- Ayuda

*: Reemplazar uno o más caracteres
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Reemplazar un solo caracter
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Europa - Lugares - EODA

Europa (Continente)

Entidad:
Antolakuntza/Kontinentea
Gentilicio:
europar 
Normativización:
norma de la Academia 
Dónde: Lurra
Localizaciones:
 • europa - (1630) EZ.Noel , 176
  (...)
  Zuri zordun zaitzu *Europa *Calviñek nahasia, zuri *Amerika, zuri bazter zabal *Asia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europaeorum - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  europaeorum (I, XI. kap., 036. orr. [0553. orr.]) // europeorum (I, XII. kap., 037. orr. [0554. orr.])
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: O.NUV

 • europa - (1712) ES.GG , 389
  (...)
  *Europa daritzan gure alderdi hunetako zathi hau huzi eta eman zioen *Japhet bere semeari, egiten zuelarik alderdi hunetako buruzagi, jabe eta nausi
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1712) ES.EHast , 126
  (...)
  Ordea hemendik eztezazula pentsa, mintzo naizela eskualdun bezala pasionez, ez eta ere lausenguz: zeren gauza hala denak lausengurik, ez itxurapenezko bernizadurarik ezbaitu onhesten: aitzitik egiteko hunen gainean bat bederak baluke materiarik aski, hainitz liburu handiren iskiribatzeko, lekhuko dira *Europa guztia, *Asia, *Afrika, eta *Amerika
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1760+) Mb.IArg1 , 195
  (...)
  Izandu zituen irur-ogei ta amar ger-aldi *Alemaniko herejeekin, *Constantinoplako Turkoekin, *Afrikako Mairu belzaranekin ta *Europako Erregeekin
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europaren - (1785) Egiat , 196
  (...)
  Judioak diradiala bere lege zaharretan egon ta *J *Ken harmak vkhatv, Mahometanak sorthv ta theologiaren aharrek *Europaren bi herenak *Lutheren, *Calvinen ta zonbait berze maradikatien herejiaz bethe hor ziradian obra hongarri hen langiliak, diradeia erran
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 930
  (...)
  Ikusiren dvzie *Costantin *Costantinobako enperadoria, nula phartitvren dien *Europako lvr gvzia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 930
  (...)
  *Leon aita saintiak *Charlemaigna enperadore koruatvren *Europako lvr ororen bvrvzagitv izan ziren
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • uropa - (1800+) Xarlem , 601
  (...)
  Eta orhit edvki gure aita zenaren bizizia, nula garaitv zian *Uropa gvzia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 859
  (...)
  *Jesusen kvrvtxia *Europa orotan lantatv *Js *Chen legia behar beitvgv hedatv
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 864
  (...)
  Enperadore zirateke okzidente orotako, *Constantio lvrrez kanpo *Europa orotako
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • uropako - (1800+) Xarlem , 649
  (...)
  Vrhe eta zilhar franko badik *Navarrako erregiak *Uropako prinzeki aldiz dvk adiskide handiak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • uropako - (1800+) Xarlem , 649
  (...)
  Pensa *Charlemaignaren badianez beldvrrik Ikaran edvkitzen zitik *Uropako jentik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1800+) Xarlem , 867
  (...)
  *Europan eta *Asian beitateke pvblikatv *Charlemaigna enperadore beita izentatv
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 867
  (...)
  Ordre emaiten dere *Europako prinze orori, jin behar diela *Eroumara uhure emaitera prinze hari
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 608
  (...)
  Zunbait prinzesa baliz *Europako lurretan, errege zunbaiten alhaba ene adinekuetan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1800+) Xarlem , 609
  (...)
  Sira errege alhabarik eztvzv *Europan khiristi denetarik ihun ere haietan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 609
  (...)
  Eztiat nahi ez ezari *Francia trublian, relijionia gal erazi *Europako lvrrian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 731
  (...)
  Ikaran advkizen dv *Europako lvr gvzia ezpeizaio vdvri, badela haren paria
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 829
  (...)
  *Charlemaigna puisant dvzv, *Europako gehien
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 872
  (...)
  Partaga deazgvn orai *Europako resuma, zv orienteko eta ni okzidenteko enperadore beikira
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 616
  (...)
  *Franziako inperatriza zirate izentatv *Europa oro ikaran *Charlemaignak etxekiren dv
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 914
  (...)
  Egin zian gerla handirik vskaldvn hiri orotan, *Js-Chen legia ezari *Europako lur orotan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 597
  (...)
  ikaran edvki beitzian sarrasien erregia *Autricha eta *Languedoc *Europa gvzia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1809) Dh , 232
  (...)
  Badiruri pairamenez mintzo den kapitulua borhatu behar dela *Europako ebanjeliotik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1816) fB.Ic1 , 903
  (...)
  Erri zorijoneko oneek badira txito entzute andikuak, bai *Europan, ta bai ezauten dan mundu zabalian eureen jakiturijan, lege gintzaan, asmo-barrijeetan, alkar-zaintzaan, gerta-gintzaan, sendotasunian, iraunzalian, odol nobliari, ta berbako izatian; oraindino argijako, ikusgarrijago, ta entzunago da dira, zeruko sinistute zuzenian, Ebanjelijo santuko esanian, kritindadeko erakutsi garbijan, eleisa santiaren egin biarreen osotasunian, arimeen onerako oitura jakinak, ta zeruti jatsijak gordeetan, ta izate bakarreko, ta iru personagazko Jaungoiko egijazkua, *Jesus, geure betiko ditxa ona gaiti gizon egina, onen Ama Birjina guztiz santia, ta maitegarrija, aingerubak, ta santubak, guztiai, a bakotxari jagokuen, ta eleisa ama santiak beti erakutsi daben, nai prestagaz, zalagaz, humildiagaz, zintzuagaz, ta esker onekuagaz ondreetan, serbiduten, ta maitetuten
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1821) Monho , 64
  (...)
  Mundu hunen hastapenetik Gure egunetaraino *Kain infamearen ganik Ez da jautsi *Pinet baino Munstro itsusiagorik, *Robespierre eta *Jourdan Gizonen etsaiez landan Ez *Frantzian, ez *Europan Hain fama gaixtoagorik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1838) MarIl , 123
  (...)
  Laster hedatu zen debozione hori *Europa guzian, eta egin zituen ongirik espantagarrienak eta ezin khondatuzkoak, eta, egun oroz, egiten ditu oraino, Exerzizio saindu hori, mende huntako barriamendu eta lazakeriaren kontra, begiratua den tokietan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • uropan - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 522. or.
  (...)
  *Parisen Musde *Legouvé, obrak ageri dirade aita zela mvndian zeno, liburu famus egile eta semia bersulari, *uropan parerrik gabe
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1842) It.Fab , 202
  (...)
  Bildu dezu, *Inazio, munduan, arritzeko moduan, jendea fede biziz betea, jende jakintsua eta indartsua, beti dabillena gerretan aurrena, Elizaren etsaiak billatzen, topatu ta garaitzen; dituzu anaiak gerra egin naiak, da oien legea etsai garaitzea; oiek ditu bere defensoreak fedeak; dirade ezagun, dabiltza gau t'egun *Europan, *Asian, *Afrik'*Amerikan; idorrez, itsasoz dijoaz ta datoz; dabiltza nekean indio tartean edo naiz kortean manera berean beti pelean, bizitzak dirauen artean, beti-beti pelean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1847) Izt.C , 159
  (...)
  *Gipuzkoako loretoki eder txukunki apainduetan arkitzen dira, *Europa osoan arki al ditezkean mueta guztietakoak, aiñ bitoreak, ikusgarriak, eta usai gozodunak, nola beste edozein lekutakoak; eta gizonaren laguntzaren bidez ugaritzen diran berar begitango oezaz gañera da *Gipuzkoako mugape guztia berenez bertan jaiotako lore eder kolore askotakoakin txit ondo janzia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europaz - (1847) Izt.C , 160
  (...)
  Erri onetan arkitzen dira *Asiatik, *Siriatik, *Armenia, *Ejipto, eta beste Probinzia *Europaz kanpokoetatik nekez eskuratutako landare mueta asko, bertako lurrak ondo arturik, eder ta galant, sasoirik oberenekoak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1847) Izt.C , 23
  (...)
  *Gipuzkoako Probinzia guztiz Argidotar, eta txit Leiala arkitzen da *Europan, *Españako Erresuma andiaren zatirik aurrenengoa; zeñak betetzen deban, Erresuma luze onek ifarralderontz daukan bukaerako muga ingurua
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1847) Izt.C , 162
  (...)
  *Europaz kanpoko Erresumarik izendatuenetan gauza begitangoen billa zebillen gizon andizki *Franziako batek ekarri izan zituen, beste gauza geiagorekin batean, landare ikusgarri batzuk *Persiatik, *Europa guztian alakorik arkitzen etzalako ustean: eta sinitspen oso bete onetan erregalatu ere ziozkan Errege *Franziakoari
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europaz - (1847) Izt.C , 162
  (...)
  *Europaz kanpoko Erresumarik izendatuenetan gauza begitangoen billa zebillen gizon andizki *Franziako batek ekarri izan zituen, beste gauza geiagorekin batean, landare ikusgarri batzuk *Persiatik, *Europa guztian alakorik arkitzen etzalako ustean: eta sinitspen oso bete onetan erregalatu ere ziozkan Errege *Franziakoari
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1847) Izt.C , 164
  (...)
  Au enzutean irazeki zitzaion *Irizar jaunari su ta gar, eta bere berotasunarekin eraso zion goien bean maizter zintzoari, asmatu-al guztia esanaz; Ea uste al zeban *Beasaingo mugapean, ez ezik, *Europa osoan ere arkitu al zitekean aren landarea bezalakorik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1847) Izt.C , 127
  (...)
  Milla sei eun eta irurogeigarren urtean *Pasaian egiña zan, *Europa guztian ondo ezaguna izan zan qq milla bost eun ogei ta bi toneladakoa; eta au ikustera etorri izan zan *Felipe IVgarrena *Madrilletik beste eginkizunik bage
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1847) Izt.C , 72
  (...)
  Meatze au arkitzen da klera gorri batean, aiñ aberatsa, ezik, ateratzen dan menasta guztiak ematen du euneko berrogei alzairu garbi piña, *Europa guztian dan oberentzat ezaguturik dagoana, gizon jakinduria andikoen autormenaren bidez
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1847) Izt.C , 128
  (...)
  *Europa guztian aomen andikoa izandu dan ontzi oroitpengarri onen barriak emango ditut zearo, garbi eta zuzenkiro, Gipuzkoatarrak itsasoz egindako guda gogor portitzen azaldurako Kapituluan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1847) Izt.C , 75
  (...)
  Onenbeste meatze ain toki gitxian Nola arkitzen diran gure Probinzian; Engañatzen ez banaiz nere iritzian, Ez dira topatuko *Europa guzian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1847) Izt.C , 231
  (...)
  Erakutsi ere ziran paper pilla andi bat Euskarari zegokiona berak biribillatua; esaten zidalarik, ezen, *Europako gizon jakinti asko jarri zaiozkala begira itzkuntza oni, eta orain aldian igo bearra dala Euskara odeiaz goiti, edo botako dutela arras beera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1850) AA3 , 432
  (...)
  Itz onek *Asia, *Afrika, ta *Europa ipiñi zuan *Jesu-Kristoren legean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europara - (1850) AA3 , 435
  (...)
  Atoz *Europara, ekusiko dezu *Rusia, *Prusia, *Olanda, ta *Ingalterra herejiaren azpian, len gure Erlijio Santan bizi baziran-ere
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1850) AA3 , 271
  (...)
  Zenbat *Asian, *Afrikan, *Amerikan, ta *Europan bertan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1853) Hb.Esk , 10
  (...)
  Hek dute adirazten Iberiar zela *Europan lehen sorthu, populu bezala; Hura dute kausitu *Pirenen gainean, Nihoren iduriko, zahar seinalean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1853) Hb.Esk , 11
  (...)
  Asko hitz hekienik zuenean aitzen, Aria handiena zioten kausitzen: Batzuk ala bertzeak, hark uste zirela, *Europa guziaren arbaso bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1853) Hb.Esk , 12
  (...)
  Balinbada oraino sinhets ez dukenik Eskaldunen sortzea *Europan lehenik, Eskarak menditarat nondik nola yo du
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1853) Hb.Esk , 82
  (...)
  Erran nezake kasik *Europan lehena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europan - (1853) Hb.Esk , 17
  (...)
  Dugun beraz guziek maita *Iberia, Erresuma *Europan lehen ageria; Deusek ez du bihotza hala kilikatzen, Nola yaio tokiak, bada ezagutzen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1853) Hb.Esk , 23
  (...)
  Hainitz gerlek *Europa, hiru mila urthez, Gorritu izan dute odolezko gaiez
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europarat - (1853) Hb.Esk , 48
  (...)
  Lau ehun eta seian barbaro hedoiak *Europarat ixuri bere uren gaiak; *Estilikonek zuen ideki bidea, Berritz abiarazi berlako heldea
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europako - (1853) Hb.Esk , 9
  (...)
  Hamabortz ehun urthe doiean duela, Munduan nihork yakin Fransesik bazela; *Europako yendea betantsu agertu; Bastarten iduriko, aitarik ez kaustu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • europa - (1921-1925) AZK.CPV , 0668. zkia., II. lib., 0789. or. [08. lib., 064. or.]
  (...)
  Leku-izena [ZU, Oihaneko zühainetan]: Europako populuetan famaturik üskalduna
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: AZK.CPV

 • europara - (1934 [1995]) DRPLV , V, 347. or.
  (...)
  Diccionario Retana delakoan, beste alde batetik, zeozer biltzen da Argia Egutegi, 1934, 94, aipaturik: Kristobal Kolon'ek lenbiziko aldiz Amerikatik ekarri zuan (artoa) Europara. Turkian ba ote zan lendanik?
  (...)

  Qué: Kontinentea
  Dónde:
  Origen: DRPLV

 • europa - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 28, 33, 41, 48, 71, 108, 130, 161, 175, 228. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • europako - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 29, 130, 165. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • europan - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 26, 130. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: IÑ.SATR.PV

 • europa - (1974) LIZ.LUR , 36, 51, 58, 59. or.
  (...)
  Donostiak, Euskal Herriko hiririk ederrenetakoak, -bihar-etzietako Europa batean- gure Herriaren eremuko aministrazgo hiriburu izateko aukera bat ukan dezake, hortarako Gipuzkoaren hiriburutza Tolosari bihurtuaz […] Esteribar, berriz, Arga garaian [kokatua dago]; geopolitika zentzu pixka batekin, Nafarroa Behererako eta handik Lapurdi, Zuberoa eta Europarako bide izan behar luke […] Nafarroako Diputazioak dituen ahalmen asko gaur Europara begira jartzekotan ditu, eta ezin du bere lehengo merinaldearen hiriburua ahazturik utzi, Europarako bidean […] Nafarroa, Euskal Herritik Europara sartzeko eskualderik egokiena da. Bertako herri gizonek eta Iruñekoek badute hortan lanik
  (...)

  Qué: Kontinentea
  Dónde:
  Origen: LIZ.LUR

 • europa - (1990) JIM.ESTN , 156. or.
  (...)
  XIV. ¿El nombre vasco de Los Arcos según el Fuero de Estella? [en Fornes Linguae Vasconum, XXII, núm. 55 (1990), Pamplona: Gobierno de Navarra, pp. 55-63] […] 2. Toponimia en el fuero estelles de 1164 […] 2.2. Arkueta / Los Arcos […] El emplazamiento de la villa y su puente sobre el río Odrón, afluente del Ebro, confirma los argumentos lingüísticos. La construcción es de reducidas dimensiones pero importante. Permite a los peregrinos y viandantes salvar las aguas, que el autor del Calixtino considera letales, frente al portal de la muralla, por el que salen los caminos hacia Mués de la Berrueza, hacia Mendavia por Lazagurría, y la ruta jacobea que, desde Europa, por Estella, conduce al sepulcro de Compostela por Viana y Logroño. La elección del puente como referencia en el texto foral no es circunstancia trivial. Dada su situación al poniente de la villa de Los Arcos, indica que su población navarra estaba incluida dentro de la demarcación de la que los navarros de Estella podrían tomar testigos en sus juicios con los francos.
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: JIM.ESTN

 • europa - (1991) EG.PAL.GD , 143
  (...)
  Europa (gazt.); Europa (eusk.); Europe (fr.).
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: EG.PAL.GD

 • europa: europa - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1066. or.

  Qué:
  Dónde:
  Origen: SAR.EEF

 • Europa - (1995) ARAUA.051 , Euskera, XL (1995, 2-3), 967. or.
  (...)
  Herritar izena: europar
  (...)

  Qué: Kontinentea
  Dónde: Lurra
  Origen: ARAUA.051

 

 • Europa (español)
UTM:

				
Coordenadas:
Lon.22º35'13"E - Lat.48º7'39"N

Cartografía:

Sede principal

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Centro de Investigación

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Sedes

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Asociación

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper