Leku-izenak

Leaburu - Lekuak - EODA

Leaburu (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
leaburuar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Tolosaldea
Kokalekuak:
 • leiaburu - (1144 [1987]) GOÑ.CDCATP , 219 [IÑ.SAND, 1276. or. (115. oharra)]
  (...)
  Sanctum Petrum de Usun cum uilla Leiaburu
  (...)

  Zer: Herria
  Non: ??
  Jatorria: IÑ.SAND

 • leaburu - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 C
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • leaburu - (1802) DRAH , I, 425
  (...)
  l. del part. y jurisdiccion de Tolosa, prov. de Guipuzcoa, arcip. mayor y ob. de Pamplona. Está situado en la cima del monte de su nombre, que forma 2 faldas, la una hácia el n. y la otra hácia el s.: dista media legua corta de Tolosa, y se hallan proximos los lugares de Ibarra y Belaunza, pasando por sus términos el rio Oria. En este pueblo no hay calle alguna sino 32 caseríos dispersos con otras tantas familias, que cogen anualmente 884 fanegas de trigo, 908 de maíz, 9 de habas, 33 de castañas, 12 carros de manzanas y 400 manojos de lino. Tiene minerales de yeso y toba, y en la casa llamada Gurriaga una fuente de agua fria vitriólicomarcial que produce buenos efectos en las obstrucciones de las vísceras, cachexias, rehumas crónicos y calculosos. La iglesia parroquial está dedicada á S.Pe dro apóstol y servida por un rector y un beneficiado. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • leaburu - (1829 [1587, 1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 123, 304b
  (...)
  Leaburu, que es de la dicha jurisdiccion de Tolosa, cinco fuegos [...] Leaburu / [VECINOS:] 20 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosa [gaur bereiz]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • leaburuko - (1847) Izt.C , 53
  (...)
  *Leaburuko mugape guztia da, arbela ta kisua iori ematen dituzten arrobiz josia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • leaburu - (1847) IZT.KOND.EL , 53, 97, 116
  (...)
  Toki-izena: Erria.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IZT.KOND.EL

 • leaburun - (1847) Izt.C , 97
  (...)
  *Leaburun, *Guriaga esaten zaion etxearen mugapean dago ugaio iturri bat, burni ur otz menasloraduna ematen dabena;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • leaburu - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  Erri au, *Orendain, *Baliarrain, *Abalzizketa, eta *Alzo biak eskuirontz lagarik igarotzen da *Otsaingo errotaren ondora, non itsasten zaion *Albiztur aldetik amiltzen dan ibaitxoa; bereala artzen du *Irarramendiren ondoan, *Araxes deitzen zaion ibai, *Nafarroan jaio eta *Lizarzatik datorrena, eta emendik txit gertu, *Elduain-aldetik jatxitzen diraden urak bereganaturik, ingurutzen du *Tolosako Erria Santa *Mariako Eliza-nagusiaren azpiko aldetik; Erri au ondo ureztaturik igarotzen da bertako *Arramelean bost arruztairekin arkitzen dan aomen andiko zupian, lagatzen ditubala eskuirontz *Eldua, *Elduaien, *Berastegi, *Lizarza, *Oreja, *Gaztelu, *Berrobi, *Leaburu, *Belaunza, eta *Ibarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • leaburu'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 99, 103, 108, 115. or.
  (...)
  Agiŕe (Napaŕoa'ko Zubieta'n, Oitz'en, Luzaide'n, Beotegi'n, Izoria'n, Respalditza'n, Goŕdexola'n, Bilbo'n, Erandio'n, Oñati'n, Alkitza'n, Irun'en, Alegi'n, Idiazabal'en, Motriku'n, Anoeta'n, Lazkao'n, Leaburu'n, Donostia'n, Andoain'en, Azpeitia'n, Astiasu'n, Gatzaga'n, Zumaya'n...) 99. or.; Mendigibel (Leaburu'n...) 103. or.; Uŕeaga (Leaburu'n...) 108. or.; Aŕgiñenea (Leaburu'n, Lekarotz'en, Irurita'n, Urdazuri'n, Erasun'en, Donamaria'n, Oronotz'en, Naŕbaŕte'n...) 115. or.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Leaburu-Gaztelu (Gipuzkoa)
  Jatorria: ETX.EEI

 • leaburu - (1974) LIZ.LUR , 35. or.
  (...)
  Beste hauek, ordea, joan den menderarte Tolosarekin bateginik zeuden: Irura, Ibarra, Gaztelu, Leaburu, Orexa, Lizartza, Hernialde, Berrobi eta Belauntza
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea (Gipuzkoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • leaburu: leaburu (leaburuar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1219. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • leaburu: leaburu - (2001) EUDEL , 32
  (...)
  leaburuar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Leaburu: leaburuar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1013. or.
  (...)
  Leaburu (euskara); Leaburu (ofiziala). Herritar izena: leaburuar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • leaburu (leaburuar) - (2004/05/20) OB.AG , 4.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea
  Jatorria: OB.AG

 • leaburu - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • leaburu udalerria - (2007/10/17) DEIKER.HPS , 79076
  (...)
  089-36 108
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • leaburu - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-5. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • leaburu - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-9. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • leaburu - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Leaburu (ofiziala)
 • Término municipal de Leaburu (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.576665 Y.4774119
Koordenatuak:
Lon.2º3'23"W - Lat.43º7'0"N

Kartografia:

089-12 [FK]; 089-19 [FK]; 089-38 [FK]; 089-20 [FK]; 089-37 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper