Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Altzo - Lekuak - EODA

Altzo (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
altzotar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Tolosaldea
Kokalekuak:
 • alzo de abaxo - (1802) DRAH , I, 66
  (...)
  v. de la union de Aizpurua, prov. de Guipuzcoa, del arcip. mayor y ob. de Pamplona, sobre la ribera derecha del río Oria, muy cerca de la villa de Alegría y á una legua al s. de la de Tolosa, de la qual se separó juntamente con Alzo de arriba, habiendo sido aldeas suyas, y ahora forman las dos una sola villa y contribuyen con ocho fuegos para los gastos de la provincia. Cada uno de estos pueblos tiene su iglesia parroquial: la de Alzo de abaxo está dedicada á S. Salvador, y servida por un rector y un beneficiado. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • alzo, alzo ó lazaval - (1829 [1587, 1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 123, 125, 304b
  (...)
  Alzo, que es de la misma jurisdiccion de Tolosa, ocho fuegos [...] Alzo [Vecinos:] 30 [Fuegos:] 8 [...] Alzo ó Lazaval / [VECINOS:] 12 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosa [gaur bereiz]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • alzo azpicoa - (1847) IZT.KOND.EL , 79, 115, 453
  (...)
  Toki-izena: Erria.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IZT.KOND.EL

 • alzo - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  Erri au, *Orendain, *Baliarrain, *Abalzizketa, eta *Alzo biak eskuirontz lagarik igarotzen da *Otsaingo errotaren ondora, non itsasten zaion *Albiztur aldetik amiltzen dan ibaitxoa; bereala artzen du *Irarramendiren ondoan, *Araxes deitzen zaion ibai, *Nafarroan jaio eta *Lizarzatik datorrena, eta emendik txit gertu, *Elduain-aldetik jatxitzen diraden urak bereganaturik, ingurutzen du *Tolosako Erria Santa *Mariako Eliza-nagusiaren azpiko aldetik; Erri au ondo ureztaturik igarotzen da bertako *Arramelean bost arruztairekin arkitzen dan aomen andiko zupian, lagatzen ditubala eskuirontz *Eldua, *Elduaien, *Berastegi, *Lizarza, *Oreja, *Gaztelu, *Berrobi, *Leaburu, *Belaunza, eta *Ibarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alzo azpikoa eta goikoa - (1847) Izt.C , 79
  (...)
  *Alzo azpikoa eta goikoa, biak dira iturri garbi onakin guztiz ondo janziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • altzo'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 104. or.
  (...)
  Aizpea (Legoŕeta'n, Altzo'n...) [...] Aizpurua (Azpeitia'n, Altzo'n, Donostia'ko Zubieta'n...)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ETX.EEI

 • altzo - (1966) AZK.EDIAL , 34 A
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • altzo - (1974) LIZ.LUR , 35. or.
  (...)
  Tolosaldea [...] Historian zehar ere, gaur eskualde hontakotzat hartzen diren herriak, noizbait honen barrutian egonak dira: Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain (gaur Iruerrieta nolabaiteko izenez bataiatuak), Abaltzizketa, Amezketa, Altzo, Alegia, Albiztur, Berastegi, Elduaien, Anoeta, Villabona, Alkitza, Asteasu, Larraul, Zizurkil, Aduna eta Andoain
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea (Gipuzkoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • alzo: altzo - (1974) TXILL.EHLI , 165 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • alzo: altzo (altzotar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 318. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • alzo: altzo (altzotar) - (1979) E.UDAL , 15

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • altzo - (1980/10/10) EHAA , 017. zkia., 168-169. or.
  (...)
  HERRIZAINGOA // 221 // Toki-Arduralaritzako Sailordetzaren 1980garreneko Uztailaren 24ko ERABAKIA, "Alzo" Udalaren izena aldatzeko maimena emanaz. // Sailordetza honek, abuztuaren 25eko 2488/78 Errege Dekretoz eskuratu zaizkion aginteak erabiliz, hemen ematen deneko ERABAKI hau hartu du: // Bertako Udalak hasi eta Udalbatzarrak aurtengo Jorrailaren 8an egindako agizko Osoko Bilkuran sendetsitako zehaztapidetzan eskatzen denez, "Alzo" Udalaren izena aldatu eta aurrerantzean ALTZO izan dedineko baimena ematea. // Guztiek jakin dezaten iragartzen da hori, doakienei horren aurkako goradeia sar dezaketela adieraziz. Donostia, mila bederatzirehun eta larogeigarreneko Uztailak hogeita lau. // Sailburuordea, BITORIANO MENTXAKATORRE GARAI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • ALTZO: ALTZO - (1986) HPS.EAE , 71

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • altzo - (1989) MU.ETM , 02, 220

  Zer:
  Non: Altzo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • altzo (< alzo) - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11919. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: [...] III. TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA / GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: BOE.EAE

 • altzo - (1991) NOM.1991 , Gip. 04

  Zer:
  Non: Altzo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • altzo - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2149. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: altzo / Lehengo izena: alzo [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • altzo udal-barrutia - (1993/11/24) DEIKER.HPS , 77932
  (...)
  089-36 106
  (...)

  Zer:
  Non: Altzo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • altzo: altzo (altzotar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1214. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • altzo: altzo - (2001) EUDEL , 29
  (...)
  altzotar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Altzo: altzotar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1011. or.
  (...)
  Altzo (euskara); Altzo (ofiziala). Herritar izena: altzotar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • altzo (altzotar) - (2004/05/20) OB.AG , 4.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea
  Jatorria: OB.AG

 • altzo - (2007) NOM.GEOGR , 0089-1
  (...)
  UTM X.574700 Y.4772450 / GAKOA: 17708
  (...)

  Zer:
  Non: Altzo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • altzo - (2007) NOM.GEOGR , 0089-1
  (...)
  UTM X.574700 Y.4772450 / GAKOA: 17709
  (...)

  Zer:
  Non: Altzo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • altzo - (2007) NOM.GEOGR , 0089-1
  (...)
  UTM X.574700 Y.4772450 / GAKOA: 17710
  (...)

  Zer:
  Non: Altzo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • altzo - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • altzo udalerria - (2007/10/18) DEIKER.HPS , 77932
  (...)
  089-36 106
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • altzo - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-5. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • altzo - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-8. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • altzo - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Altzo (ofiziala)
 • Término municipal de Altzo (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.575001 Y.4771815
Koordenatuak:
Lon.2º4'37"W - Lat.43º5'47"N

Kartografia:

089-28 [FK]; 089-19 [FK]; 089-20 [FK]; 089-36 [FK]; 089-27 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper