- Ayuda

*: Reemplazar uno o más caracteres
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Reemplazar un solo caracter
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Betleem - Lugares - EODA

Betleem (Hiria)

Entidad:
Populamendua/Hiria
Gentilicio:
betleemdar 
Normativización:
norma de la Academia 
Dónde: Palestina
Localizaciones:
 • bethelehemen - (1571) , 2
  (...)
  *Krist *Bethelehemen iaio
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethlehem - (1571) , 2
  (...)
  Eta hek erran ziezoten, *Bethlehem Iudeakoan, ezen hunela skribatua duk Profetaz, eta hi Bethlehem Iudako lurra, ezaiz Iudako gobernadoren arteko txipiena, ezen hireganik ilkhiren duk, Israel ene populua bazkaturen duen gobernadorea
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethlehemerat - (1571) , 3
  (...)
  Eta hek *Bethlehemerat igorririk, erran ziezen, *Ioanik informa zaitezte dilijentki haurtxoaz: eta eriden dukezuenean, iakin erazi iezadazue, nik ere ethorririk adora dezadan hura
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethlehem - (1571) , 101
  (...)
  Igan zedin bada *Ioseph-ere *Galileatik, *Nazaretheko hiritik, Iudeara, *David-en zibitate *Bethlehem deitzen denera (zeren baitzen *Daviden etxetik eta arrazatik)
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethlehem - (1571) , 921
  (...)
  *Micheasek haren sortzeko lekhua klaroki erakusten drauku, dionean: Eta hi *Bethlehem *Epharata, ezaiz xipiena milla Iudakoen artean, hireganik ilkhiren ziatadak *Israelen dominazale izanen dena, eta haren ilkhitea duk eternitateko egunen hatseandanik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethlehemgo - (1571 [1995]) DRPLV , V, 261. or.
  (...)
  Leiç., "s. Ioan", VII, 42: Eztu Scripturac erraiten, ecen Dauid-en hacitic, eta Bethlehemgo Dauid egoite cen burgutic Christ ethorriren dela?
  (...)

  Qué: Hiria
  Dónde: Asia
  Origen: DRPLV

 • beleem - (1614) SAND.COP , 102 [IÑ.SAND, 1258. or. (13. oharra)]

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SAND

 • betlehemera - (1617) Mat , 334
  (...)
  *Abraham zure zerbitzari leiala *Kaldeanoen eskuetarik libraturik bere bide guztietan begiratu baitzenduen: *Tobias zure adiskidearen semeari bidean lagun *Rafael Aingerua eman baitzinioen: Hirur Errege zure adoratzera ethorri zirenak bere herritik *Betlehemera, eta berriz handik bere herrira izar eder berri batez gidatu bait-zinituen:
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1630) EZ.Noel , 31
  (...)
  Sorthuko da *Betleengo hiriaren aldean: ohore hura izanen du hak berzen gañean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenen - (1630) EZ.Noel , 34
  (...)
  *Betleenen iaioko da, *Nazareten haziko, Nazarenoa hargatik Jendeak du deithuko
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleena - (1630) EZ.Noel , 47
  (...)
  AMA BIRJINA *BETLEENA PARTITZEAREN GAÑEAN NOELA
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1630) EZ.Noel , 48
  (...)
  Bideori hartu zuten *Betleengo hirira, manamendua zen legez gizonaren herrira
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleena - (1630) EZ.Noel , 48
  (...)
  Alabaiñan biak doaz alferrik *Betleena, ezen eztuten izanen ostatu han barrena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenen - (1630) EZ.Noel , 49
  (...)
  *BETLEENEN OSTATURIK EZIN AURKHITUAREN GAÑEAN NOELA
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleen - (1630) EZ.Noel , 49
  (...)
  Bihur zaite etxera, ezen eztuzu zeren ioan *Betleen barrenera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenen - (1630) EZ.Noel , 49
  (...)
  *Betleenen edirenen eztuzu ostaturik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleena - (1630) EZ.Noel , 49
  (...)
  *Betleena direnean arrotzak arribatu, athez athe dute ostatu etzitekotz galdatu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenen - (1630) EZ.Noel , 50
  (...)
  *BETLEENEN OSTATURIK EZIN AURKHITUAREN GAÑEAN BERZE NOELA
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleen - (1630) EZ.Noel , 50
  (...)
  O *Betleen, ezagutza batera eztuena: zeren eztuk ostatatzen Iaun guztien gorena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleen - (1630) EZ.Noel , 50
  (...)
  Guztiarekin *Betleen ezta batre kantitzen: aitzitik hiririk dire arrotz tristeak ilkhitzen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleen - (1630) EZ.Noel , 53
  (...)
  *Betleen hiriak dio ostatu errefusatzen; sehaskarik ere eztu etziteko aurkhitzen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenek - (1630) EZ.Noel , 56
  (...)
  *Betleenek duelarik Iaun ona mesprezatzen, berze kreaturek dute alabañan prezatzen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1630) EZ.Noel , 60
  (...)
  Sorthu zinen bezain sarri *Betleengo aldean, aingeruak hasi ziren eresiaz airean:
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleena - (1630) EZ.Noel , 62
  (...)
  Artzainak, utz etzatzue hespilletan ardiak, eta *Betleena laster iauts zaitezte guztiak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1630) EZ.Noel , 65
  (...)
  Doktor guztiek diote hitz batez ihardatsi, *Betleengo hiritxotik behar duela ilkhi
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleen - (1630) EZ.Noel , 66
  (...)
  O *Betleen *Iudeako ez hiri ttipiena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenen - (1630) EZ.Noel , 66
  (...)
  Zuek galde duzuena sorthu da *Betleenen: han sorthu behar zuela Profetak erran zuen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleena - (1630) EZ.Noel , 66
  (...)
  Nola Erregeek *Betleena partitu ziren
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1630) EZ.Noel , 67
  (...)
  *Betleengo entrezera xuxen ditu gidatu, etxola baten gañean gero zaie gelditu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleendik - (1630) EZ.Noel , 70
  (...)
  Maiz etxetik hetara du mandatari bidaltzen, ea eztiren gargoro *Betleendik agertzen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleena - (1630) EZ.Noel , 71
  (...)
  Hargatik aute errege arrotzek abertitu; zeren, bada, ez atzaie *Betleena aitzindu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1630) EZ.Noel , 72
  (...)
  Zoazte, hill etzatzue *Betleengo semeak, bi urthetaraño heltzen diren haurtxo xeheak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleena - (1630) EZ.Noel , 74
  (...)
  Inozenten ama onak guztiz ziren harritu, soldaduak zirenean *Betleena hurbildu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenen - (1630) EZ.Noel , 142
  (...)
  Gizonaren obra gabe Zu konzebitu ziñen, eta Eguberri gauean *Betleenen sorthu ziñen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1635) Harb , 49
  (...)
  Hauken *Betleengo piaia, hauken trabailluak eta nekeak, nola nora erretira lekurik ezin izanez arratsaldean ibili ziren
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleen - (1635) Harb , 225
  (...)
  Andrea, zuk *Iudeako *Bethleen hirian zeure seme Iaunari musu egiten zenerokan oiñetan zeure kreatzailleari bezala, eskuetan zeure Iaunari bezala, bisaian zeure haurrari bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleengo - (1635) Harb , 370
  (...)
  amorioa gatik zu *Kalbarian hil zinen eta *Bethleengo hirian ere sorthu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleenen - (1636) EZ.Eliç , 358
  (...)
  Gizonaren obra+gabe zu konzebitu zinen, eta eguberri gauean, *Betleenen sorthu ziñen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betlemera - (1657) O.Po , 58
  (...)
  Erdi-mugan ohatzera *Betlemera ioan zedin *Iosepeki; non, bertz' errekeitu gabez, zatzan gauez bordan, arsto-idieki
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betlemera - (1657) O.Po , 59
  (...)
  Bertarik olhirietan, nekotsetan, artaldeak utzirik, *Iesusen adoratzera *Betlemera ioan zitezten larririk
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betlemera - (1657) O.Po , 62
  (...)
  Eta baietz hitz-emanik hek, harganik bertan despeditzeko, erdu ziten *Betlemera, izar bera iarririk aitzineko
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleemera - (1664) SP.Phil , 417
  (...)
  *Noemi bihurtu zenean *Moabetik *Betleemera, hura ezkondu berrian ezagutu zuten hiriko Andreak hasi ziren erraiten, ez othe da hori *Noemi
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleengo - (1665) Arg.DevB , 240
  (...)
  *Betleengo Establian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemengo - (1686) , 65
  (...)
  Boztu da zu ikhusirik *Bethleemengo Hiria *Jesen zigorra zare zu, zu lehoiña, zu zuzia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleem - (1686) , 170
  (...)
  *Bethleem, ikhusi nauk sartzen Hire leze ilhunean; Ikhusi nauk, *Jordango ura, Arriberaren aldean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethlemengo - (1686) , 73
  (...)
  Jainko guziz puxanta zare Zeruetako glorian; haur paubre baten gisa zare *Bethlemengo establian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betlehemengo - (1686) , 201
  (...)
  Orhoituko aiz bethi ere mahain sakratu hau dela *Betlehemengo lezearen imajina erreala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleemen - (1696) Bp1 , 152
  (...)
  *Maria Birjina Saintiaren sabelian, eta sorthv *Betleemen barrvki batetan egvberri bezpera gai minian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleemeko - (1696) Bp1 , 32
  (...)
  *Betleemeko hirian barrvki batetan, lekhvrik bestetan ezin vkhenez
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleemen - (1696) Bp2 , 25
  (...)
  Non ikhasi zien profezien arau *Jesvsek *Betleemen izan behar ziala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belengo - (1760+) Mb.IArg1 , 106
  (...)
  *Napolesko galer batean egin zuten urte batez onzi gañeko toki onean *Jesusen *Belengo jait-itxolaren gisako itxol bat eta itxolan lastozko etzintegia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 159
  (...)
  *Belenen, eranzuten diote oriek
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belengo - (1760+) Mb.IArg1 , 159
  (...)
  Hau ikasi ta bazterzen ditu goiztar Errege berak eta isilik esaten die *Herodesek doazela *Belengo errira, ta an arkitzen badute billatzen duten jaio berria, datozkiola itxerakoan an ekusi dutenaren berri onek ematera, ark ere bere aldian egiteko jaio berri berari dagokan agur ta honr guzia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 159
  (...)
  Oni darraizkola sarzen dira *Belenen ta *Jesus Errege jaio berri beraren itxean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 164
  (...)
  Orrelako eta era bereko beste anitz gauz adituko zituzten beren jendeetatik egungo Errege onak; baña orien erausi guziei ez-aditu egin ta Jangoiko Errege jaio berriaren izarrari ta Jangoiko berak barrendik adirazten zien gauzari begiratuz, artu zuten hura billatzeko asmoa, ta anitz nekeren buruan bazen ere, arkitu zuten *Belenen Jangoiko gizon Errege jaio berria, ta arkitu zuten beren atsegin ta poz ezin andiago batekin
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 139
  (...)
  Errege gaizto hau *Jesusen jait-denboran *Jerusalenen bizi zen *Herodes zen ta onek ill-erazi zituen aurrak *Jesus jaio-berriaren erritarrak eta erri aldekoak; bada *Belen berekoak eta *Belen bazterretakoak ziran aur illak eta *Jesus *Belenen jaioa da
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belen - (1760+) Mb.IArg1 , 139
  (...)
  Errege gaizto hau *Jesusen jait-denboran *Jerusalenen bizi zen *Herodes zen ta onek ill-erazi zituen aurrak *Jesus jaio-berriaren erritarrak eta erri aldekoak; bada *Belen berekoak eta *Belen bazterretakoak ziran aur illak eta *Jesus *Belenen jaioa da
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belen - (1760+) Mb.IArg1 , 139
  (...)
  Errege gaizto hau *Jesusen jait-denboran *Jerusalenen bizi zen *Herodes zen ta onek ill-erazi zituen aurrak *Jesus jaio-berriaren erritarrak eta erri aldekoak; bada *Belen berekoak eta *Belen bazterretakoak ziran aur illak eta *Jesus *Belenen jaioa da
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 139
  (...)
  ta zeren *Jerusalengo eskribak eta farise jakinsuak esan zioten judatarren errege edo Mesias hau *Belenen jaioko zela
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belena - (1760+) Mb.IArg1 , 140
  (...)
  Bata ta bestea aditu zituen hordutik artu zuen *Herodes gaiztoak judatarren Errege Mesias hau ill-erazteko gogoa; ta ikasi naiez non arkitzen ote zen, igorri zituen *Belena aren billa zetozen errege edo gizon jakinsuak, esaten ziela, ari beren agurrak egin ta, zetozkiola non uzten zuten adiraztera, bera gero hura ekustera joateko
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 103
  (...)
  Jangoiko gizon egiña *Belenen jaio zeneko joan zen aingeru bat berri on hau ango bazter-aldian arkitzen ziran arzaiei ematera ta zeruko argiarekin egun eginik utzi zuen horduko gau illuna
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 140
  (...)
  Eritzi zion bere jaiterri *Belenen edo *Belengo bazterren batean arkituko zela, ta hura ill-erazi naiez, ill-erazi zituen ango aur guziak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1760+) Mb.IArg1 , 103
  (...)
  Aingeru ederrak bere berri hau eraman zien arzaiei esaten ziela: Arkituko dezue oialtan bildua ta estalbi batean ezarria guzien onerako *Daviden erri *Belenen jaio den *Kristo Jauna
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belengo - (1760+) Mb.IArg1 , 140
  (...)
  Eritzi zion bere jaiterri *Belenen edo *Belengo bazterren batean arkituko zela, ta hura ill-erazi naiez, ill-erazi zituen ango aur guziak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belengo - (1761) Cb.Eg3 , 306
  (...)
  Birjiña bere amaren sabelean gure aragiz janzi, ta bederatzi illabetean an egon, ta *Belengo Portalean añ pobre jaiotzean, ta abereen artean egotean Zuri, Aita Eternoa, iduki zizun obedienzia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belengo - (1761) Cb.Eg3 , 326
  (...)
  Andik *Belengo Portaltxora igaro zan: ta ezin erraz esan diteke, gure Erromes debotoak an igaro zituen zeruko gauzak: negar gozoz an biotza desegiten zitzaion, *Jesus Aurtxo gozoak an egin zituen negarrak ikusirik: batean seaskan trosatu, ta etziñik, bestean bere Ama Birjiña maitearen besoetan begiratzen zion, ta bere animako milla musu, ta laztan aren oñ sagraduai eman, a Jainkozko Aur *Jesus bere gañean iduki zuen lurra, ta autsa bere negarrakin naste milliskatzen zuen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belendik - (1761) Cb.Eg3 , 326
  (...)
  *Belendik, ondo aspertu gabe *Betaniara joan zan: ta an *Jesu *Kristo, *Jordango ibaiean eranzi, ta San *Juan Baptistaren eskutik bateatzen bere fede argiaz ikusi, ta gure Peregrinoa ere eranzi, ta *Jordanen sartu zan: an bere burua garbitu, ta ur artatik edan zuen: *Jesu *Kristo, ta aren gañean usoaren figuran Espiritu Santua bazekuzan bezala, ta Aita Eternoaren deia: Au da nere Seme txitez maitea, zeñean nere atsegiña dedan, aditzen bazuen bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belen - (1762) GavS , 10
  (...)
  *Belen guztian eztute iñun aurkitu ostaturikan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belen - (1762) GavS , 21
  (...)
  Guziak dakite nola Aingeruak gaztigatu zieten *Belen inguruko Arzaiai, Munduaren Salbatzaillea jaio zala Estrabi batean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belen - (1762) GavS , 21
  (...)
  gura bere burua Arzaitzat izendatzen duen, artu izan da otsaldi edo kanta onen irudidea, zeiñean asmatzen dan, *Belen inguruko Arzaiak jakiñik Arzai berri bat eldu dala Abel etxera, alkar arturik diazela ongi etorria ematera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1775) Lg1 , 273
  (...)
  Jainkoak bulhuzi nahi izan zuenean *Saul erregetasunaz, erran zioen *Samueli: har ezazu olio guti bat, eta zohazi *Bethleemerat, *Isairen etxerat, ezen haren umetarik bat berezten dut erregetzat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1775) Lg1 , 273
  (...)
  Erakharriren duzu *Isai biktimaren othuruntzarat, eta sakraturen duzu nik erakutsiko darotzudana, *Samuel iragan zen *Bethleemerat: erran zioten hiriko zaharrei harat ethorria zela ofrendatzekotzat Jainkoari sakrifizio bat:gonbidatu zituen *Isai eta haren umeak harekin othuruntzatzerat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleem - (1775) Lg1 , 245
  (...)
  *Noemik, ikhusi zuenean *Ruthen fermutasuna, laudatu zuen yarraik zakion *Bethleem, bere sor-lekhurat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betleemekoaren - (1775) Lg1 , 275
  (...)
  Aitzindari hetarik batek ihardetsi zuen: ikhusi izan dut *Isai *Betleemekoaren semetarik bat manyura, den hobekiena, yotzen: hura da gizon gazte ungi egin bat, hazkarra, guduko behar bezalakoa, zuhurra bere hitzetan, eta Jainkoa harekin datza
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1775) Lg1 , 277
  (...)
  *Davit, *Isairen semea, etzen, ordu hartan, erregerekin: bihurtua zen *Bethleemerat zaitzekotzat bere aitaren arthaldeak, eta bazituen hirur anaia armadan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleem - (1775) Lg1 , 237
  (...)
  ezkondu izan zen *Bethleem hiriko emazteki batekin
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1775) Lg1 , 237
  (...)
  Emazte hura bihurtu zen *Bethleemerat, bere burasotarat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemendik - (1775) Lg1 , 237
  (...)
  Lebitak ihardetsi zion: *Bethleemendik heldu gara, eta *Ephraim gure herrrirat bihurtzen gara: nihork ez gaitu nahi ostatatu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemgo - (1775) Lg1 , 243
  (...)
  Yuieen denboran gerthatu zen *Israelen gosete handi bat: erakharri zuen *Bethleemgo gizon bat iragaterat bere emaztearekin eta bere bi semeekin, *Moabeko herrirat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemen - (1777) Lg2 , 108
  (...)
  Bai, yakin zazue guziek, sorthu da *Bethleemen zuen Salbatzaillea, zuen Yauna eta zuen Jainkoa; edirenen duzue heia erromes batean, troxetan emana
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1777) Lg2 , 108
  (...)
  Heldu ziren *Bethleemerat gau-erditsuan; sarthu ziren heian, betheak zirelarik Yaunaren graziaren gantzudura gozoaz; eman ziren ahuspez haur sorthu berriaren oinetan; adoratu zuten bere Salbatzaillea eta bere Jainkoa bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleem - (1777) Lg2 , 113
  (...)
  Ihardetsi zioten, boz beraz, *Kristo sorthuren zela, Jainkoak bere profetaren ahoz erran bezala, *Bethleem, *Judako hiri xumean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1777) Lg2 , 113
  (...)
  *Herodesek erakharri zituen magoak bere ganat: othoitztu zituen errateaz zein egunez agertu zitzaien izarra: egin zuen hekin debozionea laudatzen zuelako itxura: erran ere bazioten: zohazte *Bethleemerat, han behar duenaz geroz sorthu igurikia den, eta bere populua libratu behar duen erregeak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1777) Lg2 , 114
  (...)
  Agertu zitzaien berriz ere, *Jerusalemen sartzean, begitarik galdu zuten izar hura bera, eta gidatu zituen xuxen *Bethleemerat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleem - (1777) Lg2 , 104
  (...)
  Sorthu izan zen Biryina *Mariaganik *Bethleem daritzon *Judako hirian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemeko - (1777) Lg2 , 121
  (...)
  Eman zion bere gogoari behar zituela gal-arazi bi urthe iraganak ez zituzten *Bethleemeko eta alde hetako haur guziak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1777) Lg2 , 105
  (...)
  Bi espos saindu hek utzi zuten berehala *Nazareth *Galileako hiria, zeinetan baitzuten bere egoitza heltzekotzat *Bethleemerat, eta ezarri zituzten bere izenak hiri hartan, handik eta *Daviten leinutik atheratzen zirelakotzat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemerat - (1777) Lg2 , 105
  (...)
  Etzen denbora gutiago behar hek ziren lekhutik *Bethleemerat heltzekotzat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemen - (1777) Lg2 , 105
  (...)
  Bazakiten *Jesu-Kristo, profeteen arabera, *Bethleemen behar zela sorthu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemen - (1777) Lg2 , 105
  (...)
  *Maria eta *Yoseph lurraren gaineko bi presuna sainduen eta errespektagarrienak ezin ostatatu ziren *Bethleemen, bere dirutan ere; yoan behar izan zuten hiriz kanpoan zen heia urratu batetarat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betheleemerat - (1778) Mih , 73
  (...)
  *Maria eta *Joseph *Daviten leñukoak gan ziren *Nazareth hiritik *Betheleemerat bere izenak iskribuz arrolan eman arasterat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betheleemen - (1778) Mih , 77
  (...)
  Zeñetan konsideratuko baititugu Birgina Sainduaren bizia eta berthuteak, *Betheleemen bere semea mundurat eman zuenetik, Kalberioaren gañean guzien salbamenduarenzat bere bizia ematen ikusi zuen arterañokoan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betheleemgo - (1778) Mih , 77
  (...)
  plazerekin darabillat gogoan, zuk *Betheleemgo heian *Jesus mundurat eman zinduenean, zure ariman sentitzen zinduen bake eta sosegu perfet hura
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betheleemgo - (1778) Mih , 78
  (...)
  Bai, heia hartan milletan bozago eta kontentago ziñen zure pobreziazko estatuaz, *Betheleemgo aberatsak bere izanez eta frankiaz ziren baño
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betheleemen - (1778) Mih , 81
  (...)
  *Jesusen Amorea gatik bere nahiz pobre billakatu direnek, hura konsideratu dute *Betheleemen sortzen, *Nazarethen bizitzen, Kalberioaren gañean hilzen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betheleemgo - (1778) Mih , 85
  (...)
  *Betheleemgo heia, erran diezaguk, zer *Mariak adiarazi zaroan, artzañak *Jesus manyateran adoratzerat ethorri zirenean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betheleemgo - (1778) Mih , 1
  (...)
  Zeñetan konsideratuko baititugu Birjina guziz Sainduaren bizia eta berthuteak konzebitua izan zenetik, gure Salbatzaillea *betheleemgo hirian mundurat eman zuen arterañokoan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleemen - (1780+) CatLan , 8
  (...)
  *Bethleemen estable batian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethlemen - (1780+) CatLan , 38
  (...)
  *Bethlemen Estable batian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • bethleengo - (1784) Brtc , 135
  (...)
  Gure beharrik ez zuen Jainkoa gure gatik gizon egin da, *Bethleengo establian sorthu da, pobrezian, humiliazionean, gauza guzien eskasean bizi izan da; *Caiphasen, *Pilatusen, *Herodesen etxean kausitzen dut afrontuz eta laidoz sasiatua, azote kolpez larrutua, eta Kalbarioko mendian ikhusten dut bi ohoinen erdian gurutzefikatua eta hila
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • betel-em - (1847) Izt.C , 13
  (...)
  *Betel-em
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1850) AA3 , 535
  (...)
  Gure Salbatzalle *Jesus maitagarria jaio zan *Belenen, eta jaiotz au aditzera eman ziezan Zeruko Aingeruak, *Belenen inguruan artaldeakin zebiltzan, arzaiai
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belenen - (1850) AA3 , 535
  (...)
  Gure Salbatzalle *Jesus maitagarria jaio zan *Belenen, eta jaiotz au aditzera eman ziezan Zeruko Aingeruak, *Belenen inguruan artaldeakin zebiltzan, arzaiai
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belengo - (1850) AA3 , 619
  (...)
  ematen balit norbaitek *Belengo putzuko ura
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belengo - (1850) AA3 , 619
  (...)
  Au aditu zuenen artetik irten ziran iru zaldun txit indartsuak, ta Filisteoen erditik igaro ziran *Belengo putzura, eta ekarri zuen, *Dabidek ainbeste nai zuan, ura
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 1001. zkia., II. lib., 1151. or. [11. lib., 089. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Ubide, Zorioneko yorduan]: bartko gauerdian yaio da Manueltxo Belengo errian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0634. zkia., II. lib., 0762. or. [08. lib., 037. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Lekeitio, Ia dirade irurogei urte]: kanta dezagun zer igaro dan Belenen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0819. zkia., II. lib., 0945. or. [10. lib., 033. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Elorrio, Antxinatik egozan]: Belenen jaioko dala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0873. zkia., II. lib., 1011. or. [10. lib., 099. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Abaurregaina, Nora zoazen erran daztazu]: ni banoaie Belenera, Beleneko irira
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • beleren - (1921-1925) AZK.CPV , 0926. zkia., II. lib., 1082. or. [11. lib., 020. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Markina, Belerengo urian]: Belerengo urian gabon gabaren erdian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0769. zkia., II. lib., 0879. or. [09-b lib., 073. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Arbizu, Kalea gora]: Belengo aingeruak ¿orain non zerate?
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0912. zkia., II. lib., 1067. or. [11. lib., 005. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Zeanuri, Abendu santu onetan]: Belango portalean teila bako etxean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0915. zkia., II. lib., 1072. or. [11. lib., 010. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Elgoibar, Ai au gabaren]: Jesus yaio da Belenen [...] Nazaretikan Belena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • beleren - (1921-1925) AZK.CPV , 0917. zkia., II. lib., 1073. or. [11. lib., 011. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Etxarri Aranatz, Alabatua II]: Belerengo portalean estrabi pobre batean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0918. zkia., II. lib., 1075. or. [11. lib., 013. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Mañaria, Alimu ¡arren! Ezazu]: Au zan bagon, au zan Belan, yaio da Jesus Nazaren
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0921. zkia., II. lib., 1078. or. [11. lib., 016. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Gartzain, Artzainak]: Aurtxo bat guziz ona Belenen da iaio
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0922. zkia., II. lib., 1078. or. [11. lib., 016. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Ubide, Asiko naz]: zergaitik dagoan Jaungoikoa gizon eginda Belenen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belenen - (1921-1925) AZK.CPV , 0922. zkia., II. lib., 1078. or. [11. lib., 016. or.]
  (...)
  Leku-izena [AR, Aramaio, Asiko naz]: Zein lenago eltzen diran Belenengo portalean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0925. zkia., II. lib., 1081. or. [11. lib., 019. or.]
  (...)
  Leku-izena [AR, Legutio, Belen Belen]: Belen Belen da Belenen jaio da
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0926. zkia., II. lib., 1082. or. [11. lib., 020. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Markina, Belerengo urian]: Belenen da bai Belenen jaio da Jesus Nazaren
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0927. zkia., II. lib., 1083. or. [11. lib., 021. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Ibarruri, Biak Belenera]: Biak Belenen daude kaminadu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0931. zkia., II. lib., 1087. or. [11. lib., 024. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Arrasate, Bizkaiko]: Belengo portalera etorri zaizkigu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0933. zkia., II. lib., 1088. or. [11. lib., 026. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Abaurrepea, Eguberri]: Yauna yaio beita Beleneko irian. Beleneko iria ¡zure doiaren andia! [...] Eridenen dugu eidenen guzien Yauna Belenen, goazen guziok Belenera Jesusen adoratzera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0934. zkia., II. lib., 1089. or. [11. lib., 027. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Garralda, Eguberri II]: guzien yauna yaio beita Belenko bidean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0935. zkia., II. lib., 1090. or. [11. lib., 028. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Orbaizeta, Eguberri III]: eriden dut guzien yauna Belenen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0936. zkia., II. lib., 1090. or. [11. lib., 028. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Jaurrieta, Eguberri IV]: goazen guziok Belenera Jesusen adoratzera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0943. zkia., II. lib., 1098. or. [11. lib., 036. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Hernani, Erregeak datoz]: Erregeak datoz presaz Belena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0945. zkia., II. lib., 1100. or. [11. lib., 038. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Elgoibar, Estalpe zar batean]: Estalpe zar batean Belengourian gure Jauna yaio zan gabon gaberdian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0949. zkia., II. lib., 1103. or. [11. lib., 041. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Otxandio, Goazen goazen]: Goazen, goazen Belenere zar eta gazte guztiok
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0950. zkia., II. lib., 1104. or. [11. lib., 042. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Hernani, Goazen goazen korrika]: Goazen goazen korrika Belena mendiak barrena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0951. zkia., II. lib., 1105. or. [11. lib., 043. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Zeanuri, Iaio da]: portale triste baten Belengo urian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0952. zkia., II. lib., 1106. or. [11. lib., 044. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Otxandio, Jesus Ave Maria]: pekatariokaiti jaio da Belenen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0953. zkia., II. lib., 1107. or. [11. lib., 045. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Arraioz, Jesus gurea]: Meltxor, Gaspar ta Baltasar Belengo portaleetan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0956. zkia., II. lib., 1109. or. [11. lib., 047. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Altsasu, Josepe ta maria]: yoan ziran Belenera gaurko gabarekin. Belenen etxe batean yo dituzte ateak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0958. zkia., II. lib., 1110. or. [11. lib., 048. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Lekeitio, Iru Errege]: Iru Errege datoz Orientetikan Belenera [...] Eldu zireanean Belengo erriko portalera [...] agindu eban ilteko inozente guztiak Belengo errian. ¡Ai ze negar andiak orduan Belenen eukezen!
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0959. zkia., II. lib., 1112. or. [11. lib., 050. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Zumaia, Iru errege marruakoak]: lru Errege Marruakoak jetxi dira Belena. Belena joanda esan zioten gazteenari zarrenak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0961. zkia., II. lib., 1114. or. [11. lib., 052. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Mutriku, Izarrak irtetzen du]: goazen Belena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0964. zkia., II. lib., 1117. or. [11. lib., 055. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Otsagabia, Kristo sortzen duzu]: goazen guztiok gaur Belenera Jesusen adoratzera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0965. zkia., II. lib., 1118. or. [11. lib., 056. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Lekeitio, Maria Jesus]: Orra nun daukazun Belengo portalean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • beleren - (1921-1925) AZK.CPV , 0972. zkia., II. lib., 1125. or. [11. lib., 063. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Ibarruri, Ortixik gora]: Belerengo urian [...] da bai Belenen da bai Belenen jaio da
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belen - (1921-1925) AZK.CPV , 0997. zkia., II. lib., 1148. or. [11. lib., 086. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Hernani, Zapata txuriak]: Erregeak datoz presaz Belena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • belengo haurtxoa - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 147, 168. or.
  (...)
  Jesus jaioberriaz ari da
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • beleneko - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 73, 74. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • belenen - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 74. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • belenera - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 74. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • belengo - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 116, 147, 168. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • belén: belen edo betleem - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1061. or.
  (...)
  Lehenengoa batez ere Hegoaldeko tradizioan erabiltzen da, eta bigarrena batez ere Iparraldekoan. Lat. Bethlehem, fr. Bethléem
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: SAR.EEF

 • bethléem. ik. belén - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1061. or.

  Qué:
  Dónde:
  Origen: SAR.EEF

 • Betleem: betleemdar - (2005) ARAUA.147 , 3. or.
  (...)
  Bethleem / Bethlehem / Bethlem (latina); Belén (gaztelania); Bethléem (frantsesa); Bethlehem (ingelesa)
  (...)

  Qué: Antzinateko hiria
  Dónde: Erromatar Inperioa
  Origen: ARAUA.147

 • Betleem - (2011) ARAUA.164 , 9. or.
  (...)
  Belén (gaztelania); Bethléem (frantsesa); Bethlehem (ingelesa). Jatorrizkoak: بيت لحم [transliterazioa: Bayt Laḥm] (arabiera) / בית לחם (hebreera)
  (...)

  Qué: Hiria
  Dónde: Palestina
  Origen: ARAUA.164

 

 • Arabiera: بيت لحم [transliterazioa: Bayt Laḥm] / Hebreera: בית לחם (propio)
 • Belén (español)
 • Bethléem (francés)
 • Bethlehem (inglés)
 • Bethleem, Bethlehem, Bethlem (clásico)
UTM:

				
Coordenadas:
Lon.35º11'29"E - Lat.32º44'3"N

Cartografía:

Sede principal

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Centro de Investigación

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Sedes

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Asociación

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper