Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Aretxabaleta - Lekuak - EODA

Aretxabaleta (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
aretxabaletar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Debagoiena
Kokalekuak:
 • harizabaleta - (1200-1300) LU.RNLPB , 10. or.
  (...)
  Harizabaleta (XIIIe s.), Arechavaleta (Gip.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: LU.RNLPB

 • arechavaleta, martin garcia de - (1319) FDMPV.045 , 3 dok. 11. or.
  (...)
  los fijosdalgo e el otro pueblo de Aescoytia, que es en Yraurgui, fueron culpados con la quema que se fizo en el monesterio de la egllesia de Balda [...] por esta rasón fis les emplasar [...] García Peres d'Olavarrieta e Martín García de Arechavaleta e Sancho Peres de Çuvieta
  (...)

  Zer: Deitura, herria
  Non: Azkoitia
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1390) FDMPV.041 , 46 dok. 77. or.
  (...)
  usaron libremente en la tierra de Lenis a paçer e cortar lenna e faser carbon e de que se acuerda aca, vido el ganado de los carneçeros de la dicha villa paçer en Arechavaleta, que es en Lenis, e todos los otros terminos e pastos de la dicha tierra
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1390) FDMPV.006 , 69 dok. 151. or.
  (...)
  e Iohan de Mendiçával, e Iohan Péres d'Arechavaleta, e Miguell d'Olaçavarren [...] e Iohan de Mendiçával, e Iohan Péres d'Arechavaleta, e Miguell d'Olaçavarren, e Iohan Martines d'Oyarte
  (...)

  Zer: Deitura, herria
  Non: Urretxu [Gipuzkoa]
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • iohan péres d'arechavaleta - (1390/08/12) FDMPV.006 , 151, 152. or. [UA.SEG, B/1/1/17]
  (...)
  Iohan de Mendiçával, e Iohan Péres d'Arechavaleta, e Miguell d'Olaçavarren [...] omes buenos vesinos de la dicha Villarreal [...] Iohan de Mendiçával, e Iohan Péres d'Arechavaleta, e Miguell d'Olaçavarren [...] omes buenos vesinos de la dicha Villarreal que estamos juntados a conçeio segúnt que lo avemos de uso e de costunbre
  (...)

  Zer: Bizilaguna
  Non: Zumarraga [Urretxu]
  Jatorria: FDMPV.006

 • areçabaleta, juan dias de - (1417) FDMPV.045 , 32 dok. 90. or.
  (...)
  Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Juan Sanches de Inchausty e Juan Garçía de Gonatibia, escrivanos, e Juan Dias de Areçabaleta e Juan Lopes de Yraeta et otros
  (...)

  Zer: Deitura, herria
  Non: Azkoitia
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1429) FDMPV.067 , 89 dok. 79. or.
  (...)
  otorgada esta dicha carta de procuraçiom en Arechavaleta, que es tierra de Lenis
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Aretxabaleta
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1452) FDMPV.068 , 138 dok. 204. or.
  (...)
  En Arechabaleta, que es en tierra de Lenis, delante la yglesia de Sennora Santa Maria de Arechabaleta, que es çerca la villa de Mondragon, juebes, a trese dias del mes de enero, anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • areçabaleta - (1461) FDMPV.068 , 182 dok. 309. or.
  (...)
  Fecha e otorgada fue esta dicha carta de donaçion en Areçabaleta que es en tierra de Leniss primero dya de mayo, anno del Nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un annos
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1461) FDMPV.068 , 178 dok. 282. or.
  (...)
  conçejo e junta e alcalde e ofiçiales e escuderos e buenos omes, vesinos e moradores de le tierra e valle de Lenis, que estamos juntos en la plaça de Arechabaleta que es en la dicha tierra de Lenis [...] La qual fue fecha e otorgada en la dicha tierra e valle de Lenis, en la plaça de Arechabaleta, que es en la dicha tierra, a veynte e ocho dias del mes de abril, anno del Nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un annos
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1461) FDMPV.068 , 180 dok. 293. or.
  (...)
  Fecha e otorgada fue esta dicha carta de venta en Arechabaleta que es en tierra de Lenis, primero dia de mayo, anno del Nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un annos
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1470) FDMPV.050 , 10 dok. 63. or.
  (...)
  Que fue fecha e otorgada esta dicha carta de perdon e remisyon e lo en ella contenido en Arechabaleta, que es en tierra de Lenis, primero dia de mayo, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un años
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1470) FDMPV.050 , 10 dok. 42. or.
  (...)
  La qual fue fecha e otorgada en la tierra e valle de Lenis, en la plaça de Arechabaleta, que es en la dicha tierra, a veynte e ocho dias del mes de abril, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un años
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1470) FDMPV.050 , 10 dok. 45. or.
  (...)
  el conçejo, junta e alcalde e ofiçiales e escuderos e omes buenos, vesinos e moradores de la tierra e valle de Lenis que estamos juntos en la plaça de Arechavaleta, que es en la tierra de Lenis
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1477) FDMPV.050 , 13 dok. 91. or.
  (...)
  el conçejo, alcalde, jurado, regidores e ofiçiales, escuderos fijosdalgo e omes buenos de la tierra e valle de Leniz, que estamos ajuntados en la plaça de Arechabaleta a nuestro conçejo general a canpanas repicadas, que segund que lo abemos de uso e de costunbre
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1477) FDMPV.050 , 13 dok. 93. or.
  (...)
  Que fue fecha e otorgada en la dicha plaça de Arechabaleta, a ocho dias del mes de setienbre, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e seys años
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1493) FDMPV.116 , 5 dok. 172. or.
  (...)
  En la plaça de Arechavaleta, que es en la tierra e valle de Leniz, a diezesiete dias del mes de jullio, anno del Nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e tres años [...] Rodrigo de Mitarte, procurador que se mostro del lugar de Arechavaleta e anteyglesia de señor Sant Miguel de Bedarreta e de sus aderentes e partes [...] el auditorio e audiençia de la dicha plaça del dicho lugar de Arechavaleta, sobre que tratan pleito los del dicho lugar de Arechavaleta con sus aderentes con los vezinos e moradores del lugar de Escoriaça e sus aderentes
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta, arechavaleta - (1493) FDMPV.116 , 5 dok. 173. or.
  (...)
  escuderos hijosdalgo, vezinos del lugar de Arechavaleta e de los otros sus consortes e aderentes [...] el auditorio de la audiençia de la dicha tierra e balle de Lenis abia seido y es en el dicho lugar de Arechabaleta e plaza d’él, de consentimiento de todos los escuderos [...] que asi en el dicho lugar de Arechabaleta abia picota y horca y çepos y carzel [...] la dicha casi posesion del dicho juzgado e auditorio en que ellos y los otros vezinos del dicho lugar de Arechabaleta e sus aderentes abian estado y estaban, como asi la dicha audiençia se fiziese en el dicho lugar de Arechabaleta e plaza d’él se abia usado e acostumbrado [...] desde memorial tiempo a esta parte en el dicho lugar de Arechavaleta aber avido e aver orca e picota e çepo e carçel [...] que devo mandar e mando amparar e defender a los vezinos del dicho lugar de Arechavaleta e de sus aderentes en la cassi posesion del dicho auditorio
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • areyçabaleta - (1497) FDMPV.116 , 18 dok. 206. or.
  (...)
  hizieron un requerimiento a çiertos espeçiales del dicho valle que para el dicho caso se les ayuntaron en la dicha plaça de Areyçabaleta por virtud de las dichas provisyones reales
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • areyzchabaleta - (1497) FDMPV.116 , 18 dok. 206. or.
  (...)
  En la plaça de Areyzchabaleta, que es en la tierra e valle de Leniz de la Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa, a catorze dias del mes de setienbre, anno del Nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e syete annos
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • areychavaleta - (1497) FDMPV.116 , 7 dok. 178. or.
  (...)
  segund que lo abemos de uso e de costumbre de nos ayuntar en la plaça de Areychavaleta, qu’es en la tierra e valle de Leniz
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • areyzchabaleta, areyzçabaleta - (1497) FDMPV.116 , 18 dok. 208. or.
  (...)
  moradores e vezinos de las vezindades e parrochias de Marin e Çarimuz e Mazmela e Ezcoriaça e Mendiola e Arcaraso e Çahalgo e Coroaeta e Aocaraça e Larrino e Areyzchabaleta e Galarça e Guillano e Apoça [...] en el dicho logar de Areyzçabaleta e en el dicho dia de catorçe del dicho mes de setienbre e anno dicho de mill e quatroçientos e noventa e syete
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • areyçabaleta - (1497) FDMPV.116 , 19 dok. 209. or.
  (...)
  en la plaça de Areyçabaleta, qu’es en el dicho valle de Leniz, a catorçe dias del dicho mes de setiembre e anno dicho de mill e quatroçientos e noventa e syete
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • areychabaleta - (1497) FDMPV.116 , 19 dok. 211. or.
  (...)
  en el sobredicho dia de catorce dias del dicho mes de setiembre e anno dicho de mill e quatroçientos e noventa e syete e en el dicho logar de Areychabaleta, al tienpo que hizieron el dicho auto
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arey[z]chabaleta - (1497) FDMPV.116 , 19 dok. 212. or.
  (...)
  moradores en la dicha vezindad de Areyzchabaleta, qu’es tanvien prinçipal vezindad e parrochia del dicho valle [...] moradores e vezinos de las vezindades e parrochias de Marin e Çarimuz e Mazmela e Ezcoriaça e Mendiola e Arcaraso e Çalgo e Goronaeta e Aoçaraça e Larrino e Areychabaleta e Galarça e Guillano e Apoça
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1497) FDMPV.116 , 11 dok. 185. or.
  (...)
  seyendo juntados a nuestro conçejo e junta general a canpana repicada, segund que lo avemos de uso e de costumbre ajuntar en la plaça de Arechabaleta, que es en la tierra e valle de Lenis
  (...)

  Zer: Herria, plaza
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1497) FDMPV.116 , 16 dok. 196. or.
  (...)
  En el lugar de Arechavaleta, que es en la tierra e valle de Leniz, a veynte e çinco dias del mes de agosto, anno del Nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e syete annos, estando allegados en junta general a son de canpanas rypicadas, segund que lo han de uso e de costunbre
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta, arechavaleta - (1498) FDMPV.116 , 20 dok. 222. or.
  (...)
  homes buenos del lugar de Arechabaleta del anteiglesia de Sant Miguel de Bedarreta e otros sus consortes, vezinos e moradores en la dicha tierra e valle de Leniz [...] del dicho conçejo, escuderos e fijosdalgo e homes buenos del dicho lugar de Arechavaleta e de la anteyglesia de San Miguel de Bedarreta [...] fizieron sus ayuntamientos e conçejos e universidades en el dicho lugar de Arechavaleta, e, asi mismo, las audiençias de los juezes
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1498) FDMPV.116 , 20 dok. 231. or.
  (...)
  el procurador del dicho conçejo e escuderos hijosdalgo, homes buenos del dicho lugar de Arechavaleta e de los otros sobredichos sus consortes ante nos [...] pudiesen más façilmente benir a juizio e sin menos pena e trabajo que al dicho lugar de Arechavaleta, porque esto mejor por vista de ojos que por provança se podia bien conozçer [...] del conçejo e homes buenos del dicho lugar de Arechavaleta e sus aderientes ante nos en la dicha nuestra Audiençia presentó
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1506) FDMPV.116 , 1 dok. 27. or.
  (...)
  Martin Sanches de Galarça ant’el dicho alcalde estando en audiençia publica en el logar de Arechabaleta a doze dias del mes de henero, año del Nasçimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechaualeta - (1511) FDMPV.086 , 115 dok. 194. or.
  (...)
  nos el conçejo alcalde regidores jurados fieles escuderos hijosdalgo e vezinos de la tierra e valle de Lenis estando juntos en nuestro conçejo e ajuntamiento en el logar de Arechaualeta que es en el dicho balle a canpanadas repicadas segund que lo abemos de vso e de costunbre de nos ajuntar
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1512) FDMPV.091 , 70 dok. 298. or.
  (...)
  Juan de Bobre, clavetero, vecino del valle de Leniz a donde dicen Arechavaleta, natural de la dicha villa de Oñate
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1512) FDMPV.091 , 70 dok. 300. or.
  (...)
  por le aver visto muchas beces en la dicha villa de Oñate y en Arechavaleta, donde es vecino agora este testigo
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1512) FDMPV.091 , 70 dok. 299. or.
  (...)
  el dicho Juan de Vobre, ferrero llavetero vecino del valle de Lenic (sic) en Arechavaleta, testigo jurado en forma de derecho, fue preguntado que hedad
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1516) FDMPV.087 , 1516 dok. 180. or.
  (...)
  A Martin Juan de Salinas pague por otra del XI de agosto LIIIIº maravedis, que obo de aver por la yda a Arechavaleta e faser el enplazamiento al conçejo de Lenis e dar testimonio sinado de ello:... LIIIIº maravedis
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1516) FDMPV.087 , 1516 dok. 181. or.
  (...)
  A Martin Juan de Salinas por otra del XXII de agosto CVIIIº por yr a Arechabaleta e faser una obligaçion de XIIIIº mill maravedis de moneda castellana que el dicho conçejo de Lenis otorgo contra este conçejo, que es a pagar a Pascoa de Flores primero e dar synado:... CVIIIº maravedis
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1625) SG.GIPTLOP , 1 dok. 15r. or.
  (...)
  El Rio Deba [...] entra en Escoriaza, que le atraviesa por medio de la Villa del lado derecho al Yzquierdo y prosigue hasta pasar a Arechavaleta, en donde a distancia de tiro por otro puente atraviesa al lado derecho [...] Escoriaza pasa el camino R[ea]l por mitad de la Villa, dista de Salinas una legua de Camino. // Arechavaleta dista media legua desde Escoriaza, el Camino R[ea]l pasa por medio del Lugar. // Mondragon dista media legua de Arechavaleta y pasa a el Camino R[ea]l por mitad de la Villa [...] Arcaraso. dista un quarto de legua del Camino R[ea]l y de Arechavaleta. // Larrino. dista tres quartos de Legua del Camino R[ea]l y de Arechavaleta. // Goronaeta. tres quartos de legua del Camino R[ea]l y de Arechavaleta. // Bedoña. Lo mismo y Aozaraza Un quarto de legua del Camino R[ea]l y de Arechavaleta. // Arenaza media legua del Camino R[ea]l y de Arechavaleta [...] Zilaurren dista un quarto de legua del Camino R[ea]l y de Arechavaleta. // Ysurieta dista un quarto de Legua del Camino Real y de Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1625) SG.GIPTLOP , 26 dok. 186r. or.
  (...)
  Escoriaza [...] Confina por n[orte] con Arechabaleta, por e[ste] con términos de Oñate, por s[ur] con Salinas, y por o[este] con Aramayona
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1754) LARR.CORG , 28. or.
  (...)
  El Deva nace también en Guipúzcoa, en jurisdicción de Slinas, y baja por Escoriaza, Arechavaleta, del valle real de Leniz a la villa de Mondragón
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1765-1766) GAO.CARRT , 37. mapa

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1800-1833) AÑ.LPV , 52 A
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Continúan los que son del Obispado de Calahorra (Alzola junto a Elgoibar, y su aneja Anguiozar).
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: AÑ.LPV

 • arechavaleta - (1802) DRAH , I, 95-96
  (...)
  partido del valle real de Leniz, prov. de Guipuzcoa, vic. de Mondragon, arcip. de Leniz, ob. de Calahorra, comprehende los pueblos siguientes: ARECHAVALETA, l. BEDOÑA, id. AOZARAZA, anteig. ARENAZA, id. GORONAETA, id. ARCARASO, id. LARRINO, id. ISURIETA, id. GALARZA, id. La jurisdiccion reside en el alcalde del lugar de Arechavaleta, y se extiende 3 quartos de legua de n. á s. y legua y media de e. á o. en cuyo recinto están todos los pueblos de este partido. V. LENIZ. A.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DRAH

 • arechavaleta - (1802) DRAH , I, 96-97
  (...)
  l. del valle real y arcip. de Leniz, vic. de Mondragon, ob. de Calahorra, pr. de Guipuzcoa: está situado en parage llano al pie de un montecito llamado Arizmendi á la derecha del rio Deva, y en el nuevo camino real de postas á Francia que pasa por medio del pueblo. Confina por n. y á distancia de media legua con la villa de Mondragon, por e. con la de Oñate, por s. y á igual distancia con la de Escoriaza y por o. con la hermandad de Aramayona de la provincia de Álava. Se compone el lugar de una sola calle muy bien empedrada, y está en ella la casa concejil de piedra sillar, en que se custodian varios fusiles y otras armas para defensa de los naturales, y en su fachada se ven las armas del lugar, que son las mismas que las del valle real de Leniz. Hay una decente posada pública, varias fuentes de agua dulce, de las quales una está enmedio de la mencionada calle, y otra á un tiro de fusil en un paseo que cae á un lado del camino real de postas; las hay tambien minerales y sulfúreas. Por real executoria es cabeza del partido de su nombre y goza de jurisdiccion civil y criminal, que exerce su alcalde ordinario, por privilegio del rey D. Felipe III del año 1619 en las 8 anteiglesias de que se compone el partido. La poblacion consiste en 103 casas y algunos caseríos dispersos y 650 personas dedicadas por la mayor parte á la agricultura, y cogen como unas 1& fanegas de trigo y 750 de maiz, castaña y manzana, y medianamente cebada, avena, mijo, haba, garbanzos, aluvias y arvejas, y varios géneros de fruta, señaladamente guinda y cereza. El rio Deva, sobre el qual hay tres puentes, que baxando desde Salinas corre inmediato al pueblo, y otros riachuelos que llaman Urcalu, Landaeta, S. Martin, Urguichia, Lanzubieta, Murraquio y Arvincelay, los quales se pierden en aquel, proporcionan á este lugar pesca abundante de anguílas, bermejuelas, zarbos y loñas, y riego á sus huertas que producen buena hortaliza. Sus montes, de los quales los mas señalados son Murugain y Zaraya, desde cuya eminencia se alcanza á ver el mar distante 6 leguas, y la sierra de S. Lorenzo cerca de Santo Domingo de la Calzada, están poblados de hayas, robles y castaños, y abundan en bellos pastos, con que se alimenta mucho ganado vacuno, lanar y caballar: críanse en ellos lobos, jabalíes, corzos, liebres, zorros, lutrias y varias aves, especialmente perdices y otras comunes en el pais. Hay canteras de piedra jaspe y azogue en una de las fuentes sulfúreas. Tambien se ocupan algunos vecinos en el oficio de cerrajería y herrería, y trabajan herraduras, achas y azadas, y otros en texer lienzos y marragas. Hay 2 iglesias parroquiales unidas, la una dentro del pueblo dedicada á la Asuncion de nuestra Señora, y la otra que es la primitiva, fuera del lugar, de la advocacion de S. Miguel de Bedarreta, las quales están servidas por un cabildo de 3 beneficiados que presenta el conde de Oñate, y un capellan organista en la primera: tiene dos ermitas, una de S. Juan Bautista y otra de santa María. A.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DRAH

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 243, s.v. Vergara [part. jud.]

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 230, s.v. Uribarri [anteigl. y barrio]
  (...)
  El térm. confina N. la peña de Udala; E. Mondragon; S. Arechavaleta y O. Garagarza
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 120, s.v. Leniz [valle real]
  (...)
  comprende los part. de Arechavaleta y Escoriaza
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 120, s.v. Leniz [valle real]
  (...)
  En el año 1630 se dividió en 2 juzgados ó partidos con iguales honores, privilegios y preeminencias; uno de ellos es el de Escoriaza y otro el de Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria, auzitegia
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 244, s.v. Vergara [part. jud.]
  (...)
  Finalmente, en Arechavaleta estan las mejores aguas que se conocen en la clase de hidro-sulfurosas [...] Caminos. La carretera principal es la de Madrid á Francia que, entrando en el part. por el alto de Salinas, pasa por la v. de este nombre y por las de Escoriaza, Arechavaleta, Mondragon y Anzuola
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 245, s.v. Vergara [part. jud.]
  (...)
  Arechavaleta... 241 vecinos... 1242 almas
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 24
  (...)
  v. en la prov. de Guipúzcoa [...] este escudo de armas es comun al ant. valle real de Leniz, del que era cap. Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 24
  (...)
  ayunt. en la prov. de Guipúzcoa [...] se compone de la v. de Arechavaleta y de las anteigl de Aozaraza, Arcaraso, Arenaza, Bedoña, Galarza, Goronaeta, Isurieta y Larrino, contando con cerca de 300 casas
  (...)

  Zer: Udalerria, hiria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 54, s.v. Guellano
  (...)
  anteigl. del Valle real de Leniz en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara (2 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra (23): pertenece al ayunt. de Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 22, s.v. Araoz
  (...)
  Su térm. confina por N. con Leniz, por E. con la matriz, por S. con Aranzazu y prov. de Alava, y por O. Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 24, s.v. Arenaza
  (...)
  anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (9 leg. á Tolosa), dióc. de Calahorra (22 1/2), part. jud. de Vergara (1 1/2), y ayunt. de Arechavaleta (1/2)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 52, s.v. Galarza
  (...)
  anteigl. del ayunt. de Arechavaleta en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 10 leg.), part. jud. de Vergara (2 1/2), aud. terr. de Burgos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra (23) [...] Confina N. Guesalibar; E. Arechavaleta; S. Apozaga, y O. Guellano [...] El correo se recibe de Mondragon por el balijero de Arechavaleta, á cuya v. suelen acudir los interesados á recogerlo
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 22, s.v. Arcaraso
  (...)
  anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (11 leg. de Tolosa), dióc. de Calahorra (22), part. jud. de Vergara (3), y ayunt. de Arechavaleta (1/2)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 63, s.v. Guipuzcoa
  (...)
  Los baños de Arechavaleta sit. á 300 pasos del camino real de Madrid á Francia
  (...)

  Zer: Herria, bainuetxea
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 14, s.v. Agueda (Santa)
  (...)
  el monte de Mura [...] pertenece á la jurisd. de Sta. Agueda, Aramayona, Escoriaza y Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 22
  (...)
  ant. part. en la prov. de Guipúzcoa y valle de Leniz
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 129, s.v. Mondragon [v.]
  (...)
  El term. confina N. Elorrio (part. jud. de Durango, prov. de Vizcaya) Elgueta; E. Vergara y Oñate; S. Arechavaleta, y O. ayunt. de Aramayona (part. jud. de Vitoria) y Arrazola (part. jud. de Durango)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 64, s.v. Guipuzcoa
  (...)
  á 40 pasos de distancia, á la otra orilla del r., se halla otro manantial análogo, y otro también en Arechavaleta al lado de un peñon y en medio del r. [...] Entre los caminos de coches que hasta ahora hay abiertos, ocupa el primer lugar la carretera general [...] por las v. y l. de Salinas, Escoriaza, Arechavaleta, Mondragon, Anzuola, Villareal, Zumarraga, Ormaiztegui, Beasain, Villafranca, Isasondo, Legorreta, Icazteguieta, Alegria, Tolosa, Irura, Villabona, Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga, Oyarzun é Irun
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 21, s.v. Aozaraza
  (...)
  anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (10 leg. á Tolosa), dióc. de Calahorra (22), part. jud. de Vergara (2), y del ayunt. de Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 53, s.v. Goronaeta
  (...)
  anteigl. del ayunt. de Arechavaleta en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8 leg.), part. jud. de Vergara (2 1/2), aud. terr. de Burgos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra (20) [...] una parr. (Santiago) aneja de Arechavaleta y servida por un cura [...] el térm. confina N. Larrino; E. Oñate; S. Arechavaleta, y O. Aozaraza
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 261, s.v. Zaraya
  (...)
  monte elevado en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara. Sit. en jurisd. de Leniz y Arechavalea, parte térm. con alava por O.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 42, s.v. Deva [r.]
  (...)
  cruza luego por medio de la v. de Escoriaza, recibiendo al salir de ella el pequeño r. bolivar, y pasando mas adelante, deja á la derecha el l. Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria [lugar]
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 115, s.v. Isurieta
  (...)
  anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (Tolosa 9 leg.), part. jud. de Vergara (2), aud. terr. de Burgos (24), d. g. de las Provincias Vascongadas (Vitora 5), dióc. de Calahorra (20), térm. jurisd. de Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 21, s.v. Apozaga
  (...)
  el térm. confina por N. á 1/4 de leg. con Guellano, por E. á 1/3 con Arechavaleta, por S. con Escoriaza y citado camino real, y por O. á 1/2 leg. con terr de Alava
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 118, s.v. Larrino
  (...)
  anteigl. del ayunt. de Arechavaleta, prov. de Guipúzcoa
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 65, s.v. Guipuzcoa
  (...)
  Entre los caminos de coches que hasta ahora hay abiertos, ocupa el primer lugar la carretera general [...] para su conservacion se exige peage, con arreglo al arancel que se pone á continuacion, en ocho puntos (Salinas, Arechavaleta, Vergara, Eizaga, Villafranca, Urnieta, Oyarzun) de los carruages y caballerias que transitan por ella
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 48, s.v. Escoriaza
  (...)
  Confina el térm. de la v. N. Arechavaleta; E. prov. de alava, part. jud. de Vitoria; S. Salinas, y O. el espresado part. y prov.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 141, s.v. Oro
  (...)
  barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Arechavaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 35, s.v. Bedoña
  (...)
  anteigl. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, dióc. de Calahorra, term. municipal de Arechavaleta (V.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 131, s.v. Mondragon [vicaría]
  (...)
  comprende [...] en Guipúzcoa los pueblos y anteigl. de Anguiozar, Apozaga, Arenaza, Arcaraso, Arechavaleta, Aozaraza, Bólibar [sic], Bedoña, Elgueta, Escoriaza, Guellano, Goronaeta, Galarza, Garagarza, Guesalibar, Mondragon, Mazmela, Mendiola, Marin, Isurieta, Larrino, Salinar [sic], Uribarri y Udala
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaletako - (1847) Izt.C , 80
  (...)
  *Aretxabaletako mugapean badira iturri onak; oetako bat arkitzen da karrikaren erdian, eta beste bat, bide andiaren ondoan, Erritik arrikada bateko bidastian
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arechabaleta - (1847) IZT.KOND.EL , 56, 74, 80, 111
  (...)
  Toki-izena: erria
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: IZT.KOND.EL

 • aretxabaletako - (1847) Izt.C , 56
  (...)
  *Aretxabaletako mugapean ere badira arrobiak Nabarri ederra ematen dutenak
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aretxabaletan - (1847) Izt.C , 111
  (...)
  Beste errekatxo bat, sortegialdetik jatxitzen dana laztantzen zaio *Dorlasko etxadian, eta *Gatzagako Erria arrikada bateko bidastian ezkerrerontz lagarik igarotzen da *Zarimuzko Eliz-aurrea eskuitik dabela, *Gaztañariko etxadiara, zeña dan, *Mazmelako Eliz-aurrea berezitzen duten bietako bat; emen arkitzen dan zubipean igarorik jarraitzen du bere joaira *Ezkoriatzako Erriaren erditik, eta bertako irteeran artzen du *Bolibarko ibai txikia; igarotzen da *Aretxabaletan Erria eskuitara utzirik, eta badoa *Mondragoiko Errian ezkerrerontz egoi aldeko lurrak naierara ureztatuaz; beitiago artzen du *Aramaionako ibaia, eta andik legua bateko bidastia igarotzean bereganatzen du San *Prudenzioko Elizatxoaren ondoan, *Oñatetik jatxitzen dana: jarraitzen du *Bergarako Errira, *Anzuola bide andiaren gañean eskuirontz, eta ezkerretarako txuntxurrean *Elgeta dituela; Santa *Mariako etxadia ureztaturik ongarritzen du naiera guztira, eta onerañokoan bide zuzena ekarri deban ibai au, aldondutzen da *Bergara eskuitara utzirik ezkerrerontz, eta igarotzen da *Plazenziako Errira: legua erdi batez lenago batutzen zaio beste bat ifarraldetik, *Bizkaiatik jatxi eta *Eibarko Erria ezkerretara gertuan lagarik datorrena, eta beste aldetik sartzen zaio *Elgoibarkoa, ez txit urrun: Erri au eskuitara utzirik ekiten zaio bere sallari, *Markina-Elgoibarkotik barrena *Alzolasko etxadiara;
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aretxabaletako - (1847) Izt.C , 74
  (...)
  *Aretxabaletako mugapean arkitzen da meatze bat zillar bizia ematen dabena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arechavaleta - (1857) NOM.1857 , 0111

  Zer: Udalerria
  Non: Aretxabaleta
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (1874) LU.RNLPB , 10-11. or.
  (...)
  5. D'ailleurs certaines mutations de consonnes et de voyelles peuvent être dues simplement à un caprice orthographique et ne donnent lieu à aucune conclusion générale. Elles sont du moins toujours conformes aux règles de la phonétique ordinaire [...] Variation des palatales Z, S, CH, C: Cembrana (XIe s.), aujourd'hui Zambrana (Al.); Usesi (XIVe s.), Usechi (Nav.); Ochocain (XIVe s.); Osacain (Nav.); Isaso (XIVe s.), Ichaso (Nav.); Ocha (XIVe s. ), Osa (Nav.); Harizabaleta (XIIIe s.), Arechavaleta (Gip.); Ciganda (XIVe s.), Zeganda (Nav.), etc. (Vinson [Revue de Linguistique et Philologie comparée, T. III, 4e fascicule], p. 441 et 457
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: LU.RNLPB

 • aretxabaleta - (1923-1925) AZK.MV , 583, II, 392
  (...)
  Que donde mayor número de vocablos yuxtapuestos hay es en la Toponimia, como Aretxabaleta, Arexpakotxaga, Ariznabarreta, Olabarri, Urizar, Iturrigorri, etc., habiendo también algunos apodos populares así formados, como Kattalingorri 'el aguardiente', Antonpelo 'bobalicón' [...] Aretxabaleta [...] de Areitz+zabal
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: --
  Jatorria: AZK.MV

 • aretxabaleta'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 99, 105, 107, 111, 116. or.
  (...)
  Bazteŕalde (Aretxabaleta'n) 99. or.; Basabe (Goŕdexola'n, Azpeitia'n, Galdakao'n, Aretxabaleta'n...) 105. or.; Ametzaga-auŕekoa, -azpikoa, -bekoa, -garai, -goikoa (Aretxabaleta'n) 107. or.; Elizalde (Elduayen'en, ZizuŕkiĪ'en, Zumaya'ko Aŕtadi'n, Azpeitia'n, Andoain'en, Beŕgara'n, Aretxabaleta'n, Oñati'n, Ezkirotz'en, Gaŕalda'n, Aria'n, Aezkoa'ko Iribeŕi'n...) [...] Elexabe (Aretxabaleta'n...) [...] Eleizagarai (Amezketa'n, Aretxabaleta'n, Bunuze'n...) [...] Elexoste-bekoa, -erdikoa (Aretxabaleta'n) 111. or.; Labekoa (Aretxabaleta'n, Geŕnika'n...) 116. or.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ETX.EEI

 • aretxabaletan - (1929) Or.SCruz , 81
  (...)
  *ARETXABALETAN ANDRE BAT TIROZ JOTZEN DU
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aretxabaletan - (1929) Or.SCruz , 81
  (...)
  Andik illebete batzutara berriz arrapatzen dute *Aretxabaletan, saski bat ogi zeramala
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aretxabaletako - (1929) Or.SCruz , 81
  (...)
  Ogi baten mami-tartean, paperak berriz ere, *Aretxabaletako liberal batentzat
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aretxabaletakoa - (1929) Or.SCruz , 83
  (...)
  Bi gertaera oek, *Aretxabaletakoa ta *Lekunberrikoa, puztu ditute ta arrotu ditute ta itxuragabetu ditute beltzak, nai duten bezela
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arechavaleta - (1940) NOM.1940 , Gip., 9. or.

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechabaleta - (1953 [1997]) M.AV , 77 (596, 235)
  (...)
  77. paragrafoa.- areitz (aretx), (h)aritz «roble», vizc. ant. «árbol»: Areizaga (Areyzaga), Areizagagoena, Areizti (Arayzti), Areyza, Areyzabaleta, Areyzcorreta (Arescorreta), Areyznagañeta; Arescurenaga, Arespecueta, Aresteguieta, Areys, Areysti; Arecha, Arechabal (Arechaval), Arechabaleta, Arechaga, Arechederra, Arechederreta, Arecheta, Arechu, Arechuloeta (*aretx-zulo-eta), Arechuloaga; Arejola (Arexola), Arizabaleta, Arizabalo, Arizaga, Arizarte, Arizcorreta, Arizeta, Arizgoiti, Arizmendí (Harismendí, Arismendiarrieta), Aríznabarreta. Arizola, Arizpe, Arizpilleta, Ariztain, Ariztegui, Arizti, Ariztimuño, Aristizabal, Ariztondo, Arizuriaga (*aritz-zuri-aga)\ Arispe, Aristegui, Aristeguieta, Aristondo; Harisburu (Harispuru), Hariscaín, Harispe, Haristoy, Haritzondo, etc.; top. Ariç Navarreta, Nav., siglo XII. Acaso Aríño de *(h)ariz-no', Areilza, Arilza, del cual parece var. Areinza, no deberá incluirse aquí seguramente. Segundo elemento en Mendiarechaga, etc.; es muy posible que muchos -ari(t)z (Armendariz, Ustariz, etc.) tengan otro origen, aunque el ap. Ariz aluda al «roble». Cf. top. Harizavalleta, Alava, 1025, etc. Hay top. Ariznoa en Vergara (Guip.). 596. paragrafoa.- zabal «ancho», sust. «plazoleta»; Zabala (Zavala), Zabalaga, Zabalbeitia, Zabalburu, Zabale, Zabalegui, Zabalia, Zabalinchaurrieta, Zabalo (Zaballo), Zabaloa (Zabalua, Saballue), Zabaloaga, Zabalondo, Zabalotegui, Zabalza, Zabalzaga; Eneco Fortuniones de Zaualdica (Nav., 1152). Muy corriente también como segundo elemento: Aranzabal, Arechabal, Arrizabalo, Atezabal, Egoscozabal, Gardeazabal, Iraçabal, Narzabal (y Nazabal, de nar, var. de la(h)ar), Raizabal (Reizabal), Sorozabal, etc. En cuanto a la -ll- de Zaballa (Zavalla), etc., la escritura con doble l ante un sufijo, que es frecuente en documentos medievales, indica probablemente una pronunciación geminada. Así Monnio Zabulla (CSM comp. 2, año 1062), S. Johanem de Zavalla (CSM 37, año 945), Harizavallaga (Alava, 1025), Lacuzaballa (CSM 187, año 1067), etc. No tiene pues nada de particular que esta -ll- en zona de habla romance haya evolucionado de igual manera que la de origen latino: lat. castellun, vasc. gaztelu, cast. castiello, castillo. Hay efectivamente topónimos Zaballa en Logroño (Valgañón) y Burgos (Barbadillo de los Herreros). V. ap(h)al. En el Béarn hay también un arroyo Larçabaig (< Larzabal), cuya consonante final ha recibido el mismo tratamiento que lat. ll en esa posición. Berasco Aoçauala, Artajona, XX hacia 1173: «que tiene la boca ancha» (cf. Domingo Baruaamplo. Caparroso, 1280) o «abierta». 235. paragrafoa.- -eta «terminación de multitud de nombres topográficos que indican pluralidad» (Azkue). De su frecuencia da fe la reja de San Millán donde aparecen Azazaheta, Bagoeta, Berroztegieta, Erroheta, Galharreta, Gazaheta, Gelhegieta, Haizcoeta, Haizpilleta, Harizavalleta, Harrieta, Haztegieta, Mariaeta, Sagassaheta, Sansoheta. V. también -keta. Es interesante el hecho de que siga a veces a nombres personales; así Mariaeta, Sansoheta en la lista anterior y el ap. Micolaeta. Apellidos Arteta, Beteta, Iraeta, Iztueta, Ozaeta, Sustaeta, etc. Como es bien sabido, Schuchardt piensa en un préstamo, del suf. latino -etum (pl. -eta; cast. -edo, -eda). Para -eta /-keta, que se comporta como un sufijo de flexión, lo mismo que -aga, véase FLV 3 (1971), 241 ss. Aunque en general hay -keta tras sibilante. Ariceta (y Ariçegui) se documentan muy pronto
  (...)

  Zer: Deitura
  Non: --
  Jatorria: M.AV

 • arechavaleta - (1956) M.IFOV , 176-177. or.
  (...)
  Los diptongos ai, ei son más inestables y se intercambian con alguna frecuencia; no es rara tampoco su alternancia con a, e y, sobre todo, i: [...] Harizavalleta (Ál., 1025) hoy Arechavaleta (hay también una población del mismo nombre en Guip.), ap. Areizaga; Ariztuia (monte en Nav., año 1042)
  (...)

  Zer: Herriak
  Non: Araba, Gipuzkoa
  Jatorria: M.IFOV

 • aretxabaleta - (1966) AZK.EDIAL , 32 B
  (...)
  Dialecto vizcaíno
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • aretxabaleta - (1974) LIZ.LUR , 32. or.
  (...)
  Herri hauek hartzen ditu [Deba arroak]: Lenitz haranean, Lenitz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasate; Oñati; Bergara, Antzuola, Elgeta; behinolako Markinako eskualdean, Eibar, Soraluze eta Elgoibar; itsas hegian, Motriku eta Deba. Hauek denok Gipuzkoan. Araban, Aramaioko harana; eta Bizkaian, Ermua eta MaIlabia
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: LIZ.LUR

 • arechavaleta: aretxabaleta - (1974) TXILL.EHLI , 165 B

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • arechavaleta: aretxabaleta (aretxabaletar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 301. or.
  (...)
  Kodea: 3.1.3
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: E.EUS.LIZ.KN

 • arechavaleta: aretxabaleta (aretxabaletar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 319. or.

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: E.EUS.UD

 • arechavaleta - (1979) IGNE.25 , 088-III

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta: aretxabaleta (aretxabaletar) - (1979) E.UDAL , 17

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: E.UDAL

 • aretxabaleta - (1981/05/11) EHAA , 016. zkia., 796-797. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA // 168 // Toki-Arduralaritzako Sailordetzak 1981garreneko Epailaren 3an egindako Egiaztapen-AGIRIA, "Arechavaleta" Udalaren izena aldatu eta aurrerantzean ARETXABALETA izateari buruz. // BITORIANO MENTXAKATORRE GARAI TOKI-ARDURALARITZAKO SAILBURUORDE JAUNAK. Honako hau egiaztatzen dut: Sailordetza honek dituen xehetasun eta agiripaperei darienez, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo-Sailak, 1980garreneko Maiatzaren 15ean, honako hau erabaki zuen: // "Bertako Udalak hasi eta Udalbatzarrak 1979garreneko Ekainaren 4an egindako Osoko Bilkuran sendetsitako zehaztapidetzan eskatzen denez, "Arechavaleta" Udal-izena aldatu eta aurrerantzean ARETXABALETA izan dedineko baimena ematea. // Guztiek jakin dezaten adierazten da hori doakienei, bidebatez, horren aurka bidezko izan daitezen goradeiak sartu daitezkeela jakinaraziz". // Eta erasota gelditu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedin, egiaztapen-agiri hau egiten dut Gasteizen, mila bederatzirehun eta larogeita batgarreko Epailaren 3an. // Sailburuordea, BITORIANO MENTXAKATORRE GARAI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • aretxabaleta - (1986) GFA.MAP200 , --

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ARETXABALETA: ARETXABALETA - (1986) HPS.EAE , 71

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: HPS.EAE

 • aretxabaleta - (1988) GOIK.AZKRR , --

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (1988) M.EIG1 , 100
  (...)
  Hala ere ederki entzuten zen *Tolosaraiño eta *Nafarroan *Altsasu eta *Olaztiraino; beste aldetik, berriz, *Oñati, *Aretxabaleta eta *Eskoriatzaraino eta *Bergara eta *Elgetaraino
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aretx - (1988) JIM.ESTN , 65. or.
  (...)
  IV. Encuesta toponomástica [en Euskera, núm. 33, Bilbao: Euskaltzaindia, 1988, pp. 289-301] (...) 9.2.13. Roble pedunculado; Robledal (Aritz, Arizdi; Aretx, Aresti).
  (...)

  Zer: Toponimoen osagaia
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: JIM.ESTN

 • aretxabaleta - (1989) MU.ETM , 16, 347

  Zer: Leku-izena
  Non: Aretxabaleta
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta (< arechavaleta) - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11919. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: [...] III. TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA / GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: BOE.EAE

 • aretxabaleta - (1991) NOM.1991 , Gip. 04

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (1992) FK , 088-49-197-2
  (...)
  aretxabaleta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2149. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: aretxabaleta / Lehengo izena: arechavaleta [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA

 • aretxabaleta udal-barrutia - (1993/01/20) DEIKER.HPS , 73177
  (...)
  113-10 051
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (1994) EJ.25 , 05. mapa

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (1999) HM.URRTXZM , --

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta: aretxabaleta (aretxabaletar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1215. or.

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • aretxabaleta: aretxabaleta - (2001) EUDEL , 29
  (...)
  aretxabaletar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EUDEL

 • Aretxabaleta - (2003) HM.ATXB03 , C4-D4

  Zer: Udalerria
  Non: Aretxabaleta
  Jatorria: HM.ATXB03

 • Aretxabaleta: aretxabaletar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1011. or.
  (...)
  Aretxabaleta (euskara); Aretxabaleta (ofiziala). Herritar izena: aretxabaletar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: ARAUA.140

 • aretxabaleta - (2005) GIP.ERREP , --

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arechavaleta - (2007) NOM.GEOGR , 0088-3
  (...)
  UTM X.540600 Y.4764850 / GAKOA: 25894
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (2007) NOM.GEOGR , 0088-3
  (...)
  UTM X.540600 Y.4764850 / GAKOA: 25894
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (2007) NOM.GEOGR , Gip. MTN,25

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (2007) EAE.ERREP , --

  Zer: Herria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7065. or.
  (...)
  III. Gipuzkoako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • aretxabaleta udalerria - (2007/07/11) DEIKER.HPS , 73177
  (...)
  113-10 051
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aretxabaleta - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-5. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • aretxabaleta - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-8. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] III. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • aretxabaleta - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) [I]II. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 

 • Aretxabaleta (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.541591 Y.4763368
Koordenatuak:
Lon.2º29'17"W - Lat.43º1'23"N

Kartografia:

113-09 [FK]; 113-02 [FK]; 113-10 [FK]; 113-01 [FK]; 088-58 [FK]; 087-56 [FK]; 088-57 [FK]; 088-41 [FK]; 088-49 [FK]; 088-42 [FK]; 088-50 [FK]; 087-48 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper