Leku-izenak

Lizartza - Lekuak - EODA

Lizartza (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
lizartzar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Tolosaldea
Kokalekuak:
 • lizarza - (1767-1778) IRIG.DGLN , 94
  (...)
  Procurador Vidaurre (proceso, fol. 24). En los pueblos Bascongados siguientes: [...].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IRIG.DGLN

 • lizarza - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 C
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • lizarza - (1802) DRAH , I, 451-452
  (...)
  l. del part. y jurisdiccion de Tolosa, pr. de Guipuzcoa, arcip. mayor y ob. de Pamplona. Su situacion es en la cañada que forman los dos elevados montes de su jurisdiccion, y pasa por medio del pueblo el rio que baxa del reyno de Navarra, y despues se incorpora con el Oria, y siguiendo el curso de aquel rio, está el nuevo camino real que desde el reyno de Navarra se dirige á la villa de Tolosa, de la qual dista una legua por la banda del s. y se halla inmediato el lugar de Leaburu. La poblacion se reduce á una calle con algunos caseríos, en los quales habitan como unos 50 vecinos, que ocupados en la agricultura cogen anualmente 1760 fanegas de trigo, 3400 de maiz, y la primicia de estos granos, la de castaña lino y frutos menores produce un año con otro 500 ducados. Hay una iglesia parroquial de la advocacion de santa Catalina, servida por un cura y dos beneficiados. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • lizarza - (1829 [1587]) CENS.CAST.XVI , Ap. 304b
  (...)
  Lizarza / [VECINOS:] 60 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • lizarzatik - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  Erri au, *Orendain, *Baliarrain, *Abalzizketa, eta *Alzo biak eskuirontz lagarik igarotzen da *Otsaingo errotaren ondora, non itsasten zaion *Albiztur aldetik amiltzen dan ibaitxoa; bereala artzen du *Irarramendiren ondoan, *Araxes deitzen zaion ibai, *Nafarroan jaio eta *Lizarzatik datorrena, eta emendik txit gertu, *Elduain-aldetik jatxitzen diraden urak bereganaturik, ingurutzen du *Tolosako Erria Santa *Mariako Eliza-nagusiaren azpiko aldetik; Erri au ondo ureztaturik igarotzen da bertako *Arramelean bost arruztairekin arkitzen dan aomen andiko zupian, lagatzen ditubala eskuirontz *Eldua, *Elduaien, *Berastegi, *Lizarza, *Oreja, *Gaztelu, *Berrobi, *Leaburu, *Belaunza, eta *Ibarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • lizarza - (1847) IZT.KOND.EL , 98, 115, 116
  (...)
  Toki-izena: erria.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IZT.KOND.EL

 • lizarza - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  Erri au, *Orendain, *Baliarrain, *Abalzizketa, eta *Alzo biak eskuirontz lagarik igarotzen da *Otsaingo errotaren ondora, non itsasten zaion *Albiztur aldetik amiltzen dan ibaitxoa; bereala artzen du *Irarramendiren ondoan, *Araxes deitzen zaion ibai, *Nafarroan jaio eta *Lizarzatik datorrena, eta emendik txit gertu, *Elduain-aldetik jatxitzen diraden urak bereganaturik, ingurutzen du *Tolosako Erria Santa *Mariako Eliza-nagusiaren azpiko aldetik; Erri au ondo ureztaturik igarotzen da bertako *Arramelean bost arruztairekin arkitzen dan aomen andiko zupian, lagatzen ditubala eskuirontz *Eldua, *Elduaien, *Berastegi, *Lizarza, *Oreja, *Gaztelu, *Berrobi, *Leaburu, *Belaunza, eta *Ibarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • lizarza - (1847) Izt.C , 98
  (...)
  *Lizarza guztia da iturri garbi on geza-gozo ioritsuakin ondo janzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • lizar-za - (1874) LU.RNLPB , 11. or.
  (...)
  Des Affixes toponymiques. // La plupart des noms de lieux euskariens sont formés par l'adjonction à un substantif ou à un adjectif de certaines particules dont la signification originale s'est à peu près effacée et qui ne pourraient être usitées seules. Si le Français appelle: La Frên-aie, Fren-ois, Fren-euse, Fresn-é, Frayssin-et les endroits "abondants en frênes", le Basque à créé les mots analogues: Leisarr-aga, Lizarr-eta, Lizar-za, Liçaraçu. De ces affixes géographiques, quelques uns entrent dans la composition des mots ordinaires; les autres sont spéciaux à la toponymie et n'ont plus conservé de leur valeur primitive que le sens vague d'"endroit" ou de "localité"
  (...)

  Zer: Toponimoa
  Non: Euskal Herrian
  Jatorria: LU.RNLPB

 • lizaŕtza'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 109. or.
  (...)
  Beratzanea (Lizaŕtza'n...)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ETX.EEI

 • lizarza - (1956) M.IFOV , 176-177. or.
  (...)
  Los diptongos ai, ei son más inestables y se intercambian con alguna frecuencia; no es rara tampoco su alternancia con a, e y, sobre todo, i: [...] Leyçarate (Nav., año 1054-1076), ap. vizc. Lejarcegui (Lexar-); Liçarraga (Nav., año 1174) hoy Lizarraga, Lizarza (Guip.). Vasc. l(e)izar, lexar “fresno”. El traductor del Nuevo Testamento que firmaba Liçarrague se llama a sí mismo Leiçarraga en el texto vasco
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: M.IFOV

 • lizarza - (1966) AZK.EDIAL , 34 B
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • lizarza: lizartza - (1974) TXILL.EHLI , 173 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • lizartza - (1974) LIZ.LUR , 35. or.
  (...)
  Beste hauek, ordea, joan den menderarte Tolosarekin bateginik zeuden: Irura, Ibarra, Gaztelu, Leaburu, Orexa, Lizartza, Hernialde, Berrobi eta Belauntza
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea (Gipuzkoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • lizarza: lizartza (lizartzar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 327. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • lizarza: lizartza (lizartzar) - (1979) E.UDAL , 36

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • lizartza - (1980/10/10) EHAA , 017. zkia., 168. or.
  (...)
  HERRIZAINGOA // 219 // Toki-Arduralaritzako Sailordetzaren 1980garreneko Uztailaren 24ko ERABAKIA, "Lizarza" Udalaren izena aldatzeko baimena emanaz. // Sailordetza honek, abuztuaren 25eko 2488/78 ErregeDekretoz eskuratu zaizkion aginteak erabiliz, hemen ematen deneka ERABAKI hau hartu du: // Bertako Udalak hasi eta Udalbatzarrak aurtengo Maiatzaren 22an egindako Osoko Bilkuran sendetsitako zehaztapidetzan eskatzen denez, "Lizarza" Udalaren izenda aldatu eta aurrerantzean LIZARTZA izan dedineko baimena ematea // Guztiek jakin dezaten iragartzen da hori, doakienei horren aurkako goradeia sar dezaketela adieraziz. Donostia, mila bederatzirehun eta larogeigarreneko Uztailak hogeita lau. // Sailburuordea, BITORIANO MENTXAKATORRE GARAI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • LIZARTZA: LIZARTZA - (1986) HPS.EAE , 73

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • lizartza - (1989) MU.ETM , 02, 103

  Zer:
  Non: Tolosa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • lizartza - (1989) MU.ETM , 02, 103

  Zer:
  Non: Lizartza
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • lizartza (< lizarza) - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11919. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: [...] III. TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA / GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: BOE.EAE

 • lizartza - (1991) NOM.1991 , Gip. 20

  Zer:
  Non: Lizartza
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • lizartza - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2149. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: lizartza / Lehengo izena: lizarza [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • lizartza udal-barrutia - (1993/11/30) DEIKER.HPS , 79829
  (...)
  089-38 004
  (...)

  Zer:
  Non: Lizartza
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • lizartza: lizartza (lizartzar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1219. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • lizartza: lizartza - (2001) EUDEL , 32
  (...)
  lizartzar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Lizartza: lizartzar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1013. or.
  (...)
  Lizartza (euskara); Lizartza (ofiziala). Herritar izena: lizartzar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • lizartza (lizartzar) - (2004/05/20) OB.AG , 4.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea
  Jatorria: OB.AG

 • lizartza - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • lizartza udalerria - (2007/10/17) DEIKER.HPS , 79829
  (...)
  089-38 004
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • lizartza - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-6. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • lizartza - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-9. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • lizartza - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Lizartza (ofiziala)
 • Término municipal de Lizartza (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.578201 Y.4771559
Koordenatuak:
Lon.2º2'16"W - Lat.43º5'38"N

Kartografia:

089-36 [FK]; 089-30 [FK]; 089-37 [FK]; 089-28 [FK]; 089-29 [FK]; 089-20 [FK]; 089-38 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper