Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Aginaga - Lekuak - EODA

Aginaga (Elizatea, bailara)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Non: Eibar
Kokalekuak:
 • aguinaga - (1430) FDMPV.112 , 22 dok. 45. or.

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1493) FDMPV.112 , 60 dok. 168. or.

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1493) FDMPV.112 , 67 dok. 206. or.

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1661/10/13) BFAH.JUD.KORRAURK , Korreg. 0805/018
  (...)
  EIBAR, INFORMACION DE LIMPIEZA DE SANGRE
  (...)

  Zer: Auzoa, deitura
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1727/04/27) BFAH.JUD.KORRAURK , Korreg. 0821/002
  (...)
  EIBAR, INFORMACION DE LIMPIEZA DE SANGRE
  (...)

  Zer: Auzoa, deitura
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1768-1862) GPAH.HIPAURK , 6234

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguínaga - (1802) DRAH , I, 9
  (...)
  anteig. de la jurisdiccion de la villa de Eybar de la pr. de Guipuzcoa, ob. de Calahorra. Tiene una iglesia dedicada á S. Miguel, servida por el beneficiado mas moderno de la parroquia de Eybar. La poblacion consiste en 24 caseríos sujetos á la jurisdiccion de dicha villa. A.
  (...)

  Zer: Elizatea
  Non: Eibar
  Jatorria: DRAH

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 261, s.v. Zubiaga

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 15, s.v. Aguinaga

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 139, s.v. Orbezoraen

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 139, s.v. Oregui

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 262, s.v. Zumaran

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1845-1850) MAD.DGEH , GI, 218, s.v. Suinaga

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguin-aga - (1874) LU.RNLPB , 12. or.
  (...)
  Ier. Affixes commençant par une voyelle // Aga. Indique le plus souvent la "quantité" et se joint surtout aux noms d'arbres: // Aguin-aga "lieu planté d'ifs" nom commun à plusieurs localités du pays basque espagnol (Nav. Al. et Gip.)
  (...)

  Zer: Herriak
  Non: Nafarroa, Araba, Gipuzkoa
  Jatorria: LU.RNLPB

 • aguinaga - (1940) NOM.1940 , Gip., 13. or.

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aginaga - (1952) Munita , 7
  (...)
  1900'garren urtean lenengo meza eman, eta *Eibarko *Aginaga mendi-parrokira joan zan Erretore
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aginaga - (1952) Munita , 63
  (...)
  *Eibarko *Aginaga errian badaude ederrak
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Eibar
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aginagan - (1952) Munita , 67
  (...)
  Insignis-piñudia, *Eibarko *Aginagan
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aguinaga - (1954) IGNE.50 , 0063 (Eibar)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga: aginaga - (1974) TXILL.EHLI , 164 B

  Zer: Auzoak
  Non: --
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • aguínaga: aginaga (aginagar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 310. or.
  (...)
  Kodea: 3.2.5.1.
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: E.EUS.LIZ.KN

 • aguinaga - (1979) IGNE.25 , 063-III

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aginaga auzoa - (1981) UA.EIB.ARORD , planoa

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • AGUINAGA: AGINAGA - (1986) HPS.EAE , 15

  Zer: Entitatea
  Non: Eibar
  Jatorria: HPS.EAE

 • aginaga - (1986) GFA.MAP200 , --

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • agin - (1988) JIM.ESTN , 65. or.
  (...)
  IV. Encuesta toponomástica [en Euskera, núm. 33, Bilbao: Euskaltzaindia, 1988, pp. 289-301] (...) 9.2.16. Tejo (Agin).
  (...)

  Zer: Leku-izenen osagaia
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: JIM.ESTN

 • aginaga - (1989) MU.ETM , 15, 303

  Zer: Leku-izena
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aginaga - (1991) NOM.1991 , Gip. 12

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (1992) FK , 063-41-039-6
  (...)
  eibar
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • agiñazpi - (1993) ZAKE.EIBHBT , 2

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aginaga ballara - (1993/01/05) DEIKER.HPS , 51162
  (...)
  063-41 039
  (...)

  Zer: Bailara
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aginaga - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2640. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Eibar.
  (...)

  Zer: Biztanleria-entitatea
  Non: Eibar
  Jatorria: EHAA

 • aginaga: aginaga - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1217. or.

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • Aginaga: Aginaga - (2001) EUDEL , 137

  Zer: Biztanle-entitatea
  Non: Eibar
  Jatorria: EUDEL

 • Agiñaga - (2003) HM.EIBR05 , B2, mapa txikia

  Zer: Auzunea
  Non: Eibar
  Jatorria: HM.EIBR05

 • aginaga auzoa: aginaga auzoa - (2004/12/10) OB.AG , 1.1.1
  (...)
  Onomastika batzordeak Bilbon izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: OB.AG

 • aginaga - (2005) SAL.OSTN , 95-96
  (...)
  Nombres con sufijo -aga. Este sufijo locativo es muy común en toponimia vasca, tanto mayor como menor. En Navarra lo encontramos en los siguientes nombres de población: Aginaga (< hagin 'tejo'), Alkaiaga, Arteaga (< arte 'carrasco, encina'), Askarraga (< askar, azkar 'arce'), Elgorriaga (de elorri 'espino, o mejor dicho, como señala Mitxelena, de la variante elhorri, FHV, 207, 224, 320; AV, 205), Izurdiaga (documentado Gizairudiaga, algo así como 'el lugar con aspecto humano'. En Leatxe existe el topónimo Iziduri, documentado como Giçaiduria en 1593, [Salaberri, 1994: 524] y en Bizkaia tenemos Gizaburuaga de parecida motivación. Vide Mitxelena, 1969: 42), Larraga (tal vez de lahar 'zarza', pero sin seguridad ; cf. Larragueta, infra), Latsaga (< lats 'arroyo'), Lizarraga, Lizarragabengoa (< lizar 'fresno'), Orreaga (de un anterior documentado Orierriaga, cuyo segundo miembro puede muy bien ser herri 'tierra'; el primero podría estar relacionado con el nombre Ori / Orhi del conocido monte pirenaico), Osinaga (< osuin-, osin 'pozo de río') y Soltxaga (cf. Soltxate en Pamplona).
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: --
  Jatorria: SAL.OSTN

 • aginaga - (2007) NOM.GEOGR , 0063-3
  (...)
  UTM X.541200 Y.4785100 / GAKOA: 3520
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aguinaga - (2007) NOM.GEOGR , 0063-3
  (...)
  UTM X.541200 Y.4785100 / GAKOA: 3520
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aginaga auzoa - (2007) GFA.TOP.5 , L: 030_5501
  (...)
  63-42
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aginaga auzoa - (2007/11/30) DEIKER.HPS , 51162
  (...)
  063-41 039
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Eibar
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • Aginaga (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.541338 Y.4785488
Koordenatuak:
Lon.2º29'22"W - Lat.43º13'19"N

Kartografia:

063-41 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper