Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Eskiula - Lekuak - EODA

Eskiula (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
eskiulatar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Zuberoa, Bearno
 • esqueles arnaldus guillelmi d’_ - (1356 [1914, 1966, 2011]) BEM.GUY , 396 [IKER.27, 384. or. (Indéterminés Soule)]
  (...)
  esqueles Arnaldus Guillelmi d’_, 1356 (Rec. Féod. 396), Esquiule?
  (...)

  Zer: Bizilaguna
  Non: Zuberoa, Eskiula (?)
  Jatorria: IKER.27

 • eskiulako - (1780) Mercy , 1
  (...)
  *Eskiulako Parropia Elizan, haren Konzepzionekuan ezaria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulako - (1780) Mercy , 5
  (...)
  Jakinik eraiki dvyela edo eraiki nahi lejitimoki eta Reglen arau, *Eskiulako Parropia Elizan, *Olorueko Diozesan, Konfraria bat, Andre Dona *Maria Eskapvlarikuaren izenaren pian, Gizon eta Emazte fidelenzat, bena ez halarik ere ofizio berhezi beraren, zoin Konfrai eta Konfraisek pratikatzen edo pratikatzeko desein beitvye, hanitz obra pietatezko eta Karitatezko; Gvk, amurekatik eta Konfraria horrek vkhen dezan egvn oroz emendio berririk, fidatzen girelarik Jinko photere oro dianaren miserikordian, eta Jondane *Phetiri eta *Paule Apostolu dohatsien indarrian, emaiten dvgv, gizon eta emazte fidel heben harat erran den Konfrarian har eraziren diren orori, Indvlgenzia osua edo pleniariua hartzeko egvnian, kondizionereki egiazki penitent, Kofesatvrik eta Sakramentv Saintia Komvnionian errezibitvrik direla
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulako - (1780) Mercy , 9
  (...)
  Gvk, ikhusirik heben gaiñeko letera Apostolikuak, permetitzen dvgv haien pvblikazionia *Eskiulako Parropia Elizan, *Olorueko gure Diozesan, edvkitzen dienaren Arau eta Elizak kostvmatv forman
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulako - (1780) Mercy , 11
  (...)
  Hartakoz *Eskiulako bizizalek bethi jarraikitzen edo kontinvatzen dielarik, Birjina Saintarenzat dien debozione berhezian, hersatv izan dvtvzv Aita Saintiari othoitzeko nahi deren eman erran den Bvla, eta obtenitv dizie azken setemereko laur-den egvnian, zoiñen zuri eskentzeko uhuria beitie, ene jauna, othoitzen zvtielarik ezinago vmilki, nahi dvzvn manhatv pvblikatv izan dadin, goza ahal ditian hartan diren abntailla eta frvtiez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulako - (1780) Mercy , 12
  (...)
  *Eskiulako parropiako fidel orori salbamentv eta benedikzione gure Jauna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulako - (1780) Mercy , 15
  (...)
  Egia horiez segvrtatvrik, arrazu horiez lehiatvrik eta sendimentv ezinago respetv, konfidanza, eta amurio sinzeruez Jinkuaren Ama Sakratiarenzat honkirik; suhetatzen gvnvke gvtarik jiten ahal den bezanbat, Zelvko Erreginarenzat debozioniaren emendatzia, hartakoz orhit dvgvlarik plazereki, *Etxebarne-Camou zien jaun erretoraren eta beste zonbait zien hartzekoren aldeti egin izan zaikun othoitze ezinago respetvz bethia, galthatzeko plazer dvgvn eraiki zien *Eskiulako elizan konfraria debota bat, Andere Dona *Maria Eskapvlarikuaren uhuretan: eman plazer dvgvn reglamentv, status eta manien pien, eta permetitzez erran den jaun erretorari edo beste aphez haren lekhian diratekian orori, sakramentv saintiaren benedizioniaren emaitia zien parropiako fideler hilabeteko bigarren igantez, Birjina taka gabiaren Konzepzionekuan, haren Anonziazioneko, *Mariaren Bihotz Sakratiaren, eta azkenian Birjina Saintaren sortzeko bestetan, segvrtatvrik holako establimentv bat *Mariaren uhuretan hanits balius datiala, haren adorazioniaren eta pietatiaren zien parropian emendatzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulako - (1780) Mercy , 15
  (...)
  Ezarri dvgv eta ezarten bethierekoz, orako hoiez, *Eskiulako zien parropia elizan, Andere Dona *Maria Eskapvlarikuaren izenaren pian, konfraria debota bat, gizon eta emaztenzat, diferenziarik gabe, estatv, grado, kondizione, ez ofizioren;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulako - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 388. or.
  (...)
  Khanderallv egvnin, Ekhiaren jelkh' phvtin, Jarri ginadin bidin: Ondoz ondo igaran *Eskiulako hegin, Lehenek egvrvki Ihasik' oihanin, Hitzak hala beikvntin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulan - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 496. or.
  (...)
  *Eskiulan Musde *Tiraz Plañuz entzvn ditit zvtzaz, Bethi zerbait galthoz zirela arranda beitvzv eskaz, Mila lvseki ezpeitirozv urthin zure bvria haz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulara - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 496. or.
  (...)
  Sei hilabete dv egin *Eskiulara zirela jin; Gerozti sei barrika ardu edan tvzv ordenari, Beste sei vkhen bazvntv bardin edan beitzvntvkin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eskiulan - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 496. or.
  (...)
  *Omizen egon zinadin Mila lvs ttipi batekin; Bena *Eskiulan behar dvzv zamaria ere hazi; Beste mila lvs herriari behar dvzv eman-erazi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • esquiule - (1863) RAY.DTBP , introduction XIII
  (...)
  8º CANTON D'OLORON-SAINTE-MARIE-OUEST. // (11 communes, 9,173 habitants.) // Agnos, Aren, Arros, Asasp, Esquiule, Géronce, Geus, Gurmençon, Moumour, Orin, Saint-Goin
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bearno, Zuberoa
  Jatorria: RAY.DTBP

 • esquiule - (1863) RAY.DTBP , 62a
  (...)
  ESQUIULE, con. d'OIoron-Sainte-Marie-Ouest. - Esquiula, Squiule, 1542; Esquiulle, 1548 (réform. de Béarn, B. 731, fº 13; 759). - La seigneurie d'Esquiule relevait de la Baronnie de Mesplès
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa, Bearno
  Jatorria: RAY.DTBP

 • eskiúla, esquiule - (1959) M.FHV , 1.6 par., 054. or.
  (...)
  Sonidos u y ü (...) Ejemplos aislados de difícil clasificación (...) El segundo elemento del nombre de población Eskiúla, fr. Esquiule, es probablemente el muy frecuente -ola
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.FHV

 • esquiule: eskiúla, eskiulatar - (1966) DASS.HHIE , 10. or.
  (...)
  "E) Berex ziren herriak" izenburua daraman atalean, eskualderik gabeak, alegia
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: DASS.HHIE

 • eskiula (esquiule) - (1966) AZK.EDIAL , 39 A
  (...)
  Dialecto suletino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • esquiule (eskiula) - (1966 [2011]) IKER.27 , 383. or. (izenburua)

  Zer: Herria
  Non: Bearno (Zuberoa)
  Jatorria: IKER.27

 • esquiule - (1966 [2011]) IKER.27 , 384. or. (Indéterminés Soule)
  (...)
  esqueles Arnaldus Guillelmi d’_ [...] Esquiule?
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bearno (Zuberoa)
  Jatorria: IKER.27

 • esquiule: eskiula - (1974) TXILL.EHLI , 170 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • esquiule: eskiula (eskiulatar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 323. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • esquiule: eskiula (eskiulatar) - (1979) E.UDAL , 27

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • eskiula, esquiule - (1992) DRPLV , IV, 317. or. (18. oin oharra)
  (...)
  Liburuan Akize exonymoa emaiten da Dax delakoarentzat, zuzen, 83 orr., Pabe, 271 orr., Pau delakoarentzat, zuzen, Olorue -erraturik Olorne dio-267 orr., Oloron-Sainte-Marie delakoarentzat, zuzen, -hala ere Ifarraldeko katexismetan Oloroe izkribatu izan da-, Erroma, 156 orr., zuzen, Errioxa, 156 orr. La Rioja-rentzat, zuzen, Tolosa (Toulouse), 330 orr., Toulouse delakoarentzat, bigarrenik gabe zuzen, baina hala ere frantsesez La Rochelle erara emaiten denarentzat Larroxela, 220 orr., Leiçarraga-ren baitan XVI mendean artikulurik batere gabe Rochella erara agertzen bada ere, bertan argitara baitzen Testamentu berria-, beraz Roxela, euskal ahoskatze hutsari bagagozkio. Eta era berean Koruña beharko luke, kasu honetan galegozko A Coruña ipini bada ere, gaztelaniaz La Coruña. Ez da, dirudienez, Eskiula agertzen, Esquiule delakoarentzat, egungo Euskal Herritik kanpo gertatzen baita
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bearno
  Jatorria: DRPLV

 • Eskiula - (1998) ARAUA.092 , Euskera, XLIV (1999, 1), 398. or.
  (...)
  Esquiule (ofiziala). Udal izena: Eskiula (euskara); Esquiule (ofiziala).
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ARAUA.092

 • Eskiula: eskiulatar - (1999) ARAUA.099 , Euskera, XLIV (1999, 1), 1054-1055. or.
  (...)
  Eskiula: eskiulatar
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ARAUA.099

 • esquiule - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 118. or.
  (...)
  ezki très polysémique selon les dictionnaires “peuplier, aulne, tilleul” parce que la langue basque a fini par mêler les noms botaniques et par en oublier la plupart, a dû nommer le village mixain à l’origine et limitrophe du Béarn d’Escos et de sa “salle” 1105 constantinus descos, le village bascophone d’Esquiule en Béarn, la maison de Bayrie en Mixe 1350 ezquiele (actuellement “Esquilia”); il est plus difficile d’y ramener les 3 maisons nobles de Mendive nommées en 1350 esconç jauregui, ezconz, esconçgaray ou 1350 escoritze à Ahaxe (voir cependant albinoritz, belhoritz et autres noms de même terminaison)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bearno [Zuberoa]
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • esquiule - (2004) MOR.NLPBG , 108. or.
  (...)
  Tilleul [...] Le nom basque du tilleul est ezki et on le rencontre dans Esquiule (64) village bascophone qui s'avance en Béarn et qui signifie "cabane des tilleuls" (ezki-ola)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa-Bearno
  Jatorria: MOR.NLPBG

 • esquiule: eskiula - (2010) ORP.NTB , § 215 (s. v. Barcus), 116. or.
  (...)
  Le toponymie de langue basque, avec des implantations romanes ponctuelles qui signalent la proximité ou la présence béarnaise, se poursuit encore bien au-delà de Barcus et hors de la Soule jusqu’aux abords du gave: c’est le cas à Esquiule, pays de peuplement postmédiéval (esquiule, squiule 1542), qui peut recevoir, surtout que c’est un nom sans attestation bien ancienne, une explication romane cependant contestée (31 [LEMOINE, J., op. cit. [Toponymie du pays basque-français et des pays de l’Adour, Paris Picard, 1977] p. 216. GROSCLAUDE, M., Dictionnaire toponymique…, op. cit. p. 286-287 et 350-351]), mais a pu aussi être expliqué plus sûrement comme un composé ezkiola “cabane des tilleuls” avec assimilation vocalique romane -iola > -iule comme le nom également béarnais d’Orriule (32 [COROMINES, J., “De toponimia vasca …”, art. cit., p. 305]). Le nom basque moderne “Eskiula” a été calqué sur le nom roman officiel. Lhande donne deux façons de nommer l’habitant, avec le suffixe basque “Eskiularr”, et avec le suffixe roman “Eskiules”
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bearno (Barkoxe -!!-, Zuberoa)
  Jatorria: ORP.NTB

 • esquiule - (2017) INSEE.64.17 , 2.14.217, 8. or.
  (...)
  Arrondissement: 2 / Canton: 14 / Commune: 217 / Communes: Esquiule / Population totale: 550 / Population municipale: 539 / Population comptée à part: 11
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Pirinio Atlantikoak
  Jatorria: INSEE.64.17

 

 • Esquiule (ofiziala)
 • Esquiule (frantsesa)
UTM:
ETRS89 30T X.684662 Y.4783958
Koordenatuak:
Lon.0º43'35"W - Lat.43º11'12"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper