EODA

Idotorbe - Places - EODA

Idotorbe (Bailara, auzoa)

Entity:
Populamendua/Herri ofiziala
Status of decision:
Commission's publication 
Situation: Elgoibar
 • idotorbe - (1442) RLOIZ.DMDSSAV , 51 dok. 125. or.

  What: Bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 169, s.v. Sagarzurieta-Mayor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 141, s.v. Osatorre

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 169, s.v. Sagarzurieta-Menor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 141, s.v. Ossoro-Errota Mayor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 110, s.v. Ipintza

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 141, s.v. Ossoro-Errota Menor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 141, s.v. Ossoro-Errota

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 171, s.v. Saturio

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 114, s.v. Irunaga de Medio

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 114, s.v. Irunaga-Chiqui

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 114, s.v. Irunaga-Mayor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 114, s.v. Irunaga-Molino

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 135, s.v. Olaso

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 114, s.v. Irunaga-Nuevo

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 135, s.v. Olasoarte

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 231, s.v. Urquiola Mayor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 231, s.v. Urquiola Menor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 120, s.v. Legarda Mayor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 120, s.v. Legarda Menor

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 116, s.v. Joanategui

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 218, s.v. Subizarreta

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 148, s.v. San Pedro

  What: Auzoa, bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1940) NOM.1940 , Gip., 14. or.

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro: san pedro-idotorbe (sanpedroar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 311. or.
  (...)
  Kodea: 3.2.6.5.
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: E.EUS.LIZ.KN

 • san pedro - (1979) IGNE.25 , 063-III

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • San Pedro - (1983) GOIK.IZRRTZ , --

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • SAN PEDRO: SAN PEDRO / IDOTORBE - (1986) HPS.EAE , 35

  What: Entitatea
  Situation: Elgoibar
  Origin: HPS.EAE

 • sanpedro - (1989) MU.ETM , 15, 260

  What: Leku-izena
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro bailara - (1990 [d.g.]) HM.ELGB , --

  What: Bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1991) NOM.1991 , Gip. 12

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro, barrio - (1992) FK , 063-42-124-5
  (...)
  elgoibar
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro, barrio - (1992) FK , 063-43-071-7
  (...)
  elgoibar
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro, barrio - (1992) FK , 063-51-131-9
  (...)
  elgoibar
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1992) FK , 063-42-110-3
  (...)
  elgoibar
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro auzoa - (1992) ARZDI.GIPTOP , 063-42-124-8
  (...)
  elgoibar
  (...)

  What: Leku-izena [auzoa]
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro auzoa - (1992) ARZDI.GIPTOP , 063-43-071-8
  (...)
  elgoibar
  (...)

  What: Leku-izena [auzoa]
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro auzoa - (1992) ARZDI.GIPTOP , 063-51-131-8
  (...)
  elgoibar
  (...)

  What: Leku-izena [auzoa]
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro bailara - (1993/01/19) DEIKER.HPS , 51288
  (...)
  063-51 131
  (...)

  What: Bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro auzoa - (1993/01/19) DEIKER.HPS , 51334
  (...)
  063-43 040
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2641. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Elgoibar.
  (...)

  What: Biztanleria-entitatea
  Situation: Elgoibar
  Origin: EHAA

 • san pedro: idotorbe (san pedro) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1217. or.

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: E.EUS.GOR.EAE

 • San Pedro: Idotorbe (San Pedro) - (2001) EUDEL , 142

  What: Biztanle-entitatea
  Situation: Elgoibar
  Origin: EUDEL

 • idotorbe (san pedro) - (2001/11/19) GAO , 221. zkia., 21204. or.
  (...)
  ELGOIBARKO UDALA Iragarkia Udalbatzak, 2001eko urriaren 19an egindako bilkuran, legezko kopuruaren gehiengo absolutoaren aldeko botuarekin, Elgoibarko udalerriaren barruan dauden auzo nagusien izen ofizialak finkatzea onartu du, beti ere, euskararen Erret Akademiak / Euskaltzaindiak Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak zerrendan proposatutako euskal izenen arabera: ALTZOLA, SALLOBENTE-ERMUARAN, AIASTlA (SAN MIGEL), IDOTORBE (SAN PEDRO), AZKUE (SAN ROKE). Akordio horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu dagokion administrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean, akordioa jendaurrean azaldu eta biharamunetik hasita. Nolanahi ere, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean. Elgoibar, 2001eko urriaren 31a.- Gillermo Garate, Alkatea (3570) (11915)
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: GAO

 • san pedro - (2005) HM.EIBR , --

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (2005) EUST.KALE , Gipuzkoa
  (...)
  Elgoibar
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • idotorbe (san pedro) - (2005) EUST.KALE , Gipuzkoa
  (...)
  San Pedro
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro-idotorbe - (2005) GIP.ERREP , --

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (2007) NOM.GEOGR , Gip. MTN,25

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro-idotorbe - (2007) NOM.GEOGR , Gip. MTN,25

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • idotorbe - (2007) NOM.GEOGR , 0063-3
  (...)
  UTM X.545500 Y.4784950 / GAKOA: 376816
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • san pedro - (2007) NOM.GEOGR , 0063-3
  (...)
  UTM X.545660 Y.4785100 / GAKOA: 376813
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • idotorbe (san pedro) - (2007) EAE.ERREP , --

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • idotorbe (san pedro) bailara - (2007) GFA.TOP.5 , L: 032_1920
  (...)
  63-43
  (...)

  What: Bailara
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • idotorbe auzoa - (2007/10/31) DEIKER.HPS , 51288
  (...)
  063-51 131
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Elgoibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • San Pedro ()
 • Idotorbe (San Pedro) ()
UTM:
ETRS89 30T X.545577 Y.4784967
Coordinates:
Lon.2º26'15"W - Lat.43º13'1"N

cartography:

063-43 [FK]; 063-42 [FK]; 063-51 [FK]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper