Leku-izenak

Arantzazu - Lekuak - EODA

Arantzazu (Auzoa)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Non: Oñati
Kokalekuak:
 • aranzazu - (1768-1862) GPAH.HIPAURK , 6431

  Zer: Alorra
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aranzazu - (1768-1862) GPAH.HIPAURK , 6435

  Zer: Alorra
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aranzazukoa - (1805) Gco2 , 465
  (...)
  Errosariokoa, *Karmengoa: Merzedetakoa: *Guadalupekoa: *Almudenakoa: *Atotxakoa: *Aranzazukoa: *Monserratekoa: *Konzepziokoa: Doloretakoa: Soledadekoa, eta beste ezin kontatu ala
  (...)

  Zer: Santutegia, auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazuko - (1818) Astar , 48
  (...)
  Daukaguz *Kristo *Lezoko, *Kristo *Brugosko, Ama Birjinia Errosarijoko, *Karmengo, *Begoñako, *Aranzazuko, *Arrateko, *Antiguako, San *Antonio *Urikiolako, eta beste asko
  (...)

  Zer: Santutegia, auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazukoa - (1818) Astar , 48
  (...)
  Esaterako Ama Birjina *Aranzazukoa, berbera da zein *Begoñakua, edo *Arratekua
  (...)

  Zer: Santutegia, auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazu - (1818) Astar , 49
  (...)
  Au da: Jaungoikuaren Ama benetako zeruban daguana da, *Aranzazu, *Begoña, eta *Arrateko irudi orreetan adoretan dana, eta alan eztauka santidade, grazija geijago batak, zein bestiak, eztauka mirarijak egiteko eskubide geijago, edo ezta milagrosuago bata bestia baño
  (...)

  Zer: Santutegia, auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazu - (1818) Astar , 49
  (...)
  *Aranzazu, *Arrate, edo *Urkiolan daguan irudi, taiju, edo bultuak, ezta eurak adi erazoten ditubezan santubak bere; Jaungoikua da bakarrik mirari, edo milagruak egiten dituzana bitarteko diriala, edo erregututen deutsela arako Santu, noren irudi dirian imajina, taiju, edo bultu altara orreetan dagozanok
  (...)

  Zer: Santutegia, auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazuko - (1818) Astar , 50
  (...)
  Orra zer dan Ama Birjina *Aranzazuko
  (...)

  Zer: Santutegia, auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazu - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 32, s.v. Azpeitia [part. jud.]
  (...)
  Corre por su centro el Urola, que naciendo en los montes de Araya y reuniendo algunas aguas de las vertientes de Aranzazu, se dirige a Legazpia
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aranzazu [peña de] - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 33, s.v. Azpeitia [part. jud.]
  (...)
  El terreno, en lo general montuoso, comprende parte de la cord. de Azcorri ó Bermeja, que unida á la Pena Horadada ó puerto de San Adrian, y á los célebres montes y elevada peña de Aranzazu, forma el lim. S. [...] se cree existen minas de metal, si bien ninguna se esplota: en el de Aranzazu, donde hay tambien canteras de mármol deniciento, y en todos los montes del terr., se encuentran robles, castaños, fresnos, nogales, hayas, encinas, chopos y varios arbustos
  (...)

  Zer: Auzoa, haitza
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aranzazuko - (1847) Izt.C , 486
  (...)
  Irakasle Don *Lorenzo *Asenzio *Otadui eta *Abendaño, Etxe Purubetar *Otaduikoa, zeña arkitzen dan *Uribarruko Etxadia eta *Aranzazuko santuarioaren bitartean
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazura - (1850) AA2 , 84
  (...)
  Begira begi onen batek ekusi ditzan, bidaldu ote dituzun alabak, batzuetan *Tolosara, besteetan *Aranzazura, edo *Lezora, besteetan inguruko festetara, esaten diezula: Zer egiten dezue, etxean zauetela beti
  (...)

  Zer: Lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazura - (1850) AA2 , 32
  (...)
  Baldin egiten badezu boto, edo promesa *Lezora, *Aranzazura joateko, urliarekin gura dezun eran ibiltzeagatik, ez du balio promes onek, zeren asmo gaiztoarekin egiten dan, eta da blasfemia bat, zeren adirazten dan Jaunari agradatzen zaiola gauza gaiztoa
  (...)

  Zer: Lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazura - (1850) AA2 , 37
  (...)
  Begira, urliarekin nai bezala ibiltzeagatik egin ote dezun promesaren bat *Lezora, *Aranzazura, edo *Herniora joateko
  (...)

  Zer: Lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazurako - (1850) AA3 , 552
  (...)
  5a Ezagutzen dezu urliak itzegin dizula *Ernioko gurutzerako, *Lezorako, *Aranzazurako, *Tolosarako zurekin lasaikiro ibiltzeko asmoan, ezagutzen dezu danzarako lendanaz esan dizunaren gogoa, ta griña gaiztoa; bada beartua zaude aldegitera gauz oetatik, ta bestela ematen diozu lagun urkoari eskandaloa
  (...)

  Zer: Lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aranzazu, ó iglésia-basílica - (1857) NOM.1857 , 0131

  Zer: Auzoa [caserío; eliza-basilika]
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aranzazu, ó iglésia-basílica (a) - (1857-1864) NOM.GIP , 131. or.
  (...)
  Su distancia de la capital del Ayuntamiento, KILÓMETROS: 12,8; EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES, ETC. segun que están: HABITADOS Constantemente: 5, Temporalmente: », INHABITADOS: 4; EDIFICIOS, segun que son: De un piso: 4, De dos pisos: », De tres pisos: 4, De mas de tres pisos: 1; ALBERGUES, ó sea barracas, cuevas, chozas, etc.: »; TOTAL de edificios, viviendas, albergues, etc.: 9; OHARRA: (a) Con el nombre de Iglésia-Basílica se conoce también el Santuário de Aranzazu, al cual está agregada una hospedería con otras habitaciones independientes para el servicio de la misma, y á cargo todo de un Cura própio
  (...)

  Zer: Caserío
  Non: Oñate (P. J. de Vergara)
  Jatorria: NOM.GIP

 • aranza-zu - (1874) LU.RNLPB , 29. or.
  (...)
  2º. Affixes commençant par une consonne [...] IV. SIFFLANTES [...] Zu, çu, xu, txu, chu. Ce suffixe, qui sert de terminaison adjective, dans le vocabulaire usuel, indique l'abondance (Astarloa, p. 107); Ota-zu (Al. et Nav.) "lieu plein d'ajoncs"; Aranza-zu (Bisc. et Gip.) "Epinaie"; Arde-txularia (Soule), montagne "pâturage aux brebis"; Inzar-zu (Gip.), montagne "lieu planté de noyers", etc. // Dans les noms de lieux de la Biscaye xu et chu peuvent être diminutifs (Ast., p. 110)
  (...)

  Zer: Herriak
  Non: Bizkaia, Gipuzkoa
  Jatorria: LU.RNLPB

 • arantzazurako - (1912) AG.G , 138
  (...)
  Neskatx batek baño geiagok egiten zion agur bizia, abegi esankorra, *Oñatirako edo *Arantzazurako bidean, ta bestek baño askozaz obea *Azkarragako *Paulatxok, mutillaren edertasunaz gañera bere mendu ta zerzeladak ondo zekizkialako
  (...)

  Zer: Auzoa, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0807. zkia., II. lib., 0925. or. [10. lib., 013. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Uribarri, Agustuaren II]: Birjina Amaren debotatxo bat Arantzazura zijoan
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0620. zkia., II. lib., 0747. or. [08. lib., 022. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Lekeitio, Birjina-amaren bezpera]: birjina Amaren bezpera da ta goazen Arantzazura; Arantzazura [...] Arantzazura bidea luze
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0634. zkia., II. lib., 0762. or. [08. lib., 037. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Lekeitio, Ia dirade irurogei urte]: egin daiala ermitatxu bat deritxona Arantzazu
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0732. zkia., II. lib., 0851. or. [09-b lib., 045. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Olatzagutia, Arantzazu aldean]: Arantzazu aldean izar bat da ageri [...] goazen Arantzazura eta gauden adi
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0806. zkia., II. lib., 0924. or. [10. lib., 012. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Ibarruri, Agostuaren I]: komendutxu bat ein biakostala deritzaina Arantzazu
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0820. zkia., II. lib., 0946. or. [10. lib., 034. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Arbizu, Arantzazura]: Arantzazura egin dut promes [...] Aren argitan ni joan nintzan Arantzazura-ustean [...] Ermitatxo bat egin bear degu deritzola Arantzazu [...] Itxeak bana binaka dira Arantzazura-bidean [...] Ama Birjina Arantzazukoak eguteran ttu laioak [...] Ama Birjina Arantzazukoak urregorriz du koroa
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0829. zkia., II. lib., 0961. or. [10. lib., 049. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Etxarri (Larraun), Birjina amaren bezpera da ta I]: Birjina Amaren bezpera da ta goazen Arantzazura [...] Arantzazura bidea luze ara orduko kantsatu
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0830. zkia., II. lib., 0962. or. [10. lib., 050. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Baraibar (Larraun), Birjina amaren bezpera da ta II]: Birjina Amaren bezpera da ta goazen Arantzazura, Arantzazura bidea luze ara orduko iluna
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0831. zkia., II. lib., 0963. or. [10. lib., 051. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Abaurregaina, Birjina Arantzazukoa]: Birjina Arantzazukoa: Semea egin duzu
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0843. zkia., II. lib., 0982. or. [10. lib., 070. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Zestoa , Arroa, Gure ama birjina]: Gure Ama Birjina Arantzazukoari para bear litzake bertso bat [...] Arantzazu izena andik para zuan
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0851. zkia., II. lib., 0991. or. [10. lib., 079. or.]
  (...)
  Leku-izena [AR, Aramaio, Izar ederrak III]: beraren argitan joan nintzan ni Arantzura (sic) goizean
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0905. zkia., II. lib., 1053. or. [10. lib., 141. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Olatzagutia, Uriko jaia baita]: irurak alkarturik Arantzazun dira
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazu - (1921-1925) AZK.CPV , 0962. zkia., II. lib., 1115. or. [11. lib., 053. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Urdiain, Izotzetan]: Arantzazu, zer dakazu?
  (...)

  Zer: Santutegia, lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: AZK.CPV

 • arantzazuko - (1931) JE.Ber , 59
  (...)
  Dezagun erran hemen, ez lakiketenentzat, *Loiolan bere zauritik sendatu urthearen buruko, *Inazio fedearen suak ereman zuela *Arantzazuko kaperalat, *Loiolatik beheraxago, bospasei orenen bidetan, *Oñateko herri ederretik askitto hurbil
  (...)

  Zer: Lekua, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aránzazu - (1940) NOM.1940 , Gip., 21. or.

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazura - (1949) SMitx.Aranz , 67
  (...)
  Oñatiarrak ikusten zuten erromesak ugaritzen, *Arantzazura promesadunak gero ta usuagotzen
  (...)

  Zer: Auzoa, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arantzazu'ra - (1949) SMitx.Aranz , 68
  (...)
  Oñatiarrik *Arantzazu'ra argatik ezin ikusi
  (...)

  Zer: Auzoa, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aránzazu - (1954) IGNE.50 , 0113 (Salvatierra)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (1954) IGNE.50 , 0088 (Vergara)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzatzu-oñatin - (1962) Vill.Jaink , 3
  (...)
  *JAKIN-taldearen ardurapean, *Arantzatzu-Oñatin 1962
  (...)

  Zer: Auzoa, herria
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aránzazu - (1963) Munibe , 15 (1963), 44. or. S.v. Gaztiasoroko Kueba

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aránzazu - (1965) Munibe , 17 (1965), 97. or. S.v. Aitzabal 14

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aránzazu - (1965) Munibe , 17 (1965), 97. or. S.v. Aitzabal 9

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aránzazu - (1965) Munibe , 17 (1965), 96. or. S.v. Aitzabal 7

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazuko batzarra - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 115, 205. or.
  (...)
  Bestelakoa
  (...)

  Zer: Lekua
  Non: Oñati
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • arantzazu - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 149, 153, 174. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: Oñati
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • arantzazuko - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 115, 205. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: Oñati
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • arantzazun - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 153, 154. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: Oñati
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • aránzazu: arantzazu - (1974) TXILL.EHLI , 165 B

  Zer: Herria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • arançaçu - (1975 [1976]) UGZUM.OÑT , Euskera, XXI (1976), 104. or.
  (...)
  Pluralizantea /ÇU/ atzizkiarekin. Harrez gero (XVI.garren mendetik aurrera) ez dira agertzen
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: Oñati
  Jatorria: UGZUM.OÑT

 • aránzazu: arantzazu (arantzazuar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 301. or.
  (...)
  Kodea: 3.1.5.1
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: Oñati
  Jatorria: E.EUS.LIZ.KN

 • aranzazu - (1981-1982) MEND , 5. lib., 38. or.
  (...)
  Kokapena: Krokis Arrolamendi-Gorostiaga. Zonaldea: Deba-Urola
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (1986) GFA.MAP200 , --

  Zer: Auzoa, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aránzazu / arantzazu - (1986) IRI.TVC , 148-149. or.
  (...)
  11. Las grafías oficiales, por otra parte, no han distinguido tradicionalmente en las sibilantes del tipo za, ce, zu, etc., las pronunciaciones fricativa o africada correspondientes de la lengua vasca, por lo que, cuando hay duda sobre la naturaleza de aquellas, se requiere la averiguación pertinente in situ. Así sabemos que Aránzazu se pronuncia generalmente como Arantzazu, con africada para la primera sibilante y fricativa para la segunda, como corresponde al sufijo colectivo vasco -zu, Oyarzun como Oiartzun, Arbácegui como Arbatzegi, pop. Arbátzei, Gerricaiz como Gerrikaitz, pop. Gérriketz, pero Berriz como Bérriz. En Ceberio, Vizcaya, Albizu es Albítzu, por lo que la grafía románica de -zu no corresponde exactamente al colectivo vasco -zu, a no ser que tal suf. quede añadido a un tema nominal terminado en -t o -tz, habiéndose apuntado que en este caso podría tratarse de albitz, ‘heno’, es decir, *albitzu, 'henar', (11 [oharra, 162-163. or.: Luis Michelena. Apellidos vascos. 31 ed. San Sebastián 1973. ni 32]), lo que, con toda probabilidad, encuentra apoyo en la existencia del paralelo románico Alcalá de Henares, Madrid, -Albisu en Larraun, Navarra, es contracción de Albiasu, forma más completa, y, por lo mismo, más recomendable, a mi juicio, incluso para la forma oficial vasca, cfr. "Herri eta herritarren...", Euskera, XXI (1976), p. 311-. En dicha localidad de Ceberio existe también Orbétzù, -Fog. de 1704 Orbezu (mayor y menor), cfr. nota (5)-, con base en Orbe, topónimo difundido ampliamente en el País, e incluso en área aragonesa, acaso con forma de composición *Orbet-, como sucede en Larrabetzu, cast. Larrabezúa, probablemente con base en Larrabe, con -be, ‘parte baja’, de < behe, en comp. bet-, cfr. Beterri, opuesto a Goierri. Al no haber actualmente en castellano sibilantes africadas del tipo señalado se confunden ambas pronunciaciones vascas
  (...)

  Zer: Toponimoa
  Non: Bizkaia, Oñati
  Jatorria: IRI.TVC

 • arantzazutik - (1988) M.EIG7 , 159
  (...)
  *Arantzazutik *Bergarara
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arantzazu - (1988) GOIK.AZKRR , --

  Zer: Auzoa, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (1989) MU.ETM , 18, 123

  Zer: Leku-izena
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (1991) NOM.1991 , Gip. 24

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (1992) FK , 113-03-108-2
  (...)
  oñati
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu auzoa - (1992/11/26) DEIKER.HPS , 90466
  (...)
  113-11 077
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (1995) ALT.ARK , 511. or.
  (...)
  113 m. Arantzazu auzoa
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2644. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Oñati.
  (...)

  Zer: Biztanleria-entitatea
  Non: Oñati
  Jatorria: EHAA

 • Arantzazu: Arantzazu - (2001) EUDEL , 137

  Zer: Biztanle-entitatea
  Non: Oñati
  Jatorria: EUDEL

 • ARANTZAZU - (2004) HM.OÑTI04 , E7
  (...)
  Eta hango baserri-izendegia
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (2005) GIP.ERREP , --

  Zer: Auzoa, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (2005) EUST.KALE , Gipuzkoa
  (...)
  Arantzazu
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (2007) NOM.GEOGR , 0113-1
  (...)
  UTM X.549100 Y.4758900 / GAKOA: 23074
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (2007) EAE.ERREP , --

  Zer: Auzoa, santutegia
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (2007) NOM.GEOGR , Gip. MTN,25

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu auzoa - (2007) GFA.TOP.5 , L: 059_2210
  (...)
  88-59
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu, valle de - (2007) NOM.GEOGR , 0113-1
  (...)
  UTM X.549100 Y.4758900 / GAKOA: 23086
  (...)

  Zer: Bailara
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazuko harana - (2007) NOM.GEOGR , 0113-1
  (...)
  UTM X.549100 Y.4758900 / GAKOA: 23086
  (...)

  Zer: Bailara
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aránzazu - (2007) NOM.GEOGR , 0113-1
  (...)
  UTM X.549100 Y.4758900 / GAKOA: 23074
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (2007) GFA.TOP.5 , L: 16222
  (...)
  88-58
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu auzoa - (2007/07/23) DEIKER.HPS , 90466
  (...)
  113-03 115
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arantzazu - (2009/12/14) GAO , 236. zkia., 195. or.
  (...)
  OÑATIKO UDALA Iragarkia Oñatiko udalerriko auzoen izendegi ofizialari dagokionez, Geografia Institutu Nazionalak hala eskatuta, Euskara Batzordeak izendegi ofiziala izango zen proposamena egin zuen, Udalaren osoko Bilkurak 2009ko uztailaren 23an onartu zuena. Ondoren, jendaurrean jarri zen eta auzo-alkateei jakinarazi, 30 eguneko epean nahi zituzten alegazio edo iradokizunak egin zitzaten. Epe horretan ez denez jaso alegazio edo iradokizunik, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeko 22.2b artikuluak ematen dizkion ahalmenetan oinarrituta, 2009ko azaroaren 26ko Osoko Bilkurak, Oñatiko udalerria eta auzoen izendegi ofiziala oanrtzea erabaki du: Arantzazu Auzoa, Araotz Auzoa, Berezao Auzoa, Garagaltza Auzoa, Garibai Auzoa, Goribar Auzoa, Larraña Auzoa, Lezesarri Auzoa, Murgia Auzoa, Olabarrieta Auzoa, Oñati, Santxolopeztegi Auzoa, Torreauzo, Uribarri Auzoa, Urrexola Auzoa, Zañartu Auzoa, Zubillaga Auzoa. Erabaki honen aurka Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara ematen den hurrengo egunetik kontatzen hasita interesatuek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Administrazioarekiko auzitarako epaitegian, Donostian, bi hilabeteko epean edo nahi izanez gero berraztertzeko errekurtsoa Udal Plenoari hilabeteko epean, egoki irizten den egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe. Guztien jakinean jartzen dena Oñati, 2009ko azaroaren 30a.- Alkatea. (3360) (14476)
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: GAO

 • Arantzazu - (2019) HM.OÑTI19 , F5

  Zer: Auzoa
  Non: Oñati
  Jatorria: HM.OÑTI19

 • Arantzazu (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.548910 Y.4758797
Koordenatuak:
Lon.2º23'56"W - Lat.42º58'53"N

Kartografia:

113-03 [FK]; 113-11 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper