Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Ikaztegieta - Lekuak - EODA

Ikaztegieta (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
ikaztegietar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Tolosaldea
Kokalekuak:
 • ycasteguieta - (1370/05/20) FDMPV.006 , 48. or. [UA.SEG, E/6/4/1, 9r]
  (...)
  con todas otras tierras e heredamientos que pertenesçen a los dichos logares, que son en el término de Segura e fuera de su término, e todo derecho que yo he en Ycasteguieta de Guipúscoa e fuera de su término
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: FDMPV.006

 • ycazteguieta - (1700-1899) GAO.JEG , 0131

  Zer:
  Non: Ikaztegieta
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • icazteguieta - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 C
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • icazteguieta - (1802) DRAH , I, 473 (supl.)
  (...)
  v. de la union de Aizpurua de la pr. de Guipuzcoa, situada a orillas del río Oria, á poco mas de una legua de la villa de Tolosa, con cuyos términos confina, y estuvo sujeta á su jurisdiccion hasta el año de 1614, en que por merced de Felipe III se separó, y forma villa de por sí, y tiene asiento en las juntas de provincia, en las quales vota con 6 fuegos. La poblacion consiste en pocas casas derramadas por su jurisdiccion sin formar calle, con una pequeña iglesia, y posada sobre el camino real. Sin embargo ha tenido casi en nuestros días un varon muy notable, que fué D. Martin de Zelayeta y Lizarza, obispo de Leon desde el año 1720 hasta el de 1728, el qual asistió al concilio Lateranense, celebrado por Benedicto XIII en 1725. Consiguió del papa, estando en Roma, el beneficio simple de S. Clemente, diócesis de Cuenca, para el colegio mayor de Cuenca en Salamanca, donde habia sido colegial, con cuya dotacion se remedió la pobreza del colegio, que desde el año 1500 en que se fundó, no tenia rentas para mantener á sus individuos. Por súplica del mismo obispo reintegró el papa á la iglesia de Leon en varios prestamos que estaban enagenados. Puso en el altar mayor de su catedral el cuerpo de santa Celestina, y regaló otro cuerpo santo a Felipe V. El P. Risco se equivoca en llamar á Icazteguieta Leazteguieta, habiendo caido en igual equivocacion D. Antonio Pons en el primer tomo del Viage fuera de España. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • yrazteyeta [sic], icazteguieta - (1829 [1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 123, 304a
  (...)
  Yrazteyeta [sic; Icazteguieta], que es de la misma jurisdiccion [Tolosa], seis fuegos [...] Icazteguieta / [VECINOS:] 30 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosa [gaur bereiz]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • ikaztegietako - (1847) Izt.C , 501
  (...)
  *Ikaztegietako semea zan Don *Martin *de *Zelaieta *y *Lizarza Obispo *Leonen milla zazpieun ta ogeigarren urtetik milla zazpieun ogei ta zortzigarreneraño egon zana, zeñak asestitu zeban Elizbilguma Lateranense, milla zazpieun ogei ta bostgarren urtean, Benedikto amairugarrenaren aginduz egindakora
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ikaztegietari - (1847) Izt.C , 502
  (...)
  Aita *Risko ezeztatu zan *Ikaztegietari *Leaztegieta deitzean, utsaldi berperean erori izan zalarik D, *Antonio *Pons *Españatik kanporako bidajearen lenengo tomoan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • leaztegieta - (1847) Izt.C , 502
  (...)
  Aita *Risko ezeztatu zan *Ikaztegietari *Leaztegieta deitzean, utsaldi berperean erori izan zalarik D, *Antonio *Pons *Españatik kanporako bidajearen lenengo tomoan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ikaztegietan - (1847) Izt.C , 96
  (...)
  *Ikaztegietan badira iturri geza-gozo onak, jendearen ornidurarako erosotasun andian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • icazteguieta - (1847) IZT.KOND.EL , 96, 115, 501, 502
  (...)
  Toki-izena: Erria.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IZT.KOND.EL

 • ikaztegietara - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  andik laster itsasten zaiozka *Aralarko mendi ospatsuan jaiotako ibai *Agauntzakoa, *Ataun eta *Lazkau igarorik *Olaberriko itur-urakin datorrena eskuiko aldetik, eta ezkerrekotik *Mariarasko erreka pizkor *Murumenditik amiltzen dana: iru Erri oek eskuitara utzirik, eta ezkerrerontz *Billafranka, zeñaren ordeka zelaiak ureztatzen dituen, bere bide zuzenari jarraituaz naierara, iristen da Erri onen, eta *Aramaren mugako *Arkarte esaten zaion tokira; emen artzen du beregana *Zaldibiako mugapean jaiorik Erria eskuitara utzi eta bere ogei ta bi erreka ziztorretako urakin jatxitzen zaion ibai pizkor amorraitsua; Erri au, *Gainza, *Alzaga, eta *Arama eskuirontz lagarik igarotzen da *Isasondora, eta au ezkerreko aldera utzirik, badoa *Legorretan barrena *Beroztegiko urak arturik *Ikaztegietara; Erri oek biak eskuirontz lagarik iristen da *Alegeriara, zeñaren eskuiko aldetik sartzen zaion *Amezketatik datorren ibai bizitxoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • icazteguieta - (1857) NOM.1857 , 0095

  Zer:
  Non: Ikaztegieta
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ikaztegieta'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 94, 100, 101. or.
  (...)
  Ituŕiotz (Aranatz'en, Aya'n, Ataun'en, Oyaŕtzun'en, Ikaztegieta'n...) 94. or.; Muñoa (Ikaztegieta'n...) 100. or.; Laŕinbe (Ikaztegieta'n...) 101. or.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ETX.EEI

 • ikastegieta - (1966) AZK.EDIAL , 34 B
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • ikaztegieta - (1974) LIZ.LUR , 34, 35. or.
  (...)
  Goierritarrei galdatu ondoren, Legorreta jarri dugu Goierriko azken herri bezala: Ikaztegietatik behera, Tolosarekin hasten baitira harremanak, Beasain-Ordiziarekin baino gehiago [...] Tolosaldea [...] Historian zehar ere, gaur eskualde hontakotzat hartzen diren herriak, noizbait honen barrutian egonak dira: Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain (gaur Iruerrieta nolabaiteko izenez bataiatuak), Abaltzizketa, Amezketa, Altzo, Alegia, Albiztur, Berastegi, Elduaien, Anoeta, Villabona, Alkitza, Asteasu, Larraul, Zizurkil, Aduna eta Andoain
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea (Gipuzkoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • icasteguieta: ikaztegieta - (1974) TXILL.EHLI , 171 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • ikaztegieta - (1988/03/17) Euskera , XXXIII (1988,1), 277
  (...)
  IKAZTEGIETA Jose Luis Lizundia Askondo jauna, Euskaltzaindiaren Idazkari-ordea eta bere Onomastika Batzordeko Idazkari denak, ondoko Diktamen hau ematen du: Batzorde honek bere azken bilkuran, hain zuzen, joan den astelehenean, Iruñeko Ordezkaritzan egindakoan, beste gai batzuren artean, orain arte udal batetan elkartuta egon diren hiru herrien hiriburuaren izena, lehenago ofizialki orduko Administrazioak lcazteguieta izenarekin ezagutzen zuena, euskal grafia akademikoan IKAZTEGIETA dela onartu zuen. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaritzat babestu eta Euskaltzaindiak prestaturiko Izendegian: Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Herri lzenak / Relacion de las Poblaciones de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco, herri horren euskal deitura: lKAZTEGIETA da. Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita zortzigarreneko Martxoaren hamazazpian. On Ikusia. E. Knorr Batzordeburua.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: Euskera

 • ikaztegieta - (1990/06/08) OB.AG , 2
  (...)
  Onomastika batzordeak Donostian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OB.AG

 • ikaztegieta - (1990/06/14) EHAA , 117. zkia., 5480. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA AUTONOMIA-GARAPENA // 1870 // ERABAKIA, 1990.eko ekainaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Hiruerrietako Udalerriaren gaurregungo izena aldatu eta aurreratzean Ikastegieta izen ofizialaz izendatzeko baimena ematen duena. // Abenduaren 12ko 271/83 Dekretuaren 3. atalean, martxoaren 11ko 27/87 Dekretuan eta apirilaren 19ko 89/88 Dekretuan ezarritakoaren arabera eta Gipuzkoako Foru-Aldundi Txit Argiak eta Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindiak emandako erizpen-txostenak aztertuta, inonako hau ERABAKI DUT: // Hiruerrietako Udalerriaren gaurregungo izena aldatu eta aurreratzean Ikaztegieta izen ofizialaz izendatzeko baimena ematea. // Gasteiz, 1990.eko ekainak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, PERU BAZAKO ATUTXA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • ikaztegieta - (1991) NOM.1991 , Gip. 18

  Zer:
  Non: Ikaztegieta
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ikaztegieta - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2149. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: ikaztegieta / Lehengo izena: iruerrieta [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • ikaztegieta udal-barrutia - (1993/03/03) DEIKER.HPS , 78799
  (...)
  089-26 203
  (...)

  Zer:
  Non: Ikaztegieta
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ikaztegieta: ikaztegieta (ikaztegietar [izena finkatzeke]) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1218. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • ikaztegieta: ikaztegieta - (2001) EUDEL , 31
  (...)
  ikaztegietar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Ikaztegieta: ikaztegietar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1012. or.
  (...)
  Ikaztegieta (euskara); Ikaztegieta (ofiziala). Herritar izena: ikaztegietar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • ikaztegieta (ikaztegietar) - (2004/05/20) OB.AG , 4.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea
  Jatorria: OB.AG

 • ikaztegieta (ikaztegietar) - (2004/06/03) OB.AG , 2.2
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Goierri (Gipuzkoa)
  Jatorria: OB.AG

 • ikaztegieta - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • ikaztegieta udalerria - (2007/11/08) DEIKER.HPS , 78799
  (...)
  089-26 203
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ikaztegieta - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-5. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • ikaztegieta - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-9. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • ikaztegieta - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Ikaztegieta (ofiziala)
 • Término municipal de Ikaztegieta (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.571759 Y.4771254
Koordenatuak:
Lon.2º7'0"W - Lat.43º5'30"N

Kartografia:

089-26 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper