Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Arama - Lekuak - EODA

Arama (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
aramar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Goierri
Kokalekuak:
 • sancho d'arama - (1374/03/03) FDMPV.006 , 71. or. [UA.SEG, E/6/4/1, 22r (VIIIr)]
  (...)
  Testigos que fueron presentes que byeron e oyeron leer e dar la dicha sentençia al alcalde e merino, Ochoa Yvánes de Salinas e Juan Urtís de Mendiola, e Lope de Oro fijo de Pero Garçía d'Oro, e Sancho d'Arama, e Juan de Sarasúa escrivano, e Juan Urtis de Mena, e Rodrrigo Yvánnes de Murrguía
  (...)

  Zer: Lekukoa
  Non: Arrasate
  Jatorria: FDMPV.006

 • arama - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 A
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • arama - (1802) DRAH , I, 84
  (...)
  v. de la pr. de Guipuzcoa, del arcip. mayor y ob. de Pamplona. Tiene su asiento cerca del río Oria y la mayor parte en llanura: su distrito es de media legua escasa, y confina por n. con Isasondo, por e. con Alzaga, por s. con Zaldivia, y por o, con Villafranca, de quien dista como 3 quartos de legua. Todo su caserío consiste en 10 casas, incluyendo la rectoral y el molino: el vecindario se exercita en la labranza, y se mantiene del poco trigo, maíz y manzana que coge. El ganado lanar y vacuno se cría en corto número; su terreno produce robles y castaños. Para su gobierno civil hay un alcalde ordinario que goza asiento en las juntas generales y particulares, y por medio del procurador que nombra vota con 3 fuegos en el 60.º lugar. La parroquia está dedicada á S. Martin obispo, y la sirve un rector, cuya presentacion hacen los vecinos. T.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • alzagayarama [sic] - (1829 [1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 123
  (...)
  Alzagayarama [sic; Alzaga y Arama], jurisdiccion de Villafranca, ocho fuegos
  (...)

  Zer: Herriak [Altzaga, Arrama]
  Non: Ordizia [gaur bereiz]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • aramako - (1847) Izt.C , 79
  (...)
  *Aramako Erria laburra ta medarra bada ere, iturriz ondo ornitua arkitzen da beraren mugape zerrenda guztia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arama - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  andik laster itsasten zaiozka *Aralarko mendi ospatsuan jaiotako ibai *Agauntzakoa, *Ataun eta *Lazkau igarorik *Olaberriko itur-urakin datorrena eskuiko aldetik, eta ezkerrekotik *Mariarasko erreka pizkor *Murumenditik amiltzen dana: iru Erri oek eskuitara utzirik, eta ezkerrerontz *Billafranka, zeñaren ordeka zelaiak ureztatzen dituen, bere bide zuzenari jarraituaz naierara, iristen da Erri onen, eta *Aramaren mugako *Arkarte esaten zaion tokira; emen artzen du beregana *Zaldibiako mugapean jaiorik Erria eskuitara utzi eta bere ogei ta bi erreka ziztorretako urakin jatxitzen zaion ibai pizkor amorraitsua; Erri au, *Gainza, *Alzaga, eta *Arama eskuirontz lagarik igarotzen da *Isasondora, eta au ezkerreko aldera utzirik, badoa *Legorretan barrena *Beroztegiko urak arturik *Ikaztegietara; Erri oek biak eskuirontz lagarik iristen da *Alegeriara, zeñaren eskuiko aldetik sartzen zaion *Amezketatik datorren ibai bizitxoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aramaren - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  andik laster itsasten zaiozka *Aralarko mendi ospatsuan jaiotako ibai *Agauntzakoa, *Ataun eta *Lazkau igarorik *Olaberriko itur-urakin datorrena eskuiko aldetik, eta ezkerrekotik *Mariarasko erreka pizkor *Murumenditik amiltzen dana: iru Erri oek eskuitara utzirik, eta ezkerrerontz *Billafranka, zeñaren ordeka zelaiak ureztatzen dituen, bere bide zuzenari jarraituaz naierara, iristen da Erri onen, eta *Aramaren mugako *Arkarte esaten zaion tokira; emen artzen du beregana *Zaldibiako mugapean jaiorik Erria eskuitara utzi eta bere ogei ta bi erreka ziztorretako urakin jatxitzen zaion ibai pizkor amorraitsua; Erri au, *Gainza, *Alzaga, eta *Arama eskuirontz lagarik igarotzen da *Isasondora, eta au ezkerreko aldera utzirik, badoa *Legorretan barrena *Beroztegiko urak arturik *Ikaztegietara; Erri oek biak eskuirontz lagarik iristen da *Alegeriara, zeñaren eskuiko aldetik sartzen zaion *Amezketatik datorren ibai bizitxoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arama - (1930) GAR.SL , RIEV, XXI, 443. or.
  (...)
  Creemos de interés el publicar reunidos ciertos discutidos sufijos toponímicos para obtener de este modo relaciones entre los mismos pues a veces resultará que sean distintas formas evolutivas del mismo en el tiempo o en el espacio. // Los agruparemos de la siguiente forma: //...// -ama. Elama, Beizama, Arakama, Lezama, Zegama, Arama, probablemente equivale a -ana.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: GAR.SL

 • arama - (1966) AZK.EDIAL , 34 A
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • arama - (1974) LIZ.LUR , 34. or.
  (...)
  Gabiria, Ezkioga-Itxaso, Ormaiztegi, Zerain, Mutiloa, Segura, Zegama, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Lazkano, Ataun, Zaldibia, Gaintza, Itsasondo, Altzaga, Arama eta Legorreta: 18 udal, 309,83 km2 eta 41.866 bizilagun. Goierritarrei galdatu ondoren, Legorreta jarri dugu Goierriko azken herri bezala
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Goierri (Gipuzkoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • arama: arama (aramar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 318. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • arama: arama (aramar) - (1979) E.UDAL , 16

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • ARAMA: ARAMA - (1986) HPS.EAE , 71

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • arama - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11919. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: [...] III. TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA / GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: BOE.EAE

 • arama - (1991) NOM.1991 , Gip. 04

  Zer:
  Non: Arama
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arama - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2149. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: arama / Lehengo izena: arama [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • arama udal-barrutia - (1992/10/29) DEIKER.HPS , 79887
  (...)
  089-41 074
  (...)

  Zer:
  Non: Arama
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arama: arama (aramar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1215. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • arama: arama - (2001) EUDEL , 29
  (...)
  aramar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Arama: aramar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1011. or.
  (...)
  Arama (euskara); Arama (ofiziala). Herritar izena: aramar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • arama (aramar) - (2004/06/03) OB.AG , 2.2
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Goierri (Gipuzkoa)
  Jatorria: OB.AG

 • aramako hiri ospetsu eta zinduna - (2005/06/08) OB.AG , 7.8
  (...)
  Onomastika batzordeak Bilbon izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OB.AG

 • arama - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • arama udalerria - (2007/10/15) DEIKER.HPS , 79887
  (...)
  089-33 142
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arama - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-5. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • arama - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-8. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • arama - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Arama (ofiziala)
 • Término municipal de Arama (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.568062 Y.4767907
Koordenatuak:
Lon.2º9'46"W - Lat.43º3'42"N

Kartografia:

089-33 [FK]; 089-41 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper