Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Abaltzisketa - Lekuak - EODA

Abaltzisketa (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
abaltzisketar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Tolosaldea
Kokalekuak:
 • aualcisqueta - (1232-1251- [1930]) LAC.OV , 253. or. [AHN, 74 b, fol. 28]
  (...)
  b) Pueblos y términos municipales [...] Ipuçqoa
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: LAC.OV

 • abalçizqueta - (1464-1506) FDMPV.116 , 4 dok. 167. or.

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1625) SG.GIPTLOP , 4 dok. 134v. or.

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalzisqueta - (1754) LARR.CORG , 49. or.

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 A
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • abalcisqueta - (1802) DRAH , I, 2
  (...)
  v. de la prov. de Guipuzcoa, del arcip. mayor y ob. de Pamplona, situada en la falda del monte Aralar, que separa la provincia del reyno de Navarra, cerca del rio Oria, que cae á su n. y de la villa de Amezqueta. Antiguamente era aldea perteneciente á la jurisdiccion de Tolosa hasta que se hizo villa en el reynado de Felipe III, y desde entónces tiene asiento en las juntas de la provincia y vota con 17 fuegos. Su iglesia parroquial es de la advocacion de S. Juan Bautista; y la sirven un rector y 2 beneficiados. En sus inmediaciones están las fábricas de cobre que se hiciéron tan famosas. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • abalcisqueta, avalcizqueta - (1829 [1587, 1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 125, 304b
  (...)
  Abalcisqueta [Vecinos:] 890 [Fuegos:] 17 [...] Avalcizqueta / [VECINOS:] 70 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • abalcizqueta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 139, s.v. Orendain

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 52, s.v. Gainza

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 250, s.v. Zaldivia

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcizqueta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 220, s.v. Totosa

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 19, s.v. Amézqueta

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 13, s.v. Abalcisqueta

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 229, s.v. Ugarte

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcizqueta - (1847) IZT.KOND.EL , 59, 77, 115, 396
  (...)
  Toki-izena: Guipuzcoaco erria.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IZT.KOND.EL

 • abalzisketako - (1847) Izt.C , 59
  (...)
  *Abalzisketako mendian ere badira arrobiak karezko arri urdin piña ugari ematen dutenak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • abalzizketako - (1847) Izt.C , 77
  (...)
  *Abalzizketako mugapean badira iturri geza-gozo onak; baita erreka ziztorrak ere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • abalzizketa - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  Erri au, *Orendain, *Baliarrain, *Abalzizketa, eta *Alzo biak eskuirontz lagarik igarotzen da *Otsaingo errotaren ondora, non itsasten zaion *Albiztur aldetik amiltzen dan ibaitxoa; bereala artzen du *Irarramendiren ondoan, *Araxes deitzen zaion ibai, *Nafarroan jaio eta *Lizarzatik datorrena, eta emendik txit gertu, *Elduain-aldetik jatxitzen diraden urak bereganaturik, ingurutzen du *Tolosako Erria Santa *Mariako Eliza-nagusiaren azpiko aldetik; Erri au ondo ureztaturik igarotzen da bertako *Arramelean bost arruztairekin arkitzen dan aomen andiko zupian, lagatzen ditubala eskuirontz *Eldua, *Elduaien, *Berastegi, *Lizarza, *Oreja, *Gaztelu, *Berrobi, *Leaburu, *Belaunza, eta *Ibarra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • abalcisqueta (719 habitantes) - (1857-1864) NOM.GIP , 75. or.
  (...)
  EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES, ETC. segun que están: HABITADOS Constantemente: 94, Temporalmente: 22, INHABITADOS: 17; EDIFICIOS, segun que son: De un piso: 3, De dos pisos: 84, De tres pisos: 10, De mas de tres pisos: »; ALBERGUES, ó sea barracas, cuevas, chozas, etc.: 36; TOTAL de edificios, viviendas, albergues, etc.: 133
  (...)

  Zer: Ayuntamiento
  Non: P. J. de Tolosa
  Jatorria: NOM.GIP

 • abalzisketa'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 109. or.
  (...)
  Otamendi-baŕena, -beŕi, -etxebeŕi (Abalzisketa'n)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ETX.EEI

 • abalcisqueta - (1940) NOM.1940 , Gip., 7. or.

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (1940) NOM.1940 , Gip., 7. or.

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalzisketa - (1956) OTX.NGRTV , Euskera, I (1956), 161. or.
  (...)
  Que *ABAL es hondonada requiere larga explicación. Puede tomarse como prototipo, p. e., ABALZISKETA, en Guipuzcoa, o la serie de hidrónimos extendidos por todo el país que nada tienen que ver con "ancho": // Zabal / Zabala / Zabalo y Sable, 1125. // Zabal’eta / Zabal’aga / Zabal'egi / Zabal’degi / Zabal'dika / Zabal’tza / Zabal'tzeta / Zabal'buru / Zabal'ibar / Zabal'bide -que no es como algunos han interpretado "zamal-bide", sino el camino que por Begoña conducía al barranco de Bilbao (o mejor -diria yo- el camino que va bordeando el barranco llamado hoy "El Bosque")
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OTX.NGRTV

 • abalzisketa - (1966) AZK.EDIAL , 34 A
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • abalzisketa - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 149. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • abaltzizketa - (1974) LIZ.LUR , 35. or.
  (...)
  Tolosaldea [...] Historian zehar ere, gaur eskualde hontakotzat hartzen diren herriak, noizbait honen barrutian egonak dira: Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain (gaur Iruerrieta nolabaiteko izenez bataiatuak), Abaltzizketa, Amezketa, Altzo, Alegia, Albiztur, Berastegi, Elduaien, Anoeta, Villabona, Alkitza, Asteasu, Larraul, Zizurkil, Aduna eta Andoain
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea (Gipuzkoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • abalcisqueta: abaltzizketa - (1974) TXILL.EHLI , 164 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • abalcisqueta: abaltzisketa (abaltzisketar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 317. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • abalcisqueta: abaltzisketa (abaltzisketar) - (1979) E.UDAL , 13

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • abaltzisketa - (1983/04/26) EHAA , 052. zkia., 1196. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA // 651 // Sailordetza honen 1983.eko Martxoaren 16ko ERABAKIA, Abalcisqueta Udal-izena aldatu eta ABALTZISKETA izan dadineko baimena emanez. // Toki-Jaurpidearen Legearen 22. Atalean eta Biztanlego Lurralde-Mugaketaren Araudiko 34. Atalean jarritakoaren arauera, eta Autonomia-Estatutoan eta Abuztuaren 25eko 2.488/1978 Dekretoan erabakitakoaren indarrez, Udalaren erabakia eta Gipuzkoako Foru-Diputazioaren aldezko erizpena ikusi ondoren, // Toki-Arduralaritzako Sailordetza honek, honako hau ERABAKITZEN DU: // Abalcisqueta Udal-izena aldatu eta Abaltzisketa izan dadineko baimena ematea. // Gasteiz, 1983.eko Martxoak 16. Sailburuordea, // BlTORIANO MENTXAKATORRE GARAI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • ABALTZISKETA: ABALTZISKETA - (1986) HPS.EAE , 71

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • abaltzisketa (< abalcisqueta) - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11919. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: [...] III. TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA / GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: BOE.EAE

 • abaltzisketa - (1991) NOM.1991 , Gip. 02

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abaltzisketa - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2149. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: abaltzisketa / Lehengo izena: abalcisqueta [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • abaltzisketa udal-barrutia - (1993/02/23) DEIKER.HPS , 81189
  (...)
  089-59 070
  (...)

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abaltzisketa - (1994) OV.11 , 63-64
  (...)
  [-Eta atzizkia] Koldo Mitxelena ere lan batean baino gehiagotan arduratu da berrekailu honetaz [AV, 87. or.; FHV, 238 eta 528-529. orr.; FLV, 3, 1971, 241-267. orr., gero PT-en (141-167. orr.) birrargitaratua]. Egiten dituen baieztapenik garrantzizkoenak hauek dira: [...] 3.-Sarri askotan txistukari ondoko -keta aldaera (Abalcisqueta, Hereñuzqueta, Lacoizqueta…) beste atzizki bati jarraitzen zaiola irudi du.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OV.11

 • abaltzisketa: abaltzisketa (abaltzisketar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1213. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • abaltzisketa: abaltzisketa - (2001) EUDEL , 29
  (...)
  abaltzisketar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Abaltzisketa: abaltzisketar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1011. or.
  (...)
  Abaltzisketa (euskara); Abaltzisketa (ofiziala). Herritar izena: abaltzisketar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • abaltzisketa (abaltzisketar) - (2004/05/20) OB.AG , 4.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Tolosaldea
  Jatorria: OB.AG

 • abaltzisketa - (2005) EUST.KALE , Gipuzkoa
  (...)
  Abaltzisketa
  (...)

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abalcisqueta - (2007) NOM.GEOGR , 0089-3
  (...)
  UTM X.572970 Y.4766700 / GAKOA: 472
  (...)

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abaltzisketa - (2007) NOM.GEOGR , 0089-3
  (...)
  UTM X.572970 Y.4766700 / GAKOA: 472
  (...)

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abaltzisketa - (2007) NOM.GEOGR , 0089-3
  (...)
  UTM X.572970 Y.4766700 / GAKOA: 471
  (...)

  Zer:
  Non: Abaltzisketa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abaltzisketa - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • abaltzisketa udalerria - (2007/09/05) DEIKER.HPS , 81189
  (...)
  089-59 070
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • abaltzisketa - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-5. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • abaltzisketa - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-8. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • abaltzisketa - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Abaltzisketa (ofiziala)
 • Término municipal de Abaltzisketa (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.572440 Y.4765159
Koordenatuak:
Lon.2º6'33"W - Lat.43º2'12"N

Kartografia:

089-43 [FK]; 089-42 [FK]; 089-50 [FK]; 089-51 [FK]; 089-35 [FK]; 089-58 [FK]; 089-34 [FK]; 089-59 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper