Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Berrobi - Lekuak - EODA

Berrobi (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
berrobitar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Tolosaldea
Kokalekuak:
 • berrovizarra - (1768-1862) GPAH.HIPAURK , 1549

  Zer:
  Non: Berrobi
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berrobi - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 B
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • berrobi - (1802) DRAH , I, 174
  (...)
  l. del part. y jurisdiccion de Tolosa, pr, de Guipuzcoa, del arcip. mayor y ob. de Pamplona, situado en la cañada que forman los montes de su jurisdiccion , siguiendo desde el lugar de Ibarra hácia e. el curso del rio Lezarain, que viene de Navarra á incorporarse con el Oria, y dista una legua al e. s. dé Tolosa. Hay en el pueblo una calle con casas que tienen inmediatas sus tierras y heredades, y 44 vecinos, regulándose el diezmo de su cosecha de trigo, maíz, manzanas, castañas y lino en 700 ducados anuales. Tiene una iglesia parroquial de la advocacion de S. Juan Bautista servida por un cura y un beneficiado. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • berrobi - (1829 [1587, 1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 123, 304b
  (...)
  Berrobi, seis fuegos [...] Elduayen, que ambos son de la jurisdiccion de Tolosa, diez fuegos [...] Berrobi / [VECINOS:] 50 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosa [gaur bereiz]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • berrobikua - (1841-1906) AB.Olerk , 111
  (...)
  Jakingo zendueke, bai, nor dan *Kattalin *Berrobikua zuek artu izan bazendue gaur neri eman didan masallekua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • berrobiko - (1847) Izt.C , 85
  (...)
  *Berrobiko mugape laburra ere ondo janzia arkitzen da, ur garbi ona iori ematen dabeen iturriakin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • berrobi - (1847) IZT.KOND.EL , 85, 116
  (...)
  Toki-izena: Erria.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IZT.KOND.EL

 • berrobi - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  Erri au, *Orendain, *Baliarrain, *Abalzizketa, eta *Alzo biak eskuirontz lagarik igarotzen da *Otsaingo errotaren ondora, non itsasten zaion *Albiztur aldetik amiltzen dan ibaitxoa; bereala artzen du *Irarramendiren ondoan, *Araxes deitzen zaion ibai, *Nafarroan jaio eta *Lizarzatik datorrena, eta emendik txit gertu, *Elduain-aldetik jatxitzen diraden urak bereganaturik, ingurutzen du *Tolosako Erria Santa *Mariako Eliza-nagusiaren azpiko aldetik; Erri au ondo ureztaturik igarotzen da bertako *Arramelean bost arruztairekin arkitzen dan aomen andiko zupian, lagatzen ditubala eskuirontz *Eldua, *Elduaien, *Berastegi, *Lizarza, *Oreja, *Gaztelu, *Berrobi, *Leaburu, *Belaunza, eta *Ibarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • berrobi - (1857) NOM.1857 , 0091

  Zer:
  Non: Berrobi
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • beŕobi'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 110, 116. or.
  (...)
  Almitze (Beŕobi'n...) 110. or.; Arotzanea (Beŕobi'n...) 116. or.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ETX.EEI

 • berrobi - (1959 [1968]) LMEND.XAB , Euskera, XIII (1968), 78. or.
  (...)
  Este nombre berro aparece con diferentes variantes: [...] berro: Berrobi, pob. G.; Berrospe, m. G.; Berroeta y Berrotaran, aps. G.; Berrozi, tér. A.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: LMEND.XAB

 • berrobi - (1966) AZK.EDIAL , 34 A
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • berrobi - (1968) LMEND.XAB , Euskera, XIII (1968), 80. or.
  (...)
  TOPONIMOS CON EL SUSTANTIVO BERRI, BARRI, BERRO, BERRE... // GUIPUZCOA […] Berrobi, vi. [birritan]
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: LMEND.XAB

 • berrobi - (1974) LIZ.LUR , 35. or.
  (...)
  Beste hauek, ordea, joan den menderarte Tolosarekin bateginik zeuden: Irura, Ibarra, Gaztelu, Leaburu, Orexa, Lizartza, Hernialde, Berrobi eta Belauntza
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea (Gipuzkoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • berrobi: berrobi - (1974) TXILL.EHLI , 167 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • berrobi: berrobi (berrobitar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 321. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • berrobi: berrobi (berrobitar) - (1979) E.UDAL , 21

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • BERROBI: BERROBI - (1986) HPS.EAE , 72

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • berro - (1988) JIM.ESTN , 66. or.
  (...)
  IV. Encuesta toponomástica [en Euskera, núm. 33, Bilbao: Euskaltzaindia, 1988, pp. 289-301] (...) 9.4.17. Zarza; Zarzal (Barda; Berro; ¿Sasi?).
  (...)

  Zer: Osagai toponimikoa
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: JIM.ESTN

 • berrobi - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11919. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: [...] III. TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA / GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: BOE.EAE

 • berrobi - (1991) NOM.1991 , Gip. 10

  Zer:
  Non: Berrobi
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berrobi - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2149. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: berrobi / Lehengo izena: berrobi [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • berrobi udal-barrutia - (1993/12/18) DEIKER.HPS , 77379
  (...)
  089-13 230
  (...)

  Zer:
  Non: Berrobi
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berrobi: berrobi (berrobitar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1216. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • berrobi: berrobi - (2001) EUDEL , 30
  (...)
  berrobitar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Berrobi: berrobitar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1012. or.
  (...)
  Berrobi (euskara); Berrobi (ofiziala). Herritar izena: berrobitar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • berrobi (berrobitar) - (2004/05/20) OB.AG , 4.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea
  Jatorria: OB.AG

 • berrobi - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • berrobi udalerria - (2007/12/01) DEIKER.HPS , 77379
  (...)
  089-12 201
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berrobi - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-5. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • berrobi - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-8. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • berrobi - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Berrobi (ofiziala)
 • Término municipal de Berrobi (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.579097 Y.4777447
Koordenatuak:
Lon.2º1'33"W - Lat.43º8'48"N

Kartografia:

089-04 [FK]; 089-05 [FK]; 089-12 [FK]; 089-13 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper