- Ayuda

*: Reemplazar uno o más caracteres
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Reemplazar un solo caracter
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Ozeano Atlantikoa - Lugares - EODA

Ozeano Atlantikoa (-a) (Océano)

Entidad:
Itsasaldea/Itsasoa
Normativización:
norma de la Academia 
Dónde: Afrika, Amerika, Europa
Localizaciones:
 • océan atlantique - (1863) RAY.DTBP , introduction I
  (...)
  Le département des Basses-Pyrénées est borné au N. par les départements du Gers et des Landes, à l'E. par celui des Hautes-Pyrénées, au S. et au S. O. par l'Aragon et la Navarre espagnole, à l'O. par l'Océan Atlantique (golfe de Gascogne). Il est situé entre le 42º et le 44º degré de latitude septentrionale, le 2º et le 5º degré de longitude occidentale du méridien de Paris
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde: Europa
  Origen: RAY.DTBP

 • atlantiko - (1908 [1962, 1995]) DRPLV , V, 248. or.
  (...)
  Atlantiko-ra atera ta jo zuten Cádiz, Las Palmas, El Cabo, Buena Esperanza-ko itxas muturra igaro ta Durban (Natal), F. Goñi [9. oin oharra: Cfr. Franzisko Goñi S.l., Lurdes-ko gertaerak -Ama Birjiñaren agertzeak eta gañerako Lurdes-ko gertaera gogoangarriak, Zarautz 1962 (Lehenengo edizioa Durangon egin zen 1908 urtean)], 12 orr.
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • atlantiko - (1950 [1995]) DRPLV , V, 248. or.
  (...)
  Ordun erabaki zun Atlantiko utzi ta Pazifiko'tik astea. J. A. Irazusta [8. oin oharra: Cfr. Irazusta'tar Jon Andoni, Bizia garratza da..., Buenos Aires 1950], 74 orr.
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • transatlantikoan - (1958 [1981, 1995]) DRPLV , V, 246. or.
  (...)
  [lmanol Berriatua, Itsasoa eta ni (Euskaltzaindiaren oinarrizko euskararako batzordea), Bilbao 1981] Hauxe esan zidan fraide gazte harek, arratsalde hartan, Montserrat transatlantikoan Espainiarantz gentozela, 30 orr. [4. oin oharra: Bermeo-n, 1958-ko urriaren 28-an]
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • transatlantikoko - (1960 [1981, 1995]) DRPLV , V, 247. or.
  (...)
  [lmanol Berriatua, Itsasoa eta ni (Euskaltzaindiaren oinarrizko euskararako batzordea), Bilbao 1981] Beste behin, neuk ere irratiz hitz egin nuen Ciudad de Oviedo transatlantikoko kapelauarekin, 53 orr. [5. oin oharra: Dakar, 1060-ko [sic 1960] otsailaren 25-ean]
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • transatlantikoa - (1960 [1981, 1995]) DRPLV , V, 247. or.
  (...)
  [lmanol Berriatua, Itsasoa eta ni (Euskaltzaindiaren oinarrizko euskararako batzordea), Bilbao 1981] Albo albotik pasatu zitzaigun Begoña transatlantikoa. 64 orr. [6. oin oharra: Dakar, 1960-ko abenduaren 1-ean]
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • atlantikoaren erdian - (1963 [1981, 1995]) DRPLV , V, 246. or.
  (...)
  ATLANTIKO HITZA AITA IMANOL BERRIATUA-REN TEXTUETAN: // Atzo utzi zenidan Aita Berriatua-ren liburua irakurri dut [2. oin oharra: lmanol Berriatua, Itsasoa eta ni (Euskaltzaindiaren oinarrizko euskararako batzordea), Bilbao 1981], eta Atlantiko hitzaz hurrengo hau atera dut bertatik: // Egun hartan, arrantzu ona egin genuen; eta gu trankil, geure intxaur oskolean, Atlantikoaren erdian. 144 orr. [3. oin oharra: Freetownen, 1963-ko urtarrilaren 12-an]
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • atlántico, océano: atlantiar ozeano - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1059. or.

  Qué:
  Dónde:
  Origen: SAR.EEF

 • atlantiar ozeanoa - (1991) EG.PAL.GD , 152
  (...)
  Océano Atlántico (gazt.); Atlantiar Ozeanoa (eusk.); Océan Atlantique (fr.).
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: EG.PAL.GD

 • atlántico - (1991) JIM.ESTN , 178. or.
  (...)
  XVI. Pamplona y sus nombres [en Fontes Linguae Vasconum, XXIII, núm. 57 (1991), Pamplona: Gobierno de Navarra, pp. 55-76] […] 2.3. Bambaluna (en árabe, siglo X) Al-Himyari mencionó a Bambaluna como ciudad de al-Ándalus. Se encuentra en medio de altas montañas y valles profundos, está poco favorecida por la naturaleza. Sus habitantes son pobres, no comen suficientemente y se dedican al bandidaje. La mayoría hablan vasco, lo cual les hace incomprensibles. Sus caballos tienen las pezuñas muy duras, por la aspereza de su comarca. Hay gentes de este país que viven en el norte, a orillas del Atlántico.619 [AL-HIMYARI, 1963, núm. 1, p. 199]
  (...)

  Qué: Itsasoa
  Dónde:
  Origen: JIM.ESTN

 • atlantiko ozeanora - (1993 [1995]) DRPLV , V, 247. or.
  (...)
  Europa hiztegia delakoak ere, Bilbao 1993 [Bostak bat lantaldearena], ozeano hitzari dagokion lekuan hurrengo hau dio: Euskal Herriko itsasaldea Atlantiko ozeanora begira dago
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • Ozeano Atlantikoa - (1995) ARAUZ.052 , Euskera, XL (1995, 2-3), 968. or.

  Qué: Itsasoa
  Dónde:
  Origen: ARAUZ.052

 • atlantiko - (1995) DRPLV , V, 408. or.
  (...)
  Eta azkenik soneto bat entzun gabe ez zaituztet agurtuko. // Euskal Herri gurea Trinitatea // mysterioz bezala: hiru pertsonak // aurpegia desberdin, euskal gizonak // bakarra den herrian borondatea. // Nafarroa hegoan gogoz betea. // Zuberoa Lapurdik izena alfer, // Frantziako legean ez dira ezer, // Atlantiko aldean sendo katea. // País Vasco-Euskadi azalez eder, // lehen hiru zirenak estatutu bat, // badakarkigu kemen borrokarier. // Etsaiak baitu mytho fetitxezko bat // orain hirutan gaude zazpitarikan. // Guk triangulu traketsa t'euskaldunok bat. // Gure trianguluaren hypotenusa zein den biz argitu. Hala biz, eta agur guztioi
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • (ozeano) atlantikoa, atlantiar(ra), atlantiar ozeanoa - (1995) DRPLV , V, 243-247. or.
  (...)
  OZEANO ATLANTIKOA EDO ATLANTIKOA HUTSIK, ETA EZ ATLANTIAR OZEANOA, ETA EZTA ERE ATLANTIARRA // Euskal Akademian 1995 urteko maiatzaren 22-an sarrera emana, eta Euskaldunon Egunkaria-n maiatzaren 26-an argitaratua. // Greko klassikoz ----- adjektivoa ozeano ezagunaren izenarekin loturik agertzen da, eta ------- izen proprioaren adjektivizazio normal-arrunta besterik ez da, -ikos, -e, -on, berrekailua daramala, hura grekoen theogonia primitivoko jainkoa baita, izan-ere zeruko kolumnak sostengatzen dituena, eta beste alde batetik Afrika-ko mendia, jainkoarekin identifikatua, zeinen gentilizioa pluralez -------- [Átlantes, -on (hoi)] baita grekoz. Hitz horiek latinera Atlanticus, -a, -um, modura, alde batetik, eta Atlas, -antis, bestetik, pasatu ziren, pluralez gentilizio erara Atlantes, -um. // Euskaraz erabiltzeko Atlantiko hitza hartzea da normala, eta modu honetara sekula bestelako problemarik ez zatekeen sortuko, ingelesean, frantsesean edo gaztelanian, konparazio baterako, sortu ez den bezala. Kontuan izan behar da, gainera, Grezian bertan garai zaharretan hasirik Atlantiko hitza izen proprio bilakaturikoa dela. // Ez ote da bidezkoa euskaldun batentzat Atlantikoko uretan halako eta halako arrainak bizi dira erraitea, eta ez Atlantiarreko uretan halako eta halako arrainak bizi dira? Azkenengo hau bitxi eta gogor egiten da edonorentzat, eta era horretakorik ez du inolatan ere Euskal Herriko itsas gizonek erran ohi, itsasaldeko populua aipatzearren, eta ezta emakumek ere. Zertan ari gara? Eta beste alde batetik Atlantiar hitza Atlantiko formaren ordain zehatza al da? Ene ustez inondik ere ez da, argi eta garbi erranik. // Badirudi hitz hori bortxazko bidean abiaturik lehenengo aldiz bihurritu zuen zerebro arbinak -(t)ar berrekailu gentilizioen sortzaile dena itsatsi ziola thema bati, Atlanti-besterik ezin izan daitekeen thema bati, ez Atlas, eta ez Atlante-ri, noski. Ezin geldi naiteke, ordea, erran gabe grekoz -------- ez dela berez gentilizio, eta ezta latinez erabiltzen zena ere, eta ondorioz ezta ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz ere, eta abar. Hitz horrek erran nahi duena adierazteko euskaraz formarik hurbilena Atlasen(a), edota Atlanteren(a) litzateke, hura nondik hartzen dugun, nominativotik edota zeharkako kasutik, eta baita-ere Atlasi dagokiona edota Atlanteri dagokiona. Gentilizioak, berez, jendeari besterik ez dagozkio, eta ez jende ez denari, -extensioz portu frantsesa edo hizkuntza frantsesa modukoetara ere zabaltzen da-, eta izan-ere Ozeano Atlantikoa erraiten dugunean ez gara pertsonez ari, itsaso zabal batez baizik, eta ezta Pyrénées-Atlantiques / Pyreneo Atlantikoak erraiten dugunean ere, Atlantiko aldeko mendi-katea handiaz baizik, eta zehatzago oraindik frantsesek, eta ez guk, bere gisara sorturiko departamentu baten izen proprioa denaz baizik, ez Pirinio Atlantiarrak, ez baita egoki, alde batera utzirik hitzen jatorrian zer dagoen -ikus grekozko ---------- ‘Urano-ren eta Gea-ren semea' alde batetik, eta 'itsaso zabala' bestetik, latinez Oceanus, -i-. // Eta ez dit balio erran diezadaten, entzun izan dudan moduan, Atlantiar hitza hainbat liburutan zabaldurik dabilela, eta aldatzeak kostu handia dakarrenez gero hala utzi behar dela, eta exotoponymiazko zerrendak moldatzeko erabili den Philosophia halako eta halako dela, zeren nik neuk arau horretako philosophia pedestrerik ez baitut ontzat hartzen. Izan-ere gaizki eginiko gauzak ez dute preskripziorik sortzen zuzen ez ditezen, inor salatzen duenik agertzen den bitartean, eta nik neuk hementxe bertan salatzen dut zergak ordainduarren honezaz hitz egiten ere ausartzen ez den itsasaldeko populu leberraren izenean, eta batez-ere neure izenean, uste baitut kultura-iturri sakon eta artezak ez direla inola-ere arbuiatu behar, bultzatu eta hedatu baizik, horretarako nekea hartu behar bada ere. Gure hizkuntza zaharra tradizioz sendo gorde duen edozenbat euskaldun gure aldetik erdi ahantzirikok benetan eskertuko digu. // Bilbao 1995-V-22. // Post scriptum: // 1. Alemanez Atlantischer Ozean erraiten da ingelesez Atlantic Ocean, frantsesez Océan Atlantique, eta gaztelaniaz Océano Atlántico dena, baina Atlantischer forma ez da inondik ere gentilizioa, grekozko formaren baliokidea baizik. Beste alde batetik alemanez, erran dena gora behera, Pyrénées-Atlantiques erabiltzen da frantsesezko izen proprioa den bezala-bezalaxe errespetaturik, ingelesez ere egiten den modu berberean. // Ozeano Atlantikoa multzoarekin gertatzen den gauza bera gertatzen da Ozeano Arktikoa izen proprioaren zentzua adierazteko Arktiar Ozeanoa eran emanik batzuk konsakratu nahi luketen formarekin. // Grekoz ------- 'hartza' da alde batetik, eta 'nortea' bestetik, nortea markatzen duten izar-multzo ezagunen izena baita, hau da, nagusia eta tipia, eta ---------- bere adjektivizazioa da, --------- formaren kasuan bezala. // Arrazoi horregatik alemanez Nordpolar Meer erraiten da ingelesez Arctic Ocean, frantsesez Océan Glacial Arctique, eta gaztelaniaz Océano Glacial Artico erara emaiten den gauza bera adierazteko. Eta hypothetikoki gu Nordiko hitza zimendu harturik Arktiko forman oinarrituriko Arktiar delakoaren bidetik joka bagintez, nola moldatu beharko genduke Ozeano Arktikoa-ren forma bihurritu berria? Erantzuna berezkoa da: *Nordiar Ozeanoa. Inork ezin ontzat har dezakeen iratxo bat besterik ez. // Grekozkoa euskarara itzuli nahi balitz Hartz Ozeanoa edo Hartzaren Ozeanoa litzateke, eta euskarazko ifar forma oinarri hartuz gero Ifarreko Ozeanoa, eta norte hartzen bada, itsastarren artean ohi den moduan, Norteko Ozeanoa. Baina ez dut uste bide horretara jotzea beharrezko denik, kanpora begirako izen homologagarriak erabiltzea hobe dela uste baitut. Ozeano Arktikoa multzoak ez du inorentzat inolako problemarik sortzen, greko klassikotiko bete-betea izaiteaz gainera. // 2. Alfonso Irigoien -Trenbideko etorbidea, 2-5º B - 48013 BILBAO. // Bilbao 1995-V-30. Jose Luis Lizundia jauna - BILBAO. Agur: Honekin batera doakizu Euskaldunon Egunkaria-n maiatzaren 26-an argitara emaniko "Ozeano Atlantikoa edo Atlantikoa hutsik eta ez Atlantiar Ozeanoa" titulupekoaren xerokopia, agerturiko egun berean irakurtzeko aukerarik izan ez zenduela erran baitzenidan atzo. Patxi Petrirena-ren alboko kommentarioetan irakur daitekeenez nik proposatzen dudana bat dator Egunkarikoen erabilerarekin, eta baita-ere Lur Entziklopediakoenarekin. Badakizu Lur Entziklopedian Atlantiko Ozeanoa emaiten dutela, eta Artiko Ozeanoa [1. oin oharra: Lur Hiztegi Entziklopedikoa, Bilbao 1991-1994, ikus Ozeano, Artiko Ozeanoa, eta Atlantiko Ozeanoa sarrerak], atzo Azkue Bibliothekan eskaturiko tomoan ikusi ahal izan genduenez, eta erabat harritzen nau Ibon Sarasola maiatzaren 26-an eginiko Heleta-ko batzarrean Atlantiar formaren alde sutsu agertu izanak, zeren apirilaren 27-ko Euskaldunon Egunkaria-n berari eginiko elkarrizketan erraiten baitu: "Abuztu oso bat Lur argitaletxearen entziklopediako testuak begiratzen eta zuzentzen pasatu zuela", eta ez diola barkatzen "hainbat jenderi -edo pertsona bati zehazki- nik ezer egin gabe sinadura jarri nuela esan izana". Zer gertatzen zaio? Haizeak egun batean alde batera eragiten diola eta beste batean bestera, momentuko komenentzien araura? Horrelako oinarri ahul sophismaz horniturikoaren bidetik ez goazke urrun, nahiz-eta zimentarri sendoa izaitearen plantak besteen aurrean aspertu arte egiten saiatzen den, bere lagunen komplazentziaz, eta batzutan bat-batean eta itsumustuan refiexio gehiegirik gabe botoetara jotzera bultzatzen den, inoiz aurreko bideekiko koherentzia galdurik ondorioetan. Izan-ere ezagupide sakonen egia ez da botoen bidez erdiesten, zeren hypothesi horren araura politikorik abilena munduko gai guztietan jakituriarik handienaren jabe bailitzateke, baina hori ez luke sinetsiko inork, ezta botorik gehien bere alde lukeen politikoak berak ere, burutik egin ez bazaio -Ceaucescu moduko batek agian bai- [...] Badirateke beste autore batzu ere bide berari jarraikitzen zaizkionak, baina momentu honetararte ez dut hurrengo hauek baizik ikusmiratzeko aukerarik izan, inolako aipamenen berri erdietsi gabe: // Itsasoko Nabigazionearen XVII mendeko liburuan [7. oin oharra: Libvrv hau da jxasoco nabigacionecoa, Martin de Hoyarzabalec egiña [sic] francezez, eta Piarres Detcheverry, edo Dorrec escararat emana, Bayonan 1677 (Txertoa-k Donostian 1985 urtean argitara emaniko faksimilezko edizioa ere bada)] itxura guztien araura ez da Ozeano Atlantikorik inola ere aipatzen. Izan-ere, eskualde bakoitzeko itsasaldearen gora beheren kontu zehatza besterik ez da emaiten liburuaren hasieratik amaieraraino. Hala-ere agian zehatzago begiratu beharko litzateke begiratu dudan baino, bada-ezpada-ere. // Dechepare-k, Leiçarraga-k eta Axularrek ere ez dute ezer aipatzen XVI-XVII mendeetan. // Ziur egon gintezke, alabaina, Atlantiar formarik ez dugula batere aurkituko azken urteotako textuak baino lehenagokoetan, Aita Berriatua-ren kasuan gorago ikusi den bezala. Izan-ere, gure egunotako phenomeno honek ez du zer ikusirik gerra aurreko purismoaren iturriekin, purista moduan agertu nahi ez lukeen izkutuko purismo hybrido berri lexikoari dagokion batekin baizik, era berean euskaldunen tradiziozko ohitura errotuetarik ate. Besterik gabe, bihotzez, Alfonso Irigoien
  (...)

  Qué: Ozeanoa
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • Ozeano Atlantikoa - (2012) ARAUA.052 , 279. or.

  Qué: Itsasoa
  Dónde: Europa, Afrika, Amerika
  Origen: ARAUA.052

 

 • Océano Atlántico (español)
UTM:

				
Coordenadas:
Lon.34º41'19"W - Lat.11º58'49"N

Cartografía:

Sede principal

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Centro de Investigación

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Sedes

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Asociación

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper