EODA

Aginaga - Places - EODA

Aginaga (Elizatea, bailara)

Entity:
Populamendua/Herri ofiziala
Status of decision:
Commission's publication 
Situation: Eibar
Locations:
 • aguinaga - (1430) FDMPV.112 , 22 dok. 45. or.

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1493) FDMPV.112 , 60 dok. 168. or.

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1493) FDMPV.112 , 67 dok. 206. or.

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1661/10/13) BFAH.JUD.KORRAURK , Korreg. 0805/018
  (...)
  EIBAR, INFORMACION DE LIMPIEZA DE SANGRE
  (...)

  What: Auzoa, deitura
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1727/04/27) BFAH.JUD.KORRAURK , Korreg. 0821/002
  (...)
  EIBAR, INFORMACION DE LIMPIEZA DE SANGRE
  (...)

  What: Auzoa, deitura
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1768-1862) GPAH.HIPAURK , 6234

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguínaga - (1802) DRAH , I, 9
  (...)
  anteig. de la jurisdiccion de la villa de Eybar de la pr. de Guipuzcoa, ob. de Calahorra. Tiene una iglesia dedicada á S. Miguel, servida por el beneficiado mas moderno de la parroquia de Eybar. La poblacion consiste en 24 caseríos sujetos á la jurisdiccion de dicha villa. A.
  (...)

  What: Elizatea
  Situation: Eibar
  Origin: DRAH

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 261, s.v. Zubiaga

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 15, s.v. Aguinaga

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 139, s.v. Orbezoraen

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 139, s.v. Oregui

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 262, s.v. Zumaran

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 218, s.v. Suinaga

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguin-aga - (1874) LU.RNLPB , 12. or.
  (...)
  Ier. Affixes commençant par une voyelle // Aga. Indique le plus souvent la "quantité" et se joint surtout aux noms d'arbres: // Aguin-aga "lieu planté d'ifs" nom commun à plusieurs localités du pays basque espagnol (Nav. Al. et Gip.)
  (...)

  What: Herriak
  Situation: Nafarroa, Araba, Gipuzkoa
  Origin: LU.RNLPB

 • aguinaga - (1940) NOM.1940 , Gip., 13. or.

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga - (1952) Munita , 7
  (...)
  1900'garren urtean lenengo meza eman, eta *Eibarko *Aginaga mendi-parrokira joan zan Erretore
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: OEH.ONOM

 • aginaga - (1952) Munita , 63
  (...)
  *Eibarko *Aginaga errian badaude ederrak
  (...)

  What: Herria
  Situation: Eibar
  Origin: OEH.ONOM

 • aginagan - (1952) Munita , 67
  (...)
  Insignis-piñudia, *Eibarko *Aginagan
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: OEH.ONOM

 • aguinaga - (1954) IGNE.50 , 0063 (Eibar)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga: aginaga - (1974) TXILL.EHLI , 164 B

  What: Auzoak
  Situation: --
  Origin: TXILL.EHLI

 • aguínaga: aginaga (aginagar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 310. or.
  (...)
  Kodea: 3.2.5.1.
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: E.EUS.LIZ.KN

 • aguinaga - (1979) IGNE.25 , 063-III

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga auzoa - (1981) UA.EIB.ARORD , planoa

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • AGUINAGA: AGINAGA - (1986) HPS.EAE , 15

  What: Entitatea
  Situation: Eibar
  Origin: HPS.EAE

 • aginaga - (1986) GFA.MAP200 , --

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • agin - (1988) JIM.ESTN , 65. or.
  (...)
  IV. Encuesta toponomástica [en Euskera, núm. 33, Bilbao: Euskaltzaindia, 1988, pp. 289-301] (...) 9.2.16. Tejo (Agin).
  (...)

  What: Leku-izenen osagaia
  Situation: Euskal Herria
  Origin: JIM.ESTN

 • aginaga - (1989) MU.ETM , 15, 303

  What: Leku-izena
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga - (1991) NOM.1991 , Gip. 12

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1992) FK , 063-41-039-6
  (...)
  eibar
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • agiñazpi - (1993) ZAKE.EIBHBT , 2

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga ballara - (1993/01/05) DEIKER.HPS , 51162
  (...)
  063-41 039
  (...)

  What: Bailara
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2640. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Eibar.
  (...)

  What: Biztanleria-entitatea
  Situation: Eibar
  Origin: EHAA

 • aginaga: aginaga - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1217. or.

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: E.EUS.GOR.EAE

 • Aginaga: Aginaga - (2001) EUDEL , 137

  What: Biztanle-entitatea
  Situation: Eibar
  Origin: EUDEL

 • aginaga auzoa: aginaga auzoa - (2004/12/10) OB.AG , 1.1.1
  (...)
  Onomastika batzordeak Bilbon izandako bileran onartutako izena
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: OB.AG

 • aginaga - (2005) SAL.OSTN , 95-96
  (...)
  Nombres con sufijo -aga. Este sufijo locativo es muy común en toponimia vasca, tanto mayor como menor. En Navarra lo encontramos en los siguientes nombres de población: Aginaga (< hagin 'tejo'), Alkaiaga, Arteaga (< arte 'carrasco, encina'), Askarraga (< askar, azkar 'arce'), Elgorriaga (de elorri 'espino, o mejor dicho, como señala Mitxelena, de la variante elhorri, FHV, 207, 224, 320; AV, 205), Izurdiaga (documentado Gizairudiaga, algo así como 'el lugar con aspecto humano'. En Leatxe existe el topónimo Iziduri, documentado como Giçaiduria en 1593, [Salaberri, 1994: 524] y en Bizkaia tenemos Gizaburuaga de parecida motivación. Vide Mitxelena, 1969: 42), Larraga (tal vez de lahar 'zarza', pero sin seguridad ; cf. Larragueta, infra), Latsaga (< lats 'arroyo'), Lizarraga, Lizarragabengoa (< lizar 'fresno'), Orreaga (de un anterior documentado Orierriaga, cuyo segundo miembro puede muy bien ser herri 'tierra'; el primero podría estar relacionado con el nombre Ori / Orhi del conocido monte pirenaico), Osinaga (< osuin-, osin 'pozo de río') y Soltxaga (cf. Soltxate en Pamplona).
  (...)

  What: Leku-izena
  Situation: --
  Origin: SAL.OSTN

 • agiñaga - (2005) HM.EIBR , --

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga - (2007) NOM.GEOGR , 0063-3
  (...)
  UTM X.541200 Y.4785100 / GAKOA: 3520
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (2007) NOM.GEOGR , 0063-3
  (...)
  UTM X.541200 Y.4785100 / GAKOA: 3520
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga auzoa - (2007) GFA.TOP.5 , L: 030_5501
  (...)
  63-42
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • aginaga auzoa - (2007/11/30) DEIKER.HPS , 51162
  (...)
  063-41 039
  (...)

  What: Auzoa
  Situation: Eibar
  Origin: DEIKER.HPS

 • Aginaga ()
UTM:
ETRS89 30T X.541338 Y.4785488
Coordinates:
Lon.2º29'22"W - Lat.43º13'19"N

cartography:

063-41 [FK]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper