (Aizaŕnazabal'en...) 114. or.
  (...)

  What: Herria
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: ETX.EEI

 • aizarnazabal - (1940) NOM.1940 , Gip., 7. or.

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1940) NOM.1940 , Gip., 7. or.

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1954) IGNE.50 , 0063 (Eibar)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • zabal-, zaval- - (1956) M.IFOV , 184. or.
  (...)
  Las oclusivas sonoras, empleando este término en el sentido limitado que más abajo se indica, se conservan por lo general, tanto en posición inicial como en interior de palabra: // Γέβαλα (Ptol.), actual Guevara, Guebara (Ál.). // Heredia (Ál.), doc. Deredia, Heredia < herediu, pl. heredia. Cf. también Δηούα (Ptol.), actual Deva, río y población en Guip. // Como es sabido, lo que llamamos oclusivas sonoras se realizan como oclusivas o espirantes, según la posición, con una distribución muy parecida a la del español de hoy. La pronunciación fricativa de la b está claramente descrita por Oihenart a mediados del siglo XVII. // No hay indicios que apoyen la presunción de que el vasco medieval distinguiera entre -b- oclusiva y -u- (-v-) fricativa como el cast. de aquella época. En los documentos se emplean casi indistintamente las dos letras (Zabal- y Zaval-, Ibar- e Ivar-, -barri y -varri, etc.), lo que parece probar que no había más que un fonema y que la realización corriente de este en posición intervocálica era una fricativa
  (...)

  What: Toponimoen osagaia
  Situation: Euskal Herria
  Origin: M.IFOV

 • aizarnazabal - (1966) AZK.EDIAL , 34 A
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.EDIAL

 • aizarnazabal - (1974) LIZ.LUR , 33. or.
  (...)
  Erdi ahazturik utzi dugu [Urola arroan], hibaiaren jirabira batean, Aizarnazabal herritxoa
  (...)

  What: Herria
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: LIZ.LUR

 • aizarnazábal: aizarnazabal - (1974) TXILL.EHLI , 164 B

  What:
  Situation:
  Origin: TXILL.EHLI

 • aizarnazabal: aizarnazabal (aizarnazabaldar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 317. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.UD

 • aizarnazabal: aizarnazabal (aizarnazabaldar) - (1979) E.UDAL , 14

  What:
  Situation:
  Origin: E.UDAL

 • aizarnazabal - (1981-1982) MEND , 5. lib., 251. or.
  (...)
  Kokapena: Zarautz-Aizarnazabal. Zonaldea: Urola-Oria;
  (...)

  What:
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1981-1982) MEND , 3. lib., 197. or.
  (...)
  Kokapena: Krokis Hernio-Pagoeta / Andatza-Indamendi. Zonaldea: Urola-Oria.;
  (...)

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • AIZARNAZABAL: AIZARNAZABAL - (1986) HPS.EAE , 15

  What: Entitatea
  Situation:
  Origin: HPS.EAE

 • aizarnazabal - (1986) GFA.MAP200 , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1991) NOM.1991 , Gip. 02

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1992) ARZDI.GIPTOP , 063-31-063-3
  (...)
  aizarnazabal
  (...)

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1992/10/06) DEIKER.HPS , 50479
  (...)
  063-31 063
  (...)

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1994) EJ.25 , 06. mapa

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1995) HM.ZRTZ , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2637. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Aizarnazabal.
  (...)

  What: Biztanleria-entitatea
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: EHAA

 • aizarnazabal - (1998) HM.GETR , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2000) HM.AIZRNZBL , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal: aizarnazabal - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1214. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.GOR.EAE

 • aizarnazabal - (2000) HM.ZMAIA , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • Aizarnazabal: Aizarnazabal - (2001) EUDEL , 137

  What: Biztanle-entitatea
  Situation:
  Origin: EUDEL

 • aizarnazabal - (2001/08/09) GAO , 152. zkia., 15400. or.
  (...)
  AlZARNAZABALGO UDALA Iragarkia Udalbatzak. 2001eko uztailaren 26an egindako bilkuran, legezko kopuruaren gehiengo absolutoaren aldeko botuarekin, Aizarnazabalgo udalerriaren barruan dauden auzo nagusien izen ofizialak finkatzea onartu du, beti ere, euskararen Erret Akademiak / Euskaltzaindiak Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak zerrendan proposatutako euskal izenen arabera: Aizamazabal, Zubialdea, Etxabe, Etxezarreta, Mugitzagaina, Saiatz. Akordio horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu dagokion administrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean, akordioa jaendaurrean azaldu eta biharamunetik hasita.Nolanahi ere, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean. Aizamazabal, 2001eko uztailaren 30a.- José Larrarte Agirre. Alkatea. (8392)
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: GAO

 • aizarnazabal - (2002) GFA.EJ.PARK , 12 (Pagoeta)
  (...)
  1:15000
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • Aizarnazabal: aizarnazabaldar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1011. or.
  (...)
  Aizarnazabal (euskara); Aizarnazabal (ofiziala). Herritar izena: aizarnazabaldar.
  (...)

  What: Udala
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: ARAUA.140

 • aizarnazabal - (2005) EUST.KALE , Gipuzkoa
  (...)
  Aizarnazabal
  (...)

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2005) GIP.ERREP , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2007) NOM.GEOGR , 0063-2
  (...)
  UTM X.562100 Y.4789700 / GAKOA: 7319
  (...)

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2007) NOM.GEOGR , Gip. MTN,25

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2007) NOM.GEOGR , 0063-2
  (...)
  UTM X.562100 Y.4789700 / GAKOA: 7320
  (...)

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazábal - (2007) NOM.GEOGR , 0063-2
  (...)
  UTM X.562100 Y.4789700 / GAKOA: 7320
  (...)

  What:
  Situation: Aizarnazabal
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2007) EAE.ERREP , --

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2007) GFA.TOP.5 , L: 13839
  (...)
  63-31
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2007/10/11) DEIKER.HPS , 50479
  (...)
  063-31 063
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • aizarnazabal - (2009) MTNA100 , 560/4780

  What: Herria
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: MTNA100

 • Aizarnazabal ()
UTM:
ETRS89 30T X.562058 Y.4789599
Coordinates:
Lon.2º14'3"W - Lat.43º15'28"N

cartography:

063-31 [FK]

The Azkue Library and Archive

Azkue Biblioteka eta Artxiboa
ordua

Customer service hours:

9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper